-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Kácení dřevin v trase obchvatu Frýdku-Místku je zrušeno

8. září 2014
[Moravskoslezský kraj]

Krajský úřad v Ostravě vyhověl odvolání Dětí Země

Krajský úřad Moravskoslezského kraje na základě odvolání Dětí Země z června 2014 svým rozhodnutím ze dne 28. srpna 2014 zrušil povolení Magistrátu města Frýdek-Místek vykácet v trase uvažované silnice R48 kolem Frýdku-Místku 712 stromů a keřů na ploše téměř dva a půl hektarů.

V povolení chybí přezkoumatelné a přesvědčivé důvody, proč byla uložena náhradní výsadba jen 1.276 kusů dřevin. Děti Země přitom žádaly vysadit pětinásobek kácených, tj. téměř 16 tisíc nových dřevin.

„S rozhodnutím krajského úřadu jsme spokojeni, neboť uznal, že je nutné řádně definovat způsobenou ekologickou újmu za likvidaci tak obrovského množství dřevin a podle ní pak uložit zdůvodnitelnou náhradní výsadbu nových dřevin. Krajský úřad navíc zjistil, že magistrát povolil vykácet několik stovek dřevin, aniž k tomu byl vůbec oprávněný,“ oznamuje úspěch Dětí Země jejich předseda Miroslav Patrik.

Krajský úřad při přezkumu odvolání Dětí Země totiž zjistil, že magistrát povolil vykácet desítky dřevin v ochranném pásmu přírodní památky Kamenec šířky 50 metrů od okraje hranic, ačkoliv je k tomu příslušný jen krajský úřad. Vykácení těchto dřevin je tak nicotné a musí se řešit znovu.

Magistrát v květnu 2014 povolil ŘSD ČR v trase silnice R48 kolem města vykácet 712 stromů a dále i keře na ploše 2,45 hektarů, tzn. vykácet asi 3.159 kusů dřevin.

Současně uložil vysadit jen 113 kusů stromů a 1.163 kusů keřů, tzn. vysadit asi jen 1.276 kusů dřevin, tj. 37 procent počtu kácených dřevin. Děti Země přitom žádaly vysadit 5x více dřevin, než bylo kácených, nikoliv nově vysadit téměř 3x méně.

„Nyní ještě čekáme, jak na Ministerstvu životního prostředí dopadne naše odvolání proti krajskému úřadu, který v červenci 2014 v přírodní památce Profil Morávka povolil vykácet 87 stromů a keřů na ploše 0,78 hektarů, přičemž uložil vysadit jen 648 kusů keřů, což je 75 procent počtu kácených dřevin,“ doplňuje dále Patrik.

Ministerstvo dopravy dne 18. srpna 2014 vydalo pro část trasy obchvatu Frýdku-Místku přes chráněné území s lužním lesem v údolí říčky Morávky stavební povolení.

Děti Země již proti němu připravují podat rozklad, neboť chtějí posoudit zákonnost závazného stanoviska krajského hygienika a o zásahu do údolí Morávky.
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

V trase obchvatu Frýdku-Místku se mají vykácet tisícovky dřevin bez řádné náhradní výsadby nových (TZ, 05.08.2014)

[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-