-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Další mínus pro plavební kanál u Přelouče přes Slavíkovy ostrovy

13. května 2021
[Pardubický kraj]

Řízení o povolení výjimky ze zákona bylo po třinácti letech zastaveno

Krajský úřad Královéhradeckého kraje 23. dubna 2021 zastavil řízení o povolení výjimky ke škodlivému zásahu plánovaného plavebního kanálu u Přelouče do biotopů 44 zvláště chráněných druhů organismů. Ředitelství vodních cest ČR totiž nedodalo závazné stanovisko EIA a další podklady.

Žádost byla podána před třinácti lety v dubnu 2008. Výjimka pak sice byla v prosinci 2010 povolena, ale Nejvyšší správní soud ji na podzim 2015 zrušil. Krajský úřad pak řízení od května 2016 třikrát přerušil na celkem pět let do dubna 2021.

Podle Dětí Země je tento postup logický, neboť správní řízení nelze přerušovat do nekonečna.

„Již čtyři a půl roku čekáme na nový proces EIA, v němž se posoudí různé varianty plavebního kanálu mimo Slavíkovy ostrovy s výskytem více než sedmdesáti zvláště chráněných druhů organismů, včetně vzácných modrásků bahenních a očkovaných, a mimo EVL Louky u Přelouče, ale stále se nic neděje,“ říká předseda Dětí Země Miroslav Patrik a připomíná, že česká vláda v lednu 2020 zařadila dotčené území do NATURA 2000.

Plavební kanál sice stanovisko EIA získal v září 2000, ale jeho planost skončila v dubnu 2015, neboť Krajský úřad Pardubického kraje v únoru 2015 zrušil územní rozhodnutí. Ministerstvo životního prostředí pak už jen formálně vydalo v prosinci 2016 nesouhlasné závazné stanovisko EIA. ŘVC ČR se ho stále marně snaží získat.

„Prosazování kanálu během více než dvaceti pěti let je ukázkou opakovaného porušování zákonů úřady, předkládání nepravdivých argumentů státním investorem a neúčelného utrácení veřejných prostředků na neužitečnou stavbu, která je finančně neefektivní, dopravně zbytečná a ekologicky škodlivá,“ tvrdí dále Patrik

Tlaky na výstavbu plavebního kanálu u Přelouče se zvýšily předložením Koncepce vodní dopravy z roku 2016, která sice stanovisko SEA v květnu 2017 získala, ale nakonec nebyla schválena, neboť v listopadu 2018 se prokázalo, že vlivy jezu u Děčína na území NATURA 2000 nelze nikde v České republice kompenzovat.

„Aktuálním pokusem o vybetonování Labe je schválení česko-německé dohody o Labi dne 3. května 2021 českou vládou. Podle ní se má do roku 2030 také zajistit splavnost Labe od Týnce nad Labem do Pardubic s plavební hloubkou 230 cm, neboť se zde má napojit plavební kanál Dunaj-Odra-Labe,“ připomíná Patrik.

ŘVC ČR se o prosazení plavebního kanálu u Přelouče délky 3,2 km za téměř 3,1 mld. Kč snaží od roku 1994. Podle kontroly NKÚ se do března 2019 za projektanty, různé studie, advokáty a za pozemky utratilo již asi 302 mil. Kč.

Podle zjištění Dětí Země nasmlouvalo ŘVC ČR do konce roku 2020 dalších asi 10 mil. Kč. Kanál se má podle plánu ŘVC ČR začíst stavět po roce 2022 a stavebníkem je podle smlouvy z roku 2007 firma SKANSKA.


* * * * * * * * * * *


I. Průběh řízení (13 let) o povolení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. k zásahu stavby Stupeň Přelouč II do biotopů 44 druhů zvláště chráněných druhů organismů v letech 2008 až 2021


01) 22.04.2008 = ŘVC ČR podává žádost o povolení výjimky pro 4 druhy živočichů
02) 01.04.2010 = ŘVC ČR podává žádost o povolení výjimky pro 40 druhů organismů
03) 30.06.2010 = krajský úřad v Pardubicích výjimku pro 4 druhy živočichů a pro 40 druhů organismů povoluje
04) 27.07.2010 = Děti Země a Svoboda zvířat Hradec králové podávají odvolání
05) 15.12.2010 = MŽP rozhodnutí o výjimce pro 4 druhy živočichů potvrzuje a pro 40 druhů organismů mění
06) 17.02.2011 = Děti Země podávají žalobu proti povolení výjimky pro 4 druhy živočichů
07) 28.02.2011 = Děti Země podávají žalobu proti povolení výjimky pro 40 druhů organismů
08) 19.12.2014 = Městský soud v Praze žalobu DZ ke 4 druhům živočichů zamítá (spis. zn. 3 A 22/2011
09) 19.12.2014 = Městský soud v Praze žalobu DZ ke 40 druhům organismů zamítá (spis. zn. 3 A 37/2011)
10) 02.04.2015 = Děti Země podávají kasační stížnost ke 40 druhům organismů
11) 07.04.2015 = Přátelé Slavíkových ostrovů podávají kasační stížnost ke 4 druhům živočichů
12) 30.09.2015 = NSS kasační stížnost DZ pro 40 druhů organismů uznává a rozhodnutí MŽP ruší (spis. zn. 6 As 73/2015)
13) 02.10.2015 = NSS kasační stížnost PSO pro 4 druhy živočichů uznává a rozhodnutí MŽP ruší (spis. zn. 2 As 84/2015)
14) 16.12.2015 = MŽP rozhodnutí krajského úřadu v Pardubicích pro 4 druhy živočichů ruší
15) 16.12.2015 = MŽP rozhodnutí krajského úřadu v Pardubicích pro 40 druhů organismů ruší
16) 23.02.2016 = MŽP pověřuje krajský úřad v Hradci Králové, aby obě řízení o povolení výjimky vedl
17) 11.04.2016 = krajský úřad v Hradci Králové pokračuje v řízení o výjimce pro 44 druhů organismů
18) 10.05.2016 = ŘVC ČR podává žádost o přerušení řízení na 1 rok
19) 13.05.2016 = krajský úřad v Hradci Králové řízení o výjimce přerušuje do 10.05.2017
20) 13.12.2016 = MŽP vydává nesouhlasné závazné stanovisko EIA
21) 09.05.2017 = ŘVC ČR podává žádost o přerušení řízení na 2 roky
22) 05.06.2017 = krajský úřad v Hradci Králové řízení o výjimce přerušuje do 09.05.2019
23) 10.04.2019 = ŘVC ČR podává žádost o přerušení řízení na 2 roky
24) 15.04.2019 = krajský úřad v Hradci Králové řízení o výjimce přerušuje do 22.04.2021
25) 23.04.2021 = krajský úřad v Hradci Králové řízení o výjimce zastavuje


