-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Spalovně v Chotíkově chybí územní i stavební rozhodnutí

3. března 2015
[Plzeňský kraj]

Důvodem je systémová podjatost krajského úřadu v Plzni

Krajský soud v Plzni na základě žalob spolků Děti Země a Sdružení pro udržitelný rozvoj obce Chotíkov ze srpna 2013 zrušil dne 2. února 2015 stavební povolení pro spalovnu odpadů v Chotíkově u Plzně. Důvodem je systémová podjatost celého krajského úřadu.

Rozsudek se přitom dal očekávat, neboť ze stejného důvodu zrušil krajský soud 25. července 2014 i územní rozhodnutí. Od září 2013 rozestavěná spalovna za dvě miliardy korun musí nyní další práce zastavit a vyčkat na řízení o odstranění stavby.

„Nejméně půl roku nám bylo jasné, že z důvodu podjatosti plzeňského krajského úřadu, bude stavební povolení stejně jako územní rozhodnutí pro podjatost zrušené. Přitom to bylo logické, neboť Plzeňský kraj ve spolupráci s Plzní spalovnu od začátku tvrdě prosazuje,“ komentuje rozsudek předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Plzeňský kraj totiž s investorem Plzeňská teplárenská sepsal v dubnu 2010 dohodu o partnerství, v níž se zavázal k maximální součinnosti při přípravě a realizaci této spalovny. Podle soudu tedy došlo k ukázkové systémové podjatosti celého krajského úřadu, takže o odvolání měl podle něho rozhodnout jiný krajský úřad.

Spalovna za dvě miliardy korun se staví od září 2013 a měla být dokončená v prosinci 2015. Nyní ji tedy čeká zakonzervování a velmi nejistý osud, protože začne řízení o odstranění stavby.

Podle Dětí Země existuje mnoho staveb, které státní úřady povolují za tiché spolupráce se samosprávou. Příkladem může být plavební kanál u Přelouče přes přírodně cenné Slavíkovy ostrovy, o kterém rozhoduje stavební úřad v Přelouči, přestože ho už asi dvacet let prosazuje vedení města, nebo odsunutí železničního nádraží v Brně, kde odvolacím orgánem je brněnský magistrát a spolužadatelem stavby je samo Brno.

„Ze systémové podjatosti zrušily krajské soudy v Ostravě a v Ústí nad Labem v roce 2014 i územní rozhodnutí pro spalovny v Karviné a v Komořanech. V těchto případech ovšem na vydání stavebního povolení již ani nedošlo,“ připomíná dále Patrik.

Spor o spalovnu v Chotíkově probíhá od léta 2011, kdy krajský úřad řídil proces hodnocení vlivů na životní prostředí a kdy řada spolků a občanů Plzně i Chotíkova opakovaně upozorňovala, že nebyly posouzeny různé varianty řešení odpadů v kraji, ale jen varianta se spalovnou.


* * * * * * * * * * *


Hlavní rozhodovací procesy pro spalovnu komunálního odpadu v Chotíkově u Plzně


Hodnocení vlivů spalovny odpadů v Chotíkově na životní prostředí:

1) 29.08.2011 = Plzeňská teplárenská, a. s., předkládá dokumentaci EIA
2) 22.12.2011 = vypracování posudku EIA
3) 25.01.2012 = veřejné projednání
4) 17.02.2012 = krajský úřad vydává stanovisko EIA s 51 podmínkami


Územní řízení pro spalovnu odpadů v Chotíkově:

1) 02.03.2012 = Plzeňská teplárenská, a. s., podává žádost o vydání územního rozhodnutí
2) 01.06.2012 = stavební úřad MěÚ Nýřany vydává územní rozhodnutí
3) 15.10.2012 = krajský úřad v Plzni územní rozhodnutí potvrzuje
4) 17.12.2012 = Děti Země a Sdružení pro udržitelný rozvoj obce Chotíkov podávají žalobu
5) 25.07.2014 = Krajský soud v Plzni územní rozhodnutí pro podjatost pracovníků krajského úřadu ruší
6) 12.09.2014 = Plzeňská teplárenská, a. s., a krajský úřad podávají proti rozsudku kasační stížnost k NSS
7) 31.10.2014 = MMR rozhoduje, že o všech odvoláních proti územnímu rozhodnutí rozhodne Krajský úřad Jihočeského kraje


Stavební řízení pro spalovnu odpadů v Chotíkově:

1) 02.11.2012 = Plzeňská teplárenská, a. s., podává žádost o vydání stavebního povolení
2) 18.01.2013 = stavební úřad MěÚ Nýřany vydává stavební povolení
3) 26.06.2013 = krajský úřad v Plzni stavební povolení částečně mění a ve zbytku potvrzuje
4) 28.08.2013 = Děti Země a Sdružení pro udržitelný rozvoj obce Chotíkov podávají žalobu
5) 02.02.2015 = Krajský soud v Plzni stavební povolení pro podjatost pracovníků krajského úřadu ruší
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Spalovna v Chotíkově přišla o územní rozhodnutí (TZ, 25.07.2014)

Informace o spalovně v Chotíkově
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-