-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Česká veřejnost se může vyjádřit k nákladnímu překladišti u slovenského Holíče

26. listopadu 2020
[Jihomoravský kraj]

Ministerstvo životního prostředí zahájilo přeshraniční posuzování

Ministerstvo životního prostředí na základě žádostí moravských samospráv, úřadů, institucí a spolků, včetně Dětí Země, sdělením ze dne 24. listopadu 2020 oznámilo, že obří nákladní překladiště u slovenského města Holíč může mít významný negativní vliv na životní prostředí i na území České republiky.

Proto zahájilo přeshraniční posuzování vlivů s tím, že každý se může do třiceti dní od zveřejnění tohoto sdělení na úřední desce Jihomoravského kraje k tomuto záměru vyjádřit. Děti Země postup ministerstva vítají.

„České ministerstvo životního prostředí jednalo logicky, neboť uvažované obří multimodální logistické centrum u slovenského města Holíč pro překladiště asi milionu kontejnerů za rok svým umístěním nepochybně poškodí přírodně, archeologicky a historicky cenné území u řeky Moravy, takže uvažovaná lokalita je zcela nevhodná,“ upozorňuje předseda Dětí Země Miroslav Patrik, který oceňuje i rychlou reakci ministerstva.

Podle Dětí Země překladiště za asi 5,7 mld. Kč na více než stovce hektarů zemědělské půdy výrazně zvýší kamionovou dopravu v blízkých moravských sídlech jako je Hodonín, Lužice či Mikulčice a současně škodlivě ovlivní i sídelní aglomeraci Mikulčice – Kopčany s archeologickými nálezy z doby Velké Moravy.

„Okresní úřad Skalica sice na základě žádosti firmy MLC Holíč s. r. o. hodnocení vlivů překladiště na životní prostředí na Slovensku dne 20. listopadu 2020 zastavil, nicméně přesto je důležité, aby se podrobně posoudily vlivy toho záměru i na území Moravy a identifikovaly se závažné střety a rizika,“ připomíná dále Patrik, který připomíná, že původně mělo být překladiště u Hodonína, kde se ovšem setkalo s kritikou a se silným odporem.

Z ČR svá kritická vyjádření ke stavbě do 11. listopadu 2020 zaslaly Děti Země, Hnutí Brontosaurus, Krajský úřad JmK, Hodonín, Mikulčice, Lužice, Ministerstvo kultury a Archeologický ústav AV ČR v Brně.


* * * * * * * * * * * *


I. Hodnocení vlivů nákladního překladiště (MLC) u města Holíč na životní prostředí


21.10.2020 = MŽP ve SR zveřejňuje záměr MLC
28.10.2020 = OkÚ Skalica zveřejňuje záměr MLC
10.11.2020 = Děti Země posílají vyjádření s návrhem na podrobné posouzení a na přeshraniční posouzení
10.11.2020 = Děti Země posílají žádost na MŽP v ČR o zahájení přeshraničního posouzení vlivů
11.11.2020 = končí lhůta pro vyjádření k záměru MLC – doručeno 18 vyjádření
16.11.2020 = firma MLC Holíč s. r. o. stahuje žádost o posouzení svého záměru procesem EIA na Slovensku
19.11.2020 = OkÚ Skalica vydává rozhodnutí o zastavení procesu EIA na Slovensku
24.11.2020 = MŽP v ČR oznamuje zahájení přeshraničního posouzení vlivů záměru MLC na životní prostředí


II. Přehled 18 subjektů, které k nákladnímu překladišti poslalo do 11. 11. 2020 vyjádření


Slovenská republika (10)

Mesto Holíč, Obec Kopčany, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Odbor dráhový stavebný úrad, Okresný úrad Skalica, OSŽP-ŠVS, Združenie domových samospráv (Bratislava), ICOMOS SLOVAKIA NK (Bratislava), WWF Slovakia (Bratislava), KOZEL o. z. (Senica), OZ Kopčianska lipka (Kopčany) a Občianske združenie HRÚDY (Kopčany)

Česká republika (8)

Město Hodonín, Obec Mikulčice, Obec Lužice, Ministerstvo kultury, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor kultury a památkové péče (Brno), Archeologický ústav AV ČR (Brno), Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu (Brno) a Regionální Centrum Hnutí Brontosaurus PODLUŽÍ (Mikulčice)


III. Popis nákladního překladiště (MLC) u města Holíč


1) dotčené území má mít v 1. etapě zábor cca 114,2 hektarů půdy, z toho cca 39,2 hektarů jsou betonové plochy
2) cílový výkon MLC má být téměř 1 mil. zmanipulovaných TEU/rok
3) výstavba má probíhat asi dva roky, a to od 4Q/2022 do 4Q/2024: provozování má začít od 1Q/2025
4) investiční náklady jsou odhadnuty na 200 mil. euro (cca 5,7 miliard Kč)
5) MLC se bude realizovat ve dvou etapách: 1. výstavba překladiště nákladů pro kombinovanou dopravu vlak – automobil, 2. dostavba pro další druhy dopravy
6) součástí MLC mají být mj.: asi 11 velkých skladovacích hal, kolejiště a silnice, parkoviště pro 100 kamionů a pro 139 osobních aut (1. etapa)
7) přepokládaný počet pracovnic a pracovníků v MLC je asi 500 osob, z toho asi 70 THP

Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00

Související odkazy: 

Multimodálne logistické centrum Holíč - Slovenská republika (proces EIA podle zákona č. 100/2001 Sb.)

Příprava obřího nákladního překladiště u Holíče se zbrzdila (TZ, 24.11.2020)

U města Holíč nedaleko Hodonína má být velké překladiště (TZ, 12.11.2020)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-