-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Magistrát tají důvody zamítnutí téměř 8 tisíc podpisů za referendum

19. srpna 2014
[Jihomoravský kraj]

Tisková zpráva občanské aliance Referendum 2014 k výzvě magistrátu Brna dosbírat 5,2 tisíc nových podpisů

Přípravný výbor za vyhlášení referenda o poloze železničního nádraží v Brně obdržel v pondělí 18. srpna 2014 od brněnského magistrátu výzvu, aby den před jednáním zastupitelů Brna, tj. do pondělí 1. září 2014, doplnil svůj návrh o chybějících 5251 podpisů a také o náklady, jaké Brno zaplatí za výsledek referenda.

Členové občanské aliance Referendum 2014 tento postup považují za účelové maření referenda, neboť jim nebyly doručeny žádné důkazy, že 7844 osob podepsalo petici chybně.

„Tvrzení magistrátu, že téměř osm tisíc osob chybně vyplnilo naši petici, aniž byly předloženy jakékoliv důkazy, které konkrétní podpisy to byly a proč byly vyřazeny, je taktickou hrou o čas. Jasně se tak ukazuje, že se proti nám vede tvrdý politický boj s cílem zabránit vyhlášení referenda společně s komunálními volbami,“ kritizuje postup magistrátu jedna z organizátorek sběru podpisů Petra Němcová.

Magistrát ke své třístránkové výzvě o doplnění návrhu na vyhlášení referenda totiž nepřipojil přehled konkrétních chyb podle petičních archů a podpisů na něm, jak je to obvyklé u jiných návrhů po celé republice. Výzva má tak hodnotu cáru papíru a je nepřezkoumatelná pro nedostatek důvodů.

„Je to pohrdání občany Brna, kteří mají obrovský zájem rozhodnout o poloze železničního nádraží v referendu. Přesto se pokusíme do týdne sesbírat chybějících téměř šest tisíc podpisů a budeme zvědavi, jakou další účelovou obstrukci si magistrát pod taktovkou ODS připraví, aby zastupitelé 2. září o referendu nerozhodovali,“ popisuje další postup občanské aliance Referendum 2014 její člen Josef Patočka.

Občanská aliance Referendum 2014 odevzdala na magistrát podpisové archy s 21.101 podpisů v pátek 1. srpna 2014, přičemž limit je 18. 508 podpisů, tzn. rezerva představovala téměř 2.600 podpisů. To ovšem podle magistrátu nestačí, neboť chybí ještě celkem 5.251 podpisů, tj. téměř 30 % potřebného počtu.

„Proti magistrátu už plánujeme podat žalobu, neboť jeho tvrzení o chybějícím počtu podpisů je bez důkazů nepřezkoumatelné, přičemž zároveň odmítneme jeho další námitku, že jsme neuvedli finanční náklady Brna, pokud by občané v referendu chtějí mít nádraží v centru, neboť budou nižší než 3-4 mld. Kč, které chce město investovat do MHD pro odsunuté nádraží,“ říká dále člen přípravného výboru Miroslav Patrik.

Podle něho se magistrát navíc v rozporu se zákonem domáhá podkladů, na základě nichž přípravný výbor provedl tento svůj odhad nákladů, a dále dokladů, zda Brno bude vůbec schopné výsledek referenda realizovat.

Jde navíc o šikanózní námitku, neboť sám náměstek primátora Robert Kotzian (ODS) dobře ví, že letos na jaře bylo odborně doloženo, že varianta v centru Pod Petrovem je technicky a finančně reálná.

Před deseti lety se konalo první referendum, v němž se devět z deseti Brňanů vyslovilo pro modernizaci nádraží ve stávající poloze. Referendum ale nebylo podle tehdejších zákonů závazné. Na nižší účasti se podílelo i účelové stanovení termínu referenda týden před krajskými volbami.

To už ale podle nálezu Nejvyššího soudu není možné. Proto se dá očekávat, že referendum s komunálními volbami bude závazné.

Občanskou alianci Referendum 2014 založily brněnské pobočky Dětí Země, Hnutí Duha a Masarykovy Demokratické Akademie. Podporují ji i další významné spolky jako je Greenpeace, Hnutí Brontosaurus či Nesehnutí. Do sběru podpisů se podstatně zapojila i brněnská Strana zelených, která sesbírala dva tisíce podpisů. Referendum podporuje rovněž TOP09, Česká pirátská strana a spolek A Co Brno?

Navržené otázky pro referendum o poloze nádraží v Brně:

1. Souhlasíte s tím, aby město Brno podniklo bezodkladně všechny kroky v samostatné působnosti k modernizaci železniční stanice „Brno-hlavní nádraží“ v dosavadní poloze podél ulice Nádražní?

2. Souhlasíte s tím, aby město Brno podniklo bezodkladně všechny kroky v samostatné působnosti s cílem prosadit, aby se nejlepší řešení modernizace železniční stanice „Brno-hlavní nádraží" určilo prostřednictvím soustavy otevřených návrhových soutěží?

Vydala pobočka: 

Děti Země - Brno
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00

Související odkazy: 

občanská aliance Referendum 2014

Referendum o poloze nádraží v Brně na FB
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-