-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
U estakády Prackovice na dálnici D8 se odstraní výron vody

11. srpna 2022
[Ústecký kraj]

Monitoring odhalil lokálně nestabilní území s riziky


Správa CHKO České středohoří rozhodnutím ze dne 18. července 2022 povolila Ředitelství silnic a dálnic ČR výjimku k pojíždění automobilů a další techniky ve IV. zóně při odstranění nadměrného pronikání podzemní vody na povrch s rizikem ohrozit stabilitu estakády Prackovice na dálnici D8.

Řízení probíhalo jeden a půl měsíce a Děti Země se ho účastnily jen pasivně. Odvodnění se má stavět asi tři měsíce.

„Žádost státního investora o dodatečně vybudování lokálního odvodnění území asi osmdesát metrů západně od estakády Prackovice po téměř šesti letech od zahájení automobilového provozu opět dokládá, jak byla příprava této dálnice hrubě podceněná a jak ji stát tvrdě prosazoval i přes opakované argumenty geologů a Dětí Země, že má vést přes rizikové sesuvné území. Navíc se estakáda Prackovice postavila do zvodněného území, takže její část mnoho měsíců ujížděla dolů k Labi,“ připomíná předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

V rozhodnutí se mj. uvádí, že zachycení výronu podzemní vody výstavbou šachty s potrubím v hloubce asi jeden a půl metru na její odvedení tvoří „preventivní opatření k odvrácení rizik hrozících z důvodu zjištěného výskytu vývěru vody a možného nasycení území vodou nad tímto vývěrem“.

Výrony vody západně od čtvrtého pilíře estakády mohou totiž dosáhnout až havarijních hodnot. Odvodnění by mělo být hotové do tří měsíců.

„Velké výrony podzemní vody u estakády naštěstí odhalil monitoring území, který zde byl zaveden poté, kdy se před zahájením automobilového provozu od 17. prosince 2016 zjistilo, že její pilíře byly vadným způsobem umístěné do zvodněného podloží, takže až do 20. září 20217 se pak po dálnici D8 jezdilo jen po západní polovině estakády, a to rychlostí 60 km/h a po trase délky tři kilometry,“ upozorňuje dále Patrik.

Podle Dětí Země bylo zahájení automobilového provozu na celé dálnici D8 v CHKO od poloviny prosince 2016 zmatečným předvánočním politickým gestem ze strany hnutí ANO a prezidenta Miloše Zemana, neboť dálnice nebyla zcela dodělaná a potýkala se s ujíždějící estakádou. Navíc dálnice je stále bez kolaudace.

„U dálnice D8 je také velkým mýtem opakované tvrzení, že její přípravu a výstavbu blokovala nějaká z dvaceti šesti podaných žalob, neboť než bylo v červnu 2010 zrušeno územní rozhodnutí, tak už bylo vydáno asi 90 procent všech stavebních povolení a dálnice se tři roky stavěla a dosud není hotová,“ uzavírá Patrik.

Stát při povolování dálnice D8 přes České středohoří prohrál se spolky sedmnáct soudních sporů z celkových třiceti, nejčastěji to byl ústecký krajský úřad. Původní náklady na dálnici délky 16,4 km ze září 2007 ve výši 9,9 mld. Kč (bez DPH) se zvýšily na cca 15 mld. Kč (bez DPH).

Dálnice se měla stavět od listopadu 2007 do prosince 2010, ale od 17. prosince 2016 stále probíhá její předčasné užívání, takže dálnice se staví téměř 15 let.


* * * * * * * * * * *


Hlavní rozhodovací procesy o dálnici D8-0805 Lovosice – Řehlovice přes České středohoří


20.04.1995 = MŽP vydává stanovisko SEA s koridorem „C“ dálnice D8 ke studii firmy Valbek Liberec přes sesuvné území a se dvěma krátkými tunely (620 metrů a 270 metrů)

21.12.1995 = MŽP vydává stanovisko SEA s koridorem „C“ dálnice D8 k ÚP VÚC Litoměřicko přes sesuvné území a se dvěma krátkými tunely (620 metrů a 270 metrů)

15.11.1996 = MŽP vydává stanovisko EIA s variantou „C2“ dálnice D8 přes sesuvné území a se dvěma krátkými tunely (620 metrů a 270 metrů)

leden 1998 = Děti Země předkládají MŽP studii s názvem „Studie silnice R28 pro trasu E55 v poloze Most – Freiberg (alternativní návrh k dálnici D8+A17 Lovosice – Pirna) mimo CHKO České středohoří

20.11.1998 = ředitel odboru na MŽP Petr Roth výjimku ze zákona č. 114/1992 Sb. pro průchod dálnice D8 přes CHKO České středohoří nepovoluje

13.07.2000 = náměstek ministra životního prostředí Josef Běle výjimku ze zákona č. 114/1992 Sb. pro průchod D8 přes CHKO České středohoří přes sesuvné území povoluje

prosinec 2000 = firma CZ-ABP na žádost MŽP předkládá studii D8 s tunelem Kubačka délky 3,35 km mimo sesuvné území

14.02.2001 = ministr životního prostředí Miloš Kužvart povolenou výjimku ze zákona č. 114/1992 Sb. pro průchod dálnice D8 přes CHKO České středohoří přes sesuvné území potvrzuje

26.03.2002 = stavební úřad v Lovosicích vydává územní rozhodnutí pro celou dálnici D8

05.06.2003 = krajský úřad v Ústí nad Labem územní rozhodnutí pro celou dálnici D8 potvrzuje

