-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Modernizace nádraží v Brně s podporou veřejnosti má vyšší šanci na financování a realizaci, říká Ministerstvo dopravy

27. srpna 2014
[Jihomoravský kraj]

Tisková zpráva občanské aliance Referendum 2014 o stanovisku Ministerstva dopravy, že výsledek referenda může být pro stát i EU rozhodující

Z aktuálního stanoviska Ministerstva dopravy k závaznosti referenda v Brně o poloze nádraží sice vyplývá, že není pro stát závazné, ale ten ho bude muset respektovat, jestliže bude chtít získat pro tuto stavbu peníze z evropských fondů.

A pokud má být Evropská komise dalším významným investorem modernizace nádraží v Brně, nemůže si dovolit poskytovat peníze na projekty, které veřejnost nepodporuje. A odpor občanů proti odsunu nádraží je stále velký.

Jedna z iniciátorek referenda Petra Němcová ke stanovisku ministerstva říká: „Jestliže se referendem prokáže přání většiny Brňanů modernizovat nádraží v centru, tak stát a ani Evropská unie nebudou mít jinou možnost, než tuto variantu realizovat a finančně podpořit.“

Tiskový odbor Ministerstva dopravy ve svém stanovisku doslova uvádí: „Místní referendum je samozřejmě z logiky věci závazné pouze pro samosprávu, závazné pro orgány státní správy být nemůže. Zrovna tak není závazné ani pro Evropskou komisi, která bude klíčovým partnerem pro financování stavby. Na druhou stranu je potřeba vnímat fakt, že právě Evropská komise obecně nerada finančně podporuje projekty, u nichž je výrazný odpor veřejnosti. Pro nás a i Evropskou komisi bude tedy klíčové, aby navrhovaná modernizace železničního uzlu Brno byla funkční.“

S tímto jasným stanoviskem státu jako hlavního investora jsou ovšem v ostrém rozporu výroky náměstka primátora Brna Roberta Kotziana (ODS), podle kterého referendum nemůže nic ovlivnit, protože stát k ničemu nezavazuje, takže je údajně zbytečné ho vyhlašovat a dokonce chodit volit.

Referendum o poloze nádraží v Brně také již podpořila současná senátorka za Brno-město Eliška Wagnerová, která ve svém stanovisku mj. říká: „Oceňuji nesmírnou aktivitu iniciátorů referenda, s níž se snaží sesbírat ještě chybějící podpisy, a obracím se na brněnské spoluobčany, kteří ještě neměli možnost petici podepsat, aby tak neprodleně učinili. Připomínám, že jde o vyjádření občanského postoje, ať už bude hlasování v referendu jakékoliv, půjde o autentické vyjádření vůle těch, jichž se rozhodnutí o poloze nádraží dotýká.“

Podobný názor má i kandidátka do Senátu za Brno-město a dopravní expertka Miloslava Pošvářová: „Základním principem je sloužit občanům, nikoliv je využívat. Zásadně proto podporuji snahy občanských iniciativ k prosazení referenda o nádraží v Brně a i sama osobně půjdu na ulici tyto lidi podpořit. Zaslouží si náš respekt a poděkování."

Občanská aliance Referendum 2014 nyní každý den sbírá podpisy na ulici Česká. Pokud by pršelo, bude petiční stánek v podchodu před nádražím. Za poslední týden petici již podepsalo kolem 2500 osob, což dokládá velký zájem obyvatel Brna. Do 1. září chybí ještě další tři tisíce podpisů.

Občanskou alianci Referendum 2014 založily brněnské pobočky Dětí Země, Hnutí Duha a Masarykovy Demokratické Akademie. Podporují ji i další významné spolky jako je Greenpeace, Hnutí Brontosaurus či Nesehnutí.

Do sběru podpisů se podstatně zapojila i brněnská Strana zelených, která sesbírala dva tisíce podpisů. Referendum podporuje rovněž TOP09, Česká pirátská strana a spolek A Co Brno?


Navržené otázky pro referendum o poloze nádraží v Brně:

1. Souhlasíte s tím, aby město Brno podniklo bezodkladně všechny kroky v samostatné působnosti k modernizaci železniční stanice „Brno-hlavní nádraží“ v dosavadní poloze podél ulice Nádražní?

2. Souhlasíte s tím, aby město Brno podniklo bezodkladně všechny kroky v samostatné působnosti s cílem prosadit, aby se nejlepší řešení modernizace železniční stanice „Brno-hlavní nádraží" určilo prostřednictvím soustavy otevřených návrhových soutěží?

Vydala pobočka: 

Děti Země - Brno
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00

Související odkazy: 

občanská aliance Referendum 2014

Referendum o poloze nádraží v Brně na FB
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-