-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Děti Země nesouhlasí se sanací sesuvu na dálnici D8 bez výběrového řízení

26. října 2014
[Ústecký kraj]

Tři předběžná stavební povolení byla již napadnuta

Proti vydání tří předběžných stavebních povolení začátkem října 2014 pro sanaci sesuvu na dálnici D8 podaly Děti Země odvolání ke krajskému úřadu v Ústí nad Labem.

Nelíbí se jim, že byly vydány bez územního rozhodnutí a bez standardního stavebního řízení, kterého by se mohly efektivně zúčastnit. Děti Země také nesouhlasí s tím, aby sanaci bez veřejného výběrového řízení prováděla firma Eurovia.

„Tvrdit, že je okamžitě nutné provést sanaci sesuvu, takže se obejdou zákony a veřejné výběrové řízení, je podle nás ze strany státu účelovým alibismem, neboť k sesuvu došlo před šestnácti měsíci v červnu 2013. Investor tak měl dost času ho standardními postupy dávno vyřešit,“ tvrdí předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Podle něho je to další důkaz chaotické přípravy a výstavby dálnice D8 přes České středohoří ze strany Ředitelství silnic a dálnic ČR, které od počátku ignorovalo vážné námitky geologů a ekologických sdružení, že vést dálnici přes sesuvná území v Českém středohoří, místo výstavby dlouhého tunelu, může způsobit vážná ekologická a finanční rizika. A to se také stalo. Přitom dosud nebyl identifikován viník sesuvu.

Městský úřad v Lovosicích na základě žádosti ŘSD ČR ze dne 3. října 2014 vydal již 7. října a 10. října tři předběžná stavební povolení, neboť opsal žádost investora, že sesuv představuje živelnou pohromu a závažnou havárii stavby. Podle Dětí Země toto tvrzení po šestnácti měsících od sesuvu odporuje logice.

„Proti vydání tří předběžných stavebních povolení pro zemní práce, výstavbu obslužné komunikace a odvodnění jsme podali odvolání, neboť nebylo prokázáno, že je nutné obcházet standardní postup, kdy probíhá územní a stavební řízení a účastníci v nich podávají efektivní námitky,“ vysvětluje dále Patrik.

O všech odvoláních rozhodne krajský úřad v Ústí nad Labem, přičemž Děti Země z jeho strany předpokládají obvyklou obstrukční nečinnost, neboť odvolání nemá odkladný účinek, takže sanace může ihned začít.

Dálnici D8 délky 16,4 km přes České středohoří staví sdružení firem pod vedením firem EUROVIA CS, a. s., a Metrostav, a. s., přičemž původní cena ze září 2007 ve výši 9,9 mld. Kč (bez DPH) se zvýšila na cca 14,2 mld. Kč (bez DPH) a termín dostavby z prosince 2010 se kvůli sanaci sesuvu posouvá na prosinec 2016.
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00


Související kampaň: 


Tunel pro České středohoří (dálnice D8)

Související odkazy: 

Troubelmarker: Zasypaná dálnice D8 (videospot, únor 2014)

[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-