II. Průběh třetího územního řízení pro stavbu Stupeň Přelouč II v letech 2004 až 2015


01) 25. 08. 2004 = Ředitelství vodních cest ČR podává třetí žádost o vydání územního rozhodnutí
02) 27. 12. 2004 = stavební úřad v Přelouči vydává územní rozhodnutí č. 1
03) 06. 05. 2005 = krajský úřad v Pardubicích územní rozhodnutí č. 1 ruší
04) 11. 10. 2005 = stavební úřad v Přelouči vydává územní rozhodnutí č. 2
05) 14. 12. 2005 = krajský úřad v Pardubicích územního rozhodnutí č. 2 potvrzuje
06) 27. 02. 2006 = Děti Země a Svoboda zvířat Hradec králové podávají správní žalobu
07) 13. 06. 2008 = Krajský soud v Pardubicích rozhodnutí krajského úřadu v Pardubicích ruší
08) 05. 09. 2008 = ŘVC ČR podává kasační stížnost č. 1
09) 25. 02. 2010 = Nejvyšší správní soud rozsudek Krajského soudu v Pardubicích ruší
10) 03. 02. 2011 = Krajský soud v Pardubicích rozhodnutí krajského úřadu i stavebního úřadu ruší
11) 21. 02. 2011 = ŘVC ČR podává kasační stížnost č. 2
12) 16. 11. 2011 = Nejvyšší správní soud potvrzuje jen zrušení rozhodnutí krajského úřadu v Pardubicích
13) 23. 02. 2012 = ŘVC ČR podává ústavní stížnost
14) 22. 03. 2012 = Ústavní soud ústavní stížnost ŘVC ČR odmítá
15) 30. 03. 2012 = krajský úřad v Pardubicích územní rozhodnutí č. 2 ruší
16) 17. 12. 2012 = stavební úřad v Přelouči vydává územní rozhodnutí č. 3
17) 29. 11. 2013 = krajský úřad v Pardubicích územní rozhodnutí č. 3 ruší
18) 16. 07. 2014 = stavební úřad v Přelouči vydává územní rozhodnutí č. 4
19) 20. 02. 2015 = krajský úřad v Pardubicích územní rozhodnutí č. 4 ruší


III. Plánované investiční stavby na Labi od státní hranice ČR/SRN do Pardubic za téměř 11 mld. Kč (včetně DPH) podle neschválené Koncepce vodní dopravy (2016)


Přehled staveb podle plánu z roku 2016 Investiční náklady (mil. Kč)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zlepšení plavebních podmínek na Labi Ústí n. L. – státní hranice plavební stupeň Děčín 5150
Stabilizace plavební dráhy v přístavu Chvaletice 88
Stupeň Přelouč II 3063
Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi 223
Modernizace plavebního stupně Srnojedy 418
Veřejný přístav Pardubice 224
Úprava plavebního značení el. vedení na Labi 1
Modernizace ochranných stání v Lovosicích a Hřensku 24
Ochranné stání Žernosecké jezero 18
Modernizace rejd plavební komory Dolní Beřkovice 112
Přístaviště Děčín – Smetanovo nábřeží 19
Přístaviště Malé Žernoseky 51
Přístaviště Roudnice nad Labem 19
Přístaviště Štětí 16
Přístaviště Mělník 38
Přístaviště Neratovice – Lobkovice 20
Přístaviště Brandýs nad Labem cca 20
Přístaviště Čelákovice 20
Ochranný přístav Nymburk – stání pro sportovní plavidla a OLD 17
Přístaviště Poděbrady 20
Přístaviště Oseček 18
Rekreační přístav Kolín 44
Přístaviště Brná cca 20
Modernizace plavebního značení na plavebních komorách dolního Labe cca 10
Čekací stání pro malá plavidla na Labi cca 164
Veřejný přístav Lázně Toušeň cca 300
Veřejný přístav Nymburk cca 250
Rekreační přístav Pardubice cca 150
Sjezdy do vody na Labi cca 20
Další síť přístavišť a servisních center na Labi cca 150
Ochranná stání na Labské vodní cestě cca 300
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CELKEM cca 10987
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dokončené stavby na Labi

modernizace komory Brandýs nad Labem cca 110
modernizace komory Velký Osek cca 104

Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Dohoda o parametrech Labe je pokus o švindl rezortu dopravy (TZ, 05.05.2021)

Kontrolní závěr NKÚ č. 18/16: Rozvoj vodních cest a podpora vodní dopravy (včetně TZ, 22.07.2019)

Plavební kanál u Přelouče stále doprovázejí velké komplikace (TZ, 23.05.2019)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-