-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
O kanálu u Přelouče už krajský úřad v Pardubicích nerozhoduje

24. března 2016
[Královehradecký kraj,Pardubický kraj]

Ministerstvo životního prostředí ho uznalo podjatým

Opakovaný požadavek Dětí Země a Přátel Slavíkových ostrovů, aby byl ze schvalování plavebního kanálu u Přelouče z důvodu rizika systémové podjatosti vyloučen Krajský úřad Pardubického kraje, se splnil.

Ministerstvo životního prostředí svým usnesením ze dne 23. února 2016 rozhodlo, že ředitel úřadu Jaroslav Folprecht je podjatý, takže přípustnost kanálu má nově řešit Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

Stavba za 3,1 mld. Kč je již rok bez územního rozhodnutí a její příprava je tak na mrtvém bodě.

„Jsme samozřejmě spokojení, protože již tři roky riziko systémové podjatosti všech úředníků krajského úřadu v Pardubicích namítáme, takže usnesení Ministerstva životního prostředí vítáme. Zřejmě tomu pomohlo i to, že ředitel úřadu riziko podjatosti sám uznal,“ vysvětluje předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Ředitel Krajského úřadu Pardubického kraje Jaroslav Folprecht totiž svým dopisem ze dne 25. ledna 2016, které poslal na MŽP, sám upozornil, že s ohledem na rozsudky Nejvyššího správního soudu o rizicích tzv. systémové podjatosti u prolínání státní správy a politické samosprávy při povolování velmi sporných staveb jako je kanál u Přelouče mohou být krajští úředníci zájmy vedení kraje silně ovlivněni. A MŽP jeho důvody uznalo.

„Podle nás bylo riziko systémové podjatosti krajských úředníků velmi vysoké, neboť prosazovaná trasa kanálu u Přelouče má politicky, mediálně a dalšími aktivitami výraznou podporu místních politiků, včetně města Přelouč. Navíc se od počátku odmítá posouzení variant mimo cenné Slavíkovy ostrovy i jejich zařazení do evropské soustavy chráněných území NATURA 2000,“ tvrdí dále Patrik.

Za opakované nezařazení Slavíkových ostrovů do soustavy NATURA 2000 společně s údolím Labe v Ústeckém kraji, kde se u Děčína plánuje postavit jez, poslala Evropská komise dne 25. února 2016 kritický dopis, přičemž České republice za porušení evropských směrnic hrozí značné pokuty, asi 10 tisíc euro za den.

Příprava kanálu u Přelouče se podle Dětí Země dostala nyní na mrtvý bod, jelikož územní rozhodnutí bylo zrušeno v únoru loňského roku, výjimky ke škodlivému zásahu do biotopů 44 zvláště chrněných druhů organismů byly zrušeny v prosinci 2015 a navíc podle názoru NSS bude nutné provést nové hodnocení vlivů kanálu na přírodu a životní prostředí, a to i ve variantách mimo Slavíkovy ostrovy.

„Podle informací od Ředitelství vodních cest ČR se za posledních pět let žádné důležité ekologické práce na Slavíkových ostrovech a v jejich okolí nedělaly, takže odhadujeme, že se hlavně jen zbytečně utrácely milióny korun na advokáty za prohranné soudní spory,“ upozorňuje ještě Patrik.

ŘVC ČR se o prosazení plavebního kanálu u Přelouče za více než 3,1 mld. Kč snaží již od roku 1994. Za projektanty, odborníky, advokáty a za pozemky se utratilo asi 700 miliónů korun. Výstavba kanálu má podle návrhu rozpočtu SFDI na rok 2015 probíhat od ledna 2015 do června 2018. Stavebníkem je firma SKANSKA.
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Schvalování Stupně Přelouč II se vrátilo před rok 2004 (TZ, 22.10.2015)

[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-