-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Spolky opět napadly územní rozhodnutí pro kanál u Přelouče

18. srpna 2014
[Pardubický kraj]

Spory o umístění stavby probíhají deset let

Děti Země a Přátelé Slavíkových ostrovů podaly v pátek 15. srpna 2014 odvolání proti územnímu rozhodnutí pro plavební kanál u Přelouče, které vydal stavební úřad v Přelouči. O odvolání rozhodne krajský úřad v Pardubicích a lze ho očekávat začátkem roku 2015.

Děti Země v něm mj. upozornily na podjatost krajského úřadu, nezákonnost vydání stanoviska EIA a nevypořádání jejich námitek. Současně požádaly o přezkum zákonnosti závazných stanovisek. SFDI plánuje zahájení stavby v lednu 2015.

„Územní rozhodnutí bylo vydáno, aniž by byly ve spise všechny potřené podklady, přičemž řada našich návrhů byla zamítnuta bez řádného odůvodnění, což je v rozporu se zákonem a s požadavkem krajského úřadu,“ tvrdí Miroslav Patrik z Dětí Země, které se územního řízení účastní od srpna 2004 a podaly již třetí odvolání.

Podle Patrika je problémem to, že krajský úřad v Pardubicích představuje vysoké riziko systémové podjatosti všech zaměstnanců, neboť kraj dlouhodobě variantu kanálu přes Slavíkovy ostrovy prosazuje, přestože by se plavební podmínky na řece mohly zlepšit i tokem. Proto navrhly, aby o odvolání rozhodnul jiný krajský úřad.

Děti Země také požádaly, aby stanovisko EIA o hodnocení vlivů na životní prostředí ze září 2000 bylo Ministerstvem životního prostředí zrušeno, neboť je zastaralé a tehdy nebyly posouzeny všechny varianty.

Dále ho ještě požádaly o přezkum zásahu do významného krajinného prvku nivy a toku řeky, neboť nebyly dosud vyřešeny všechny vlivy stavby. Například není jasné, zda rybí přechod bude skutečně funkční.

Podle Dětí Země a Přátel Slavíkových ostrovů plavební kanál u Přelouče délky téměř 3,2 km přes Slavíkovy ostrovy zbytečně zničí biotopy více než sedmdesáti zvláště chráněných druhů organismů a stovek vzácných druhů bezobratlých živočichů, zejména evropsky chráněných modrásků očkovaných a bahenních.

„Stát by měl spíše investovat peníze do železnice a do obchvatů obcí a měst, než do vodních dopravních staveb, které jsou pro přírodu škodlivá. Příkladem je i snaha postavit kanál Dunaj-Odra-Labe,“ tvrdí dále Patrik.

ŘVC ČR se o prosazení plavebního kanálu u Přelouče za více než 3,1 mld. Kč snaží již od roku 1994. Za projektanty, odborníky, advokáty a za pozemky se utratilo asi 700 miliónů korun.

Plavební kanál má podle návrhu rozpočtu SFDI na rok 2015 probíhat od ledna 2015 do června 2018. Stavebníkem je firma SKANSKA.


* * * * * * * * * *


Průběh územního řízení pro stavbu Stupeň Přelouč II během deseti let:

01) 25. 08. 2004 = třetí žádost ŘVC ČR o vydání územního rozhodnuti
02) 27. 12. 2004 = územní rozhodnuti č. 1 stavebního úřadu v Přelouči
03) 06. 05. 2005= zrušení územního rozhodnuti č. 1 krajským úřadem v Pardubicích (poprvé)
04) 11. 10. 2005 = územní rozhodnutí č. 2 stavebního úřadu v Přelouči
05) 14. 12. 2005 = potvrzení územního rozhodnutí č. 2 krajským úřadem v Pardubicích
06) 27. 02. 2006 = správní žaloba dvou občanských sdružení proti územnímu rozhodnutí
07) 13. 06. 2008 = Krajský soud v Pardubicích ruší rozhodnutí krajského úřadu
08) 25. 02. 2010 = Nejvyšší správní soud ruší zrušující rozsudek Krajského soudu v Pardubicích
09) 03. 02. 2011 = Krajský soud v Pardubicích ruší rozhodnutí KÚ a MěÚ Přelouč
10) 16. 11. 2011= Nejvyšší správní soud potvrzuje rozsudek KS jen o zrušení rozhodnutí KÚ
11) 22. 03. 2012 = Ústavní soud odmítá stížnost ŘVC ČR proti rozsudku NSS
12) 30. 03. 2012 = zrušení územního rozhodnuti č. 2 krajským úřadem v Pardubicích (podruhé)
13) 17. 12. 2012 = územní rozhodnuti č. 3 stavebního úřadu v Přelouči
14) 29. 11. 2013 = zrušení územního rozhodnuti č. 3 krajským úřadem v Pardubicích (potřetí)
15) 16. 07. 2014 = územní rozhodnuti č. 4 stavebního úřadu v Přelouči
16) 15. 08. 2014 = odvolání spolků Děti Země a Přátelé Slavíkových ostrovů
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Cennost labských hrčáků u Přelouče nebyla doložena (TZ, 22.01.2014)

Kanál u Přelouče je potřetí bez územního rozhodnutí (TZ, 06.12.2013)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-