-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Krajina na Ústecku před obřími halami zatím ochráněna

19. května 2017
[Ústecký kraj]

Spolky přesvědčily úřady, že biotop vzácného střevlíka je nutné zachovat

Po čtyřech a půl letech skončila v únoru 2017 ostrá diskuse mezi spolky a pražskou firmou CPI Park Žďárek, a s., která chce u dálnice D8 nedaleko obce Libouchec na Ústecku asi na deseti hektarech postavit logistický areál CPI Park Žďárek se sedmi obrovskými halami.

Krajský úřad v Ústí nad Labem totiž loni v srpnu nepovolil škodlivý zásah stavby do biotopů vzácného střevlíka zlatitého a Ministerstvo životního prostředí s tímto rozhodnutím letos v únoru souhlasilo. Spor od dubna tak řeší krajský soud.

„Krajský úřad sice povolil výjimku ze zákona ke škodlivému zásahu do biotopů třinácti zvláště chráněných druhů živočichů, ale nakonec vše zatím skončilo šťastně pro střevlíka zlatitého, jehož populace je na tomto území zřejmě poslední stabilní a perspektivní v Čechách,“ upozorňuje předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Firma CPI Park Žďárek, a. s., na začátku řízení v říjnu 2012 chtěla u obce Žďárek mezi dálnicí D8 a Ústím nad Labem vybudovat logistický areál s obrovskými skladovacími halami na 22,5 hektarech a s parkovišti pro 635 aut, takže zastavěná plocha by byla asi 33 hektarů zemědělské půdy.

Nakonec svůj záměr zmenšila na 10,3 hektarů, neboť údajně chce sedm hal postavit jen na 7,06 hektarech a k nim zastavět jen 3,24 hektarů území.

Podle Dětí Země krajský úřad rozhodoval poněkud divoce, protože nejprve výjimku ke škodlivému zásahu nepovolil pro střevlíka zlatitého a chřástala polního, pak ji povolil pro všech čtrnáct požadovaných chráněných druhů živočichů a nakonec ji nepovolil už jen pro střevlíka.

Proti jeho rozhodnutí vždy podal odvolání investor a místní spolky Přátelé přírody a Zdravé Ústí. Dvakrát se odvolaly Děti Země a jednou obec Libouchec.

„Průběh řízení jednoznačně prokázal, že nebýt aktivní účasti spolků a obce, možná by ke zmenšení záboru půdy stavbou o dvě třetiny vůbec nedošlo a navíc by řízení skončilo povolením výjimky pro všechny cenné druhy živočichů. Naštěstí vzácnost střevlíka potvrdila i Správa CHKO Labské pískovce v říjnu 2009, takže Ministerstvo životního prostředí, na rozdíl od krajského úřadu, rozhodovalo konzistentně,“ uvádí dále Patrik.

Stavba se také třikrát objevila v anketě o antiekologický čin Ropák. Za rok 2009 se předseda představenstva CPI Park Žďárek, a. s., Zdeněk Hlavenka za zodpovědnost při nezákonné likvidaci biotopů zvláště chráněných druhů živočichů jejich zoráním a navezením močůvky dostal na 8. místo.

Za rok 2012 se za první povolení výjimky na 12. místo dostal vedoucí oddělení životního prostředí krajského úřadu Tomáš Burian. Za druhé povolení výjimky v roce 2014 se pak Burian v této anketě posunul na 9. místo.


* * * * * * * * * * * *


Seznam 14 zvláště chráněných druhů živočichů, pro které byla žádána výjimka ze zákona ke škodlivému zásahu stavbou „Logistický areál CPI Park Žďárek“:

01) bramborníček hnědý (EK)
02) čolek obecný
03) chřástal polní (EK)
04) modrásek bahenní (EK)
05) modrásek očkovaný (EK)
06) mravenec
07) prskavec větší
08) skokan skřehotavý
09) strnad luční (EK)
10) střevlík zlatitý – výjimka nepovolena
11) svižník polní
12) ťuhýk obecný (EK)
13) zmije obecná
14) žluva hajní (EK)


Průběh správního a soudního řízení o povolení výjimky k zásahu do biotopů 14 zvláště chráněných druhů živočichů stavbou „Logistický areál CPI Park Žďárek“ s účastí čtyř spolků a dvou obcí:

01) 08. 10. 2012 = firma CPI Park Žďárek, a. s., podává žádost o povolení výjimky
02) 20. 11. 2012 = vyjádření č. 1 Dětí Země
03) 14. 12. 2012 = KÚ povoluje výjimku pro 12 druhů živočichů a nepovoluje pro 2 druhy (chřástal polní a střevlík zlatitý)
04) 21. 12. 2012 = odvolání č. 1 investora proti nepovolení výjimky pro 2 druhy živočichů
05) 03. 01. 2013 = odvolání č. 1 Dětí Země proti povolení výjimky pro 12 druhů živočichů
06) 04. 01. 2013 = odvolání č. 1 Přátel přírody proti povolení výjimky pro 12 druhů živočichů
07) 04. 01. 2013 = odvolání č. 1 spolku zdravé Ústí proti povolení výjimky pro 12 druhů živočichů
08) 14. 05. 2013 = Ministerstvo životního prostředí ruší rozhodnutí č. 1 KÚ
09) 18. 09. 2013 = vyjádření č. 2 Dětí Země
10) 16. 12. 2013 = vyjádření č. 3 Dětí Země
11) 22. 05. 2014 = KÚ povoluje výjimku pro 14 druhů živočichů
12) 04. 06. 2014 = odvolání č. 2 Přátel přírody proti povolení výjimky pro 14 druhů živočichů
13) 06. 06. 2014 = odvolání č. 2 investora proti uloženým podmínkám povolené výjimky pro 14 druhů živočichů
14) 09. 06. 2014 = odvolání Obce Libouchce proti povolení výjimky pro 14 druhů živočichů
15) 10. 06. 2014 = odvolání č. 2 Děti Země proti povolení výjimky pro 14 druhů živočichů
16) 17. 06. 2014 = odvolání č. 2 spolku Zdravé Ústí proti povolení výjimky pro 14 druhů živočichů
17) 20. 10. 2014 = Ministerstvo životního prostředí ruší rozhodnutí č. 2 KÚ
18) 12. 02. 2016 = vyjádření č. 4 Dětí Země
19) 26. 08. 2016 = KÚ povoluje výjimku pro 13 druhů živočichů a nepovoluje pro 1 druh (střevlík zlatitý)
20) 05. 09. 2016 = odvolání č. 3 Přátel přírody proti povolení výjimky pro 13 druhů živočichů
21) 12. 09. 2016 = odvolání č. 3 investora proti nepovolení výjimky pro 1 druh živočicha
22) 23. 09. 2016 = odvolání č. 3 spolku Zdravé Ústí proti povolení výjimky pro 13 druhů živočichů
23) 03. 02. 2017 = MŽP všechna odvolání zamítá a rozhodnutí č. 3 KÚ potvrzuje (Dětem Země doručeno 15. 5. 2017)
24) 12. 04. 2017 = správní žaloba investora proti rozhodnutí MŽP u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Lidé proti halám (Občanské noviny, 20. 11. 2016)

Ústecký krajský úřad schvaluje ničení přírody u Libouchce (TZ, 13.06.2014)

3) MŽP zrušilo zásah do biotopů logistickým areálem u Žďárku (TZ, 30.05.2013)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-