-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Rezort dopravy odmítá zařazení Labe do NATURA 2000

7. ledna 2015
[Ústecký kraj]

Stavby na dolním Labi mají mít přednost před plavebním kanálem u Přelouče

Z aktuální zprávy Ministerstva dopravy pro českou vládu o stavu schvalování stupně Děčín a plavebního kanálu u Přelouče vyplývá, že u prvního záměru je největším problémem střet se zájmy ochrany přírody údolí Labe, které mělo být do evropské soustavy NATURA 2000 zařazené nejpozději v dubnu 2004, a u druhého záměru pak absence pravomocného územního rozhodnutí, takže nelze zatím vydat žádná stavební povolení a ani kácet dřeviny.

Podle Dětí Země jsou obě tyto stavby nejen ekologicky škodlivé, ale dopravně nepotřebné a ekonomicky neúčelné, neboť zboží lépe odveze železnice, dálnice a silnice.

„Ministerstvo dopravy ve svém materiálu dokonce vyhrožuje, že bude blokovat zařazení údolí Labe do soustavy NATURA 2000, neboť plánovaný jez Děčín se samozřejmě stane logicky nerealizovatelným. Přitom bez jasného vyřešení co, kde a proč by se mělo na dolním Labi stavět Evropská komise jen stěží poskytne peníze na jakékoliv vodní stavby u nás,“ tvrdí předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Materiál ministerstva přímo uvádí následující: „Rezort dopravy bude v roce 2015 činit operativní kroky k odvrácení kolize s touto lokalitou a možného zmaření již vynaložených finančních prostředků na přípravu uvedené investiční akce.“

Přitom ŘVC ČR již devět let účelově odmítá předložit bezjezovou variantu na dolním Labi, jak požadují závěry zjišťovacího řízení Ministerstvo životního prostředí z prosince 2005. Místo toho si vypracovalo vlastní variantu, která je ale prý ekonomicky neefektivní, ačkoliv ústečtí Přátelé přírody marně nabízejí jiné řešení.

„Investorský postup ŘVC ČR je stále zcela chybný, pokud za vlastní bezjezovou variantu utrácí miliony korun. Přitom stačilo využít nabízených námětů nezávislých odborníků a investičně velmi levná bezjezová varianta mohla být vypracována a vyhodnocena již třeba v roce 2010,“ připomíná dále Patrik, který navíc upozorňuje, že odborníci najatí ŘVC ČR do procesu EIA už dvakrát předložili pochybné odborné studie.

Podle něho je aspoň pozitivní, že bez dokončení hodnocení vlivů zlepšení plavebních podmínek na dolním Labi se nebudou utrácet miliardy korun na výstavbu sporných staveb jako je plavební kanál u Přelouče přes Slavíkovy ostrovy a přístav v Pardubicích. Ministerstvo dopravy to aspoň slibuje v aktuálně zpracovaném stanovisku pro vládu ke kontrole NKÚ o využití peněžních prostředků na rozvoj vodních cest.

Proces EIA pro plavení stupeň Děčín (4,2 mld. Kč, výstavba v letech 2018 až 2021):

1) 10/2005 = ŘVC ČR předkládá oznámení: zahájení procesu EIA
2) 12/2005 = MŽP vydává závěry zjišťovacího řízení s požadavkem vyhodnotit varianty, včetně bezjezové
3) 09/2010 = ŘVC ČR předkládá dokumentaci EIA č. 1
4) 05/2011 = MŽP požaduje dokumentaci EIA č. 1 přepracovat
5) 02/2012 = ŘVC ČR předkládá dokumentaci EIA č. 2
6) 05/2012 = MŽP požaduje dokumentaci EIA č. 2 přepracovat
7) 2014 = vzniká mezirezortní pracovní skupina se zástupci MŽP, MD a MZe
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

 [zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-