-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Stát šikanózně a účelově tají informace o dálnici D1 u Přerova

26. dubna 2021
[Olomoucký kraj]

Investor odmítá informace a Ministerstvo dopravy účast spolků

Spor o trasování dálnice D1 kolem Přerova se podle Dětí Země přiostřuje. Jednak jim Ředitelství silnic a dálnic ČR odmítá poskytnout informace, jaké činnosti provedla brněnská firma Red elephant s. r. o. během roku na zlepšení obrazu o vybrané trase dálnice, a jednak jim Ministerstvo dopravy již téměř osm měsíců tají, že od srpna 2020 u něho probíhá stavební řízení, takže se nemohly s dokumentací seznámit.

„V prvním případě jsme proti nečinnosti ŘSD ČR podali k Úřadu pro ochranu osobních údajů stížnost, neboť jsme se ve lhůtě patnácti dní nedověděli, co vybraná firma Red elephant za téměř dva milióny na podporu výstavby dálnice D1 u Přerova do února 2021 udělala, a ve druhém případě jsme se do stavebního řízení ihned přihlásili a Ministerstvo dopravy jsme požádali o podklady,“ říká předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Děti Země se z veřejných zdrojů dověděly, že firma Red elephant za 1,96 miliónů korun veřejných peněz mj. vytvořila a v říjnu 2020 zveřejnila krátký anonymní animovaný komiks „Proč nemáme v Přerově dálnici?“, který demagogicky útočí proti Dětem Země a spolkům Krajina Dluhonice a Voda z Tetčic.

Přitom se tyto spolky jen v souladu se zákonem účastní povolování dálnice D1 u Přerova a posílají své připomínky. ŘSD ČR navíc v březnu 2021 sepsalo s touto firmou dodatek ke smlouvě na stejnou činnost, tentokrát za 584,6 tisíc korun.

„Pokud si ŘSD ČR za veřejné peníze najímá soukromé PR agentury, aby si před občany vylepšilo svůj špatný obraz o své neschopnosti a amatérismu, tak to můžeme jen kritizovat, ale pokud dokonce zbaběle před veřejností tají, za co tyto jejich peníze utratilo, tak to budeme právně bránit,“ vysvětluje dále Patrik.

Patrik současně připomíná, že Dětem Země a Krajině Dluhonice se loni v říjnu podařilo pro dálnici zrušit změnu územního rozhodnutí, neboť Krajský soud v Ostravě na základě jejich žaloby zjistil, že Magistrát města Olomouce, Krajský úřad Olomouckého kraje i Ministerstvo životního prostředí postupovaly nezákonně.

O zahájení stavebního řízení na konci srpna 2020 pro dálnici D1 se Děti Země dověděly z úřední desky Ministerstva dopravy, které ve svém usnesení ze dne 16. 4. 2021 oznámilo, že práva osmi neznámých majitelů dotčených nemovitostí bude jako opatrovník hájit firma HSP & Partners advokátní kancelář v. o. s.

„Taktika je směšně primitivní, takže očekáváme, že ministr Karel Havlíček jistě již nyní plánuje obvinit Děti Země a jiné účastníky řízení, že stavební řízení nesmyslně prodlužují, ačkoliv jsme o něm téměř osm měsíců nevěděli a navíc nám ministerstvo šikanózně bránilo se s podklady podrobně seznámit,“ uzavírá Patrik.


* * * * * * * * * * *


I. Průběh řízení o poskytnutí informací u Ředitelství silnici a dálnic ČR., a to výstupy a faktury za propagování přípravy a výstavby dálnice D1-0136 Říkovice – Přerov najatou firmou Red elephant s. r. o.


31.03.2021 = žádost Dětí Země o poskytnutí informací
13.04.2021 = ŘSD ČR sděluje DZ, že žádost nesplňuje požadavky zákona č. 106/1999 Sb.
21.04.2021 = stížnost Dětí Země proti nečinnosti ŘSD ČR


II. Průběh stavebního řízení pro dálnici D1-0136 Říkovice – Přerov na Ministerstvu dopravy


28.08.2020 = ŘSD ČR podává žádost o vydání stavebního povolení
16.04.2021 = Ministerstvo dopravy určilo advokátní kancelář za opatrovníka osmi účastníkům řízení
20.04.2021 = Děti Země posílají přihlášku do stavebního řízení s žádostí o poslání podkladů


III. Průběh řízení pro dálnici D1-0136 Říkovice – Přerov o změně územního rozhodnutí č. 32/2006


27.03.2017 = ŘSD ČR podává žádost o vydání rozhodnutí
26.04.2017 = MM Přerov řízení přerušuje
28.08.2017 = MM Přerov řízení přerušuje
29.01.2018 = MM Přerov řízení přerušuje
04.04.2018 = MM Přerov oznamuje zahájení územního řízení
23.04.2018 = Děti Země posílají námitky č. 1 o riziku tzv. systémové podjatosti vedení Přerova
07.05.2018 = Děti Země posílají námitky č. 2
20.06.2018 = KÚ v Olomouci uznává námitky o podjatosti a pověřuje MM Olomouce vedením územního řízení
06.09.2018 = MM Olomouc řízení přerušuje
15.05.2019 = MM Olomouc oznamuje, že spis byl doplněn
17.06.2019 = Děti Země posílají námitky č. 3
16.08.2019 = MM Olomouc oznamuje, že spis byl doplněn
16.09.2019 = Děti Země posílají námitky č. 4
19.09.2019 = MM Olomouc oznamuje, že spis byl doplněn
19.11.2019 = MM Olomouc vydává rozhodnutí o změně územního rozhodnutí
19.12.2019 = Děti Země a Krajina Dluhonice posílají odvolání
27.04.2020 = KÚ v Olomouci oznamuje, že odvolací spis byl doplněn
27.05.2020 = Děti Země posílají vyjádření k novým podkladům v odvolacím spise
08.06.2020 = KÚ v Olomouci sedm podaných odvolání zamítá
23.07.2020 = Děti Země a Krajina Dluhonice posílají správní žalobu
20.10.2020 = Krajský soud v Ostravě rozhodnutí KÚ v Olomouci ruší (spis. zn. 38 A 6/2020)
18.02.2021 = KÚ v Olomouci oznamuje, že odvolací spis byl doplněn
15.03.2021 = Děti Země posílají vyjádření k novým podkladům v odvolacím spise
22.03.2021 = KÚ v Olomouci oznamuje, že odvolací spis byl doplněn
09.04.2021 = Děti Země posílají vyjádření k novým podkladům v odvolacím spise
14.04.2021 = KÚ v Olomouci sedm podaných odvolání podruhé zamítá


Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Za dostavbu D1 budou pro ŘSD dál bojovat i autoři útočné komiksové kampaně (08.04.2021)

Proč nemáme v Přerově dálnici? (anonymní animovaný komiks, 3:44 minut, 01.10.2020)

D1 0136 Říkovice – Přerov – promoaktivity ve prospěch zahájení stavby – smlouva (11.02.2020)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-