-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Děti Země vyhrály soudní spor proti MŽP o dálnici D8

22. června 2005
[Česká republika]

Městský soud v Praze zrušil na základě žaloby Dětí Země z dubna 2004 rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o povolení výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny k zásahu do biotopů kriticky ohroženého stromu jeřábu českého a pěti kriticky a silně ohrožených druhů živočichů v trase dálnice D8-0805 přes CHKO České středohoří. Řízení o výjimce tak musí proběhnout znovu, přičemž bez vydání nového rozhodnutí nelze vydat žádné stavební povolení pro tento úsek dálnice.

„Soud uznal naše procesní a věcné námitky, že rozhodnutí bylo vydáno bez vyjádření účastníků řízení k novým podkladům a dále že nebyly vyjasněny rozpory v počtech dotčených druhů rostlin a živočichů v trase dálnice,“ upřesnil Miroslav Patrik z Dětí Země.

Rozsudek soudu sice nemá přímý vliv na celkovou dobu dostavby dálnice, nicméně je ale opět důkazem, že se Ředitelství dálnic a dálnic ČR před deseti lety pustilo do riskantního podniku postavit dálnici přes chráněné území Českého středohoří bez dlouhého tunelu a navzdory tvrdé kritice ekologických organizací.

„Předpokládáme že nové řízení proběhne během několika týdnů, ale nelze vyloučit i několik měsíců, neboť bude nutné se vypořádat s rozsudkem soudu,“ uvažuje právník Pavel Doucha z Ekologického právního servisu, přičemž připomněl, že řízení ještě nezačalo.

Podle usnesení české vlády z roku 1993 měl být úsek dálnice D8 v délce 16,4 km přes CHKO České středohoří v ceně 3,1 miliard korun dostavěn v roce 2000. Podle údajů z ledna letošního roku se cena zvýšila dva a půlkrát na 7,4 miliardy korun a doba dostavby se prodloužila o osm let na rok 2008. Podle Dětí Země je ale reálný spíše termín 2010, neboť dosud nebylo vydáno ani jedno důležité stavební povolení.


Přehled hlavních kroků během tří let v řízení o výjimce:
* 27. 05. 2002 = podání žádosti ŘSD ČR o výjimku ze zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
* 05. 03. 2003 = povolení výjimky MŽP k zásahu do biotopu kriticky ohroženého stromu jeřábu českého a do biotopů pěti kriticky a silně ohrožených druhů živočichů
* 07. 04. 2003 = zaslání rozkladu (odvolání) Dětmi Země k ministrovi Liboru Ambrozkovi
* 16. 02. 2004 = ministr mění původní rozhodnutí MŽP
* 19. 04. 2004 = zaslání soudní žaloby Dětmi Země v zastoupení Ekologického právního servisu
* 11. 05. 2005 = doručení rozsudku Městského soudu v Praze o zrušení výjimky - řízení proběhne znovu
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00


Související kampaň: 


Tunel pro České středohoří (dálnice D8)

 [zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-