-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Pokud stát bude chtít pro nádraží v Brně evropské peníze, bude muset referendum respektovat

26. srpna 2014
[Jihomoravský kraj]

Tisková zpráva občanské aliance Referendum 2014, že výsledek referenda nebude pro stát velmi důležitý

Iniciátoři referenda o poloze nádraží v Brně odmítají, že by jeho výsledek nebyl pro stát důležitý. I když právně nebude stát k ničemu zavazovat, bude ale zavazovat vedení města. Sám ministr dopravy Antonín Prachař uznal, že stát bude muset výsledek referenda respektovat. A vedení Brna má v rukou silný nástroj, kterým je územní plán.

Podle něho se totiž celý železniční uzel Brna, včetně osobního železničního nádraží, modernizuje. Pokud tedy stát chce na tuto modernizaci získat miliardy korun z evropských fondů, bude se muset s Brnem dohodnout. Pro stát jiná možnost neexistuje.

Petra Němcová z občanské aliance Referendum 2014 k tomu říká: „Stát nikdy neprosazoval odsun nádraží. Odsun prosazuje vládnoucí koalice ve vedení Brna. Stát se dnes ústy ministra dopravy Prachaře jasně vyjádřil, že bude respektovat výsledek referenda jako doporučení. Jeho výsledek bude tedy přímo závazný pro zastupitelstvo Brna a nepřímo závazný pro stát, pokud chce dosáhnout na peníze z evropských fondů.“

Referendum také včera podpořila i senátorka za Brno-město Eliška Wagnerová, která ve svém stanovisku mj. říká: „Oceňuji nesmírnou aktivitu iniciátorů referenda, s níž se snaží sesbírat ještě chybějící podpisy, a obracím se na brněnské spoluobčany, kteří ještě neměli možnost petici podepsat, aby tak neprodleně učinili. Připomínám, že jde o vyjádření občanského postoje, ať už bude hlasování v referendu jakékoliv, půjde o autentické vyjádření vůle těch, jichž se rozhodnutí o poloze nádraží dotýká.“

Je tedy zcela zřejmé, že výsledkem referenda budou povinni se řídit především samosprávné orgány Brna, které mají vliv na zpracování územního plánu právě v této otázce. Územní plán je odborným a právním dokumentem, kterým jsou všichni povinni se řídit.

Je proto nepředstavitelné, že by státní orgány tuto právní normu ignorovaly. Navíc stát je vázán smlouvami s Brnem, podle nichž je rozhodující právě poloha nádraží.

Je také nelogické, aby oba investoři nepostupovali ve vzájemné součinnosti. A pokud je pro jednoho investora výsledek referenda nezměnitelnou povinností, pak tato skutečnost zcela dopadá i na druhého.

Další z iniciátorů referenda Josef Patočka ještě doplňuje: „Referendum bude nepřímo závazné pro všechny, kteří se na modernizaci nádraží podílejí, včetně státu. Také je jisté, že Evropská unie neposkytne peníze, pokud proces modernizace uzlu nebude právně čistý, tzn. pokud by se ignorovaly výsledky referenda a porušovaly se smlouvy. Tvrzení, že referendum nebude pro stát závazné, je tedy účelové a nepravdivé.“

Před deseti lety se konalo první referendum, v němž se devět z deseti Brňanů vyslovilo pro modernizaci nádraží ve stávající poloze. Referendum ale nebylo podle tehdejšího zákona platné.

Na nižší účasti se podílelo i účelové stanovení termínu referenda týden před krajskými volbami. To už ale podle nálezu Nejvyššího soudu není možné. Proto se dá očekávat, že referendum s komunálními volbami bude platné a závazné.

Občanskou alianci Referendum 2014 založily brněnské pobočky Dětí Země, Hnutí Duha a Masarykovy Demokratické Akademie. Podporují ji i další významné spolky jako je Greenpeace, Hnutí Brontosaurus či Nesehnutí.

Do sběru podpisů se podstatně zapojila i brněnská Strana zelených, která sesbírala dva tisíce podpisů. Referendum podporuje rovněž TOP09, Česká pirátská strana a spolek A Co Brno?


Navržené otázky pro referendum o poloze nádraží v Brně:

1. Souhlasíte s tím, aby město Brno podniklo bezodkladně všechny kroky v samostatné působnosti k modernizaci železniční stanice „Brno-hlavní nádraží“ v dosavadní poloze podél ulice Nádražní?

2. Souhlasíte s tím, aby město Brno podniklo bezodkladně všechny kroky v samostatné působnosti s cílem prosadit, aby se nejlepší řešení modernizace železniční stanice „Brno-hlavní nádraží" určilo prostřednictvím soustavy otevřených návrhových soutěží?

Vydala pobočka: 

Děti Země - Brno
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00

Související odkazy: 

občanská aliance Referendum 2014

Referendum o poloze nádraží v Brně na FB
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-