na hlavní stránku
        domů


AKTUALITY

JAK SE PŘIPOJIT

PŘEHLED AKCÍ

SMYSL DNE BEZ AUT

AUTEM NEPOJEDOU...

TISKOVÉ ZPRÁVY

MINULÉ ROČNÍKY

ODKAZY

Děti Země
Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 48/50, 602 00 Brno
tel/fax: 545 210 393
mobil: 603 574 289
e-mail: dz.brno@ecn.cz

Den bez aut v ČR - 22. září 2006

Čtrnáctý ročník vyhlašují Děti Země,
partnery jsou České dráhy, a. s. a Správa železniční dopravní cesty, s. o.


Má smysl podpořit Den bez aut a nepoužít ke své přepravě automobil?

Smysl Dne bez aut

Děti Země na pátek 22. září vyhlásily již 14. ročník celostátní akce DEN BEZ AUT (DBA). Hlavním cílem Dne bez aut je aspoň jednou v roce systematicky, masově a mediálně upozornit na trvalé poškozování našeho zdraví a života automobilovou dopravou ve městech a nabídnout řadu řešení.

K tomuto cíli pak směřuje řada veřejných akcí občanských sdružení, městských úřadů a státních institucí. Zejména zajištění jízdy v prostředcích MHD jednou v roce zdarma s nabídkou doprovodného programu je nutné zvláště ocenit. Motto českého DBA je „Budoucnost patří šetrné dopravě!“

Ke Dni bez aut se může přihlásit kdokoliv, komu není lhostejný negativní vliv dopravy na životní prostředí a např. uspořádá nějakou akci pro veřejnost.

Zkusme aspoň jednou za rok si naplánovat celý den tak, abychom ke své jízdě nepotřebovali automobil. Naplňme tak letošní motto "Budoucnost patří šetrné dopravě!" a nechme své auto doma.

Smutná statistika

Kdo z nás vlastně ví, kolik emisí vyfukují automobily na ulici, kde bydlí, jaká je intenzita hluku, kolik nehod automobily zavinily a jaké jsou příčiny? Zde jsou některé neradostné údaje o nehodovosti v ČR za rok 2005: V průměru každé 2,6 minuty byla nahlášena nehoda, každých 19 minut byl při nehodě lehce zraněn člověk a každých 120 minut těžce, téměř každou 7,8 hodinu zemřel při nehodě člověk, každou 1 hodinu byla způsobena hmotná škoda přesahující 1,1 milión korun. Z dnů v týdnu je nejvíce nehod v pátek.

A jaká jsou konkrétní čísla za rok 2005? Celkem bylo nahlášeno 199.262 nehod (v roce 2004 to bylo 196.484), při kterých bylo 1.127 osob usmrceno (v roce 2004 to bylo 1.215 osob), z toho 39 dětí (v roce 2004 to bylo 24 dětí), 4.396 osob bylo těžce zraněno (v roce 2004 to bylo 4.878) a 27.974 osob zraněno lehce (v roce 2004 to bylo 29.543 osob). Odhad způsobené hmotné škody je ve výši 9,8 miliard korun (v roce 2004 to bylo 9,7 miliard korun).

V roce 2005 tedy připadalo na 1 milion obyvatel v ČR 130 usmrcených osob, přičemž toto číslo je nejméně 2x vyšší než hodnota v zemích západní Evropy. Na silnicích v ČR tedy umírá ročně o 600 lidí více, než je stávající průměr nejlepších zemí západní Evropy.

Řidiči by tak měli skutečně zvážit, zda jejich jízda autem je po městě nezbytná. Určitě ne tolik, aby Den bez aut museli opět "prožít" se svým automobilem. V omezení jízd automobilů ve městě jsou zatím asi nejdál v Londýně, kde se starostovi Kenu Livingstonovi podařilo od 17. února 2003 zavést elektronické mýtné při vjíždění do centra města (bližší informace jsou na stránce www.doprava21.ecn.cz/londyn.html).

Historie Dne bez aut v Evropě

Vůbec první Den bez aut v ČR (DBA) proběhl 15. 11. 1991 na základě výzvy nizozemské Evropské mládežnické organizace pro les (EYFA). Akce zorganizovalo pět ekologických sdružení v Praze a v Brně. EYFA Den bez aut vyhlásila ještě roku 1993. V letech 1992 a 1994 byly přestávky.

Od roku 1995 mají v ČR hlavní iniciativu Děti Země, letos tedy v ČR probíhá 14. ročník českého DBA (v roce 2005 se uskutečnil v 77 městech), začali jsme tedy o sedm let dříve než v Evropě (viz níže).

Letos na základě výzvy Evropské komise proběhne 22. září také 7. ročník Evropského dne bez aut EDBA (v roce 2005 se uskutečnil ve 12 městech a obcích) a 5. ročník Evropského týdne mobility ETM (v roce 2005 se uskutečnil ve 22 městech a obcích). Evropské akce ke DBA v ČR koordinuje od roku 2002 MŽP.

Letošní motto EDBA a ETM je „Pěšky, na kole, autobusem, tramvají – změň se!“ (více na http://www.mobilityweek-europe.org). Města či obce, které se chtějí k těmto evropským akcím připojit musejí podepsat Chartu s přísnými podmínkami a na celý den, nejlépe 22. září, uzavřít část města či obce.Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 48/50, 602 00 Brno, tel/fax: 545 210 393
mobil: 603 574 289, e-mail: dz.brno@ecn.cz

klikněte pro více informací