-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz >
OK

Ochrana biodiverzity na Kokořínsku


Tábor Dětí Země už podesáté na Kokořínsku

Již po několik let pořádá Klub za záchranu Polabí tábor na pomoc přírodě v Kokořínském dole. Za tu dobu se na této akci vystřídaly desítky dobrovolníků, kteří ve svém volném čase pracovali v chráněných územích nebo na místech výskytu vzácných rostlin a živočichů. Během jednoho z prvních táborů vznikl nápad uspořádat pokračování této akce na podzim. Pro podzimní víkendovku se vžil název „Zpátky pod Kokořín“.

Za dobu trvání projektu se již leccos podařilo. V tůních, které účastníci táborů vytvořili nebo vyčistili, se běžně rozmnožují chránění mloci skvrnití a čolci horští. Na jiném místě CHKO Kokořínsko jsme odstraňovali náletové dřeviny na mokřadní louce, kde se vyskytuje velmi ohrožený plž vrkoč bažinný.

Další managementové zásahy znamenaly zlepšení podmínek nebo dokonce nárůst populací chráněných a vzácných druhů rostlin na mnoha místech Kokořínska. Namátkou se jedná např. o třemdavu bílou, kruštík bahenní, hadí mord nachový, pcháč bezlodyžný, prstnatec májový aj. Jinde se podařilo převést rákosiny pravidelným kosením na druhově bohatší mokřadní louky.

Tyto aktivity budou pokračovat i v dalších letech. Proto uvítáme i další zájemce o práci pro přírodu v CHKO Kokořínsko.

P O B O Č K Y zapojené do kampaně:
Děti Země - Klub za záchranu Polabí 
-
15.8.2018 - Děti Země - Klub za záchranu Polabí
Víkendová akce na pomoc přírodě CHKO Kokořínsko
[Středočeský kraj]
Dobrovolníci opět vytvářeli tůně pro vzácné živočichy
15.8.2017 - Děti Země - Klub za záchranu Polabí
Na Kokořínsku proběhla již třetím rokem víkendovka Dětí Země na ochranu biodiverzity
[Středočeský kraj]
Účastníci pomáhali s ochranou biotopů hlavně vzácných čolků
8.9.2015 - Děti Země - Klub za záchranu Polabí
Ekologický letní tábor Dětí Země na Kokořínsku letos obnoven
[Středočeský kraj]
Účastníci pomáhali s ochranou biotopů vzácných živočichů a rostlin

Kampaně programu PŘÍRODA
HLAVNÍ kampaň:
Akce Falco – ochrana ohrožených hnízd vzácných dravců
-
OSTATNÍ kampaně:
Budou žít?
Ochrana biodiverzity na Kokořínsku
Ochrana biodiverzity na Nymbursku
Ochrana pískoven
Pomoc přírodě
-
-
Související akce Nyní nemáme související akce

Kalendář akcíVŠECHNY AKCE
-
Související dokumenty
 Tábor Dětí Země už podesáté na Kokořínsku

Související odkazy Nyní nemáme související odkazy
-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-