-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Středočeský kraj získal souhlasné stanovisko EIA na nové silnice pro mělnickou spalovnu

19. října 2021
[Středočeský kraj]

Krajský úřad Středočeského kraje dne 11. října 2021 zveřejnil souhlasné závazné stanovisko EIA o hodnocení vlivů výstavby obchvatů obcí Cítov, Horní Počaply a Dolní Beřkovice a k rozšíření dalších silnic na životní prostředí.

Nové komunikace mají po roce 2024 sloužit hlavně pro dopravu komunálních odpadů do uvažované spalovny v Horních Počaplech u Mělníka. Tu ovšem obyvatelé Horních Počapel a Křivenic v roce 2018 v referendu odmítli.

Děti Země a Arnika ve svých vyjádřeních upozornily na řadu negativních vlivů stavby a provozu těchto silnic na životní prostředí a také na to, že tyto stavby nejsou zahrnuty v územních plánech obcí, neboť chybí kvalitní dopravní koncepce. Kraj nyní může pokračovat v přípravě těchto silnic.

Komunální odpady se sice mají do uvažované spalovny dovážet hlavně po železnici, nicméně kraj se rozhodl vylepšit i okolní silnice, takže chce v letech 2023 až 2024 postavit obchvaty tří obcí v délce asi 12 km nových silnic II. a III. třídy a rozšířit stávající silnice v délce asi 5 km.

Před tím ovšem bude nutné změnit územní plány dotčených obcí. Stavbou má přitom dojít ke zbytečnému záboru asi 25 hektarů nejkvalitnější orné půdy a k vykácení mnoha stávajících alejí.

„Děti Země ve svém vyjádření k dokumentaci EIA hlavně kritizovaly neposouzení koncepčních variant, včetně úprav silnic I/9 a I/16, které mají větší závady. Kraj se ovšem zaměřil na úpravu menších silnic na Mělnicku, ačkoliv ty nejsou pro dopravní obslužnost území zásadní. Pozitivní aspoň je, že stanovisko EIA nakonec doporučilo realizovat dílčí variantu, kterou doporučovaly spolky, obec Cítov, krajský úřad i hygiena,“ vysvětluje Miroslav Patrik, předseda Dětí Země.

„Očekávali jsme, že po referendu v Horních Počaplech a v Křivenicích v roce 2018, v němž 95 % hlasujících spalovnu odmítlo, kraj předloží koncepci nakládání s odpady bez spalovny. Místo toho se ale snaží investovat do místních silnic, ačkoliv jejich stav je vyhovující,“ podivuje se Hana Beranová z Ekozahrady Pod Věží a členka iniciativy STOP spalovně Mělník.

„Vedení Středočeského kraje by mělo vzhledem k nesouhlasu místních i nekoncepčnosti takového plánu od stavby spalovny upustit a spíše se zaměřit na opatření k předcházení vzniku odpadů, na jejich lepší sběr a třídění a hlavně na důslednou recyklaci. Tu by měl také mnohem výrazněji finančně podpořit stát, tak, aby přibylo recyklačních kapacit, takže by recyklovatelné složky odpadu, jako je plast, nekončily ve spalovnách, ale byly dále použity jako surovina. Stavbou velkého množství nových spaloven rovněž riskujeme nesplnění recyklačních cílů stanovených novou legislativou a také to, že jejich kapacita bude už několik let po jejich dostavění přebytečná,“ doplňuje Sarah Ožanová z Arniky.

Souhlasné závazné stanovisko EIA pro výstavbu a rekonstrukci silnic na Mělnicku ze dne 23. srpna 2021 obsahuje třicet tři požadavků, které bude muset kraj splnit.

Doporučená varianta č. 2 sice znamená větší zábory půdy a mírně vyšší vliv na krajinný ráz, než varianta č. 1, nicméně způsobuje nižší znečištění ovzduší, výrazně škodlivě nezasahuje do cenných biotopů pískovny u Cítova a nebude kvůli ní nutné stavět vysoké protihlukové stěny ve dvou obcích a ani překládat tři potoky.

Souhlasné stanovisko EIA pro spalovnu odpadů v Mělníku bylo vydáno již 20. srpna 2018.


* * * * * * * * * * *


ZEVO Mělník utrpělo v referendu drtivou porážku (TZ Arniky, 22. 09. 2018)
www.arnika.org/zevo-melnik-utrpelo-v-referendu-drtivou-porazku

Petice Nechceme spalovnu odpadů u Mělníka
www.arnika.org/spalovna-melnik

Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Proces EIA pro záměr „Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov – DOKUMENTACE“

Kraj pozastavil přípravy nových silnic pro mělnickou spalovnu (TZ Arniky, Dětí Země a Ekozahrady Pod Věží, 08.04.2019)

Proces EIA pro záměr „Zařízení pro energetické využití odpadu v lokalitě Mělník – ZEVO Mělník“ (2018)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-