31.07.2003 = veřejný ochránce práv Otakara Motejla předkládá kritické stanovisko o zjištěných nezákonnostech při přípravě a schvalování dálnice D8 přes CHKO České středohoří a přes sesuvné území

2003-2012 = Děti Země a místní spolek podávají 26 žalob, přičemž stát prohrává 13 soudních sporů

2004-2012 = vydávání asi 30 dílčích stavebních povolení pro asi 390 stavebních objektů

16.12.2004 = na žádost Dětí Země vydává Česká geologická služba kladné vyjádření k výstavbě tunelu Kubačka délky 3,44 km v koridoru „C“ mimo sesuvné území

09.03.2005 = 47 zastupitelů Ústeckého kraje v čele s hejtmanem Jiřím Šulcem podpořilo variantu ŘSD ČR přes sesuvné území s dostavbu dálnice do 12/2008 a zamítlo variantu dálnice D8 s tunelem Kubačka délky 3,44 km mimo sesuvné území, tzn. zamítlo změnu části územního plánu kraje

06.11.2007 = zahájení výstavby dálnice D8 s termínem dokončení v 12/2010

17.06.2010 = krajský soud ruší územní rozhodnutí pro celou dálnici D8 délky 16,4 km

27.02.2012 = krajský soud ruší územní rozhodnutí pro část trasy dálnice D8 délky 100 metrů

14.05.2012 = slavnostní zprovoznění úseku D8 od MÚK Lovosice do MÚK Bílinka délky 3,7 km

20.12.2012 = krajský soud ruší územní rozhodnutí pro část trasy dálnice D8 délky 4,66 km

12.04.2013 = Děti Země podávají ke krajskému úřadu žádost o povolení obnovy stavebního řízení pro trasu dálnice D8 délky 4,66 km

07.06.2013 = sesuv o objemu asi 500 tisíc m3 zeminy šířky 200 metrů a výšky 5-10 metrů, který zničil železniční trať a část rozestavěné trasy dálnice D8 v km 56,3-56,5

06.06.2016 = ŘSD ČR a SŽDC podávají žalobu k Obvodnímu soudu pro Prahu 5 proti firmě KÁMEN Zbraslav o náhradu škody ve výši 1,038 miliardy Kč za zničení asi 200 metrů železniční tratě (dosud není obnovená) a asi 200 metrů rozestavěné dálnice D8 sesuvem asi 500 tisíc m3 zeminy dne 07.06.2013

17.12.2016 = slavnostní předčasné zprovoznění úseku dálnice od MÚK Bílinka do MÚK Řehlovice délky 12,5 km přes sesuvné území, včetně úseku délky 3 km s polovinou estakády Prackovice s jízdou 60 km/h

13.02.2017 = Policie ČR v Praze 4 z Odboru obecné kriminality sděluje Dětem Země, že jejich trestní oznámení ze dne 06.06.2016 proti viníkům sesuvu ze dne 07.06.2013, který zničil 200 metrů železniční trati a zasypal stejně dlouhou rozestavěnou dálnici D8, bylo odloženo, neboť nešlo o trestný čin

20.09.2017 = zrušení jízdy po dálnici v délce 3 km rychlostí 60 km/h jen po západní části estakády Prackovice

23.02.2018 = Nejvyšší správní soud ruší rozhodnutí krajského úřadu a MMR o nepovolení obnovy stavebního řízení pro trasu D8 délky 4,66 km i rozsudek krajského soudu o zamítnutí žaloby Dětí Země

25.05.2020 = MŽP vydává závazné stanovisko EIA pro trasu D8 délky 4,66 km pro nové stavební řízení

18.05.2021 = krajský soud na základě žaloby Dětí Země ukládá krajskému úřadu do 30 dní vydat rozhodnutí o povolení obnovy stavebního řízení pro trasu dálnice D8 délky 4,66 km, protože byl nečinný

07.06.2021 = krajský soud ruší rozhodnutí krajského úřadu o vyloučení Dětí Země z řízení o vydání dodatečného stavebního povolení pro tři zhotovené objekty

29.11.2021 = krajský soud ruší rozhodnutí krajského úřadu i MěÚ Lovosice o vyloučení Dětí Země z řízení o vydání dodatečného stavebního povolení pro šest zhotovených objektů

2014-2021 = Děti Země podávají 4 žaloby, přičemž stát prohrává již celkem 17 sporů z 30

01.06.2022 = Obvodní soud pro Prahu 5 rozsudkem částečně vyhovuje žalobě ŘSD ČR a SŽDC proti firmě KÁMEN Zbraslav o náhradu škody ve výši 1,038 miliardy Kč za zničení asi 200 metrů železniční tratě (dosud není obnovená) a asi 200 metrů rozestavěné dálnice D8 sesuvem asi 500 tisíc m3 zeminy dne 07.06.2013, neboť firma má státu zaplatit jen 100 miliónů Kč (byly podány odvolání)

06.11.2022 = uplyne patnáct let od zahájení výstavby dálnice D8, která se stále staví

17.12.2022 = uplyne šest let od zahájení předčasného užívání dálnice D8, která se stále staví
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00


Související kampaň: 


Tunel pro České středohoří (dálnice D8)

Související odkazy: 

Místo výronu podzemní vody u estakády Prackovice na D0805

Dálnice D8 přes České středohoří i po pěti letech s problémy (TZ, 16.12.2021)

Soud zrušil další vyloučení Dětí Země z řízení o dálnici D8 (TZ, 03.12.2021)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-