-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Šéf ŘVC ČR Lubomír Fojtů pohrdá soudními rozsudky

19. prosince 2013
[Pardubický kraj,Ústecký kraj]

Děti Země zvažují využít exekutora k respektování práva

Současný ředitel Ředitelství vodních cest ČR Lubomír Fojtů podle Dětí Země ignoruje nejen žádosti veřejnosti o informace, ale navíc pohrdá i soudními rozsudky.

ŘVC ČR totiž Dětem Země za dva soudní spory dluží téměř 23 tisíc korun a navíc ignoruje další rozsudek, podle kterého mělo do začátku prosince vyřídit žádost o informace. Jelikož se tak nestalo, Děti Země zvažují využít exekutora k naplnění svých nároků, což by vůči ŘVC ČR nebylo poprvé.

„Bohužel se nám potvrzuje, že Zemanova vláda „odborníků“ má jiné starosti, než zajistit dodržování zákonů, šetřit veřejné rozpočty a být transparentní, jestliže nám ŘVC ČR dluží spousty peněz za soudní náklady a ještě nerespektuje soudní rozsudek o ukončení své nečinnosti,“ tvrdí předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

ŘVC ČR totiž ignoruje lhůtu pro vyřízení žádosti o informace z prosince 2012 podle rozsudku městského soudu ze dne 24. října 2013, č.j. 10A 102/2013 – 81-83, ačkoliv na zmeškání lhůty Děti Země ještě vstřícně upozornily. Splnění všech tří rozsudků po věcné i finanční stránce bude tedy podle nich zřejmě muset řešit exekutor.

„Před rokem jsme požádali o smlouvu za zastupování advokátem Markem Vojáčkem před soudy a o údaje, kolik to stálo. ŘVC ČR přitom účelově tvrdí, že ji nemá, i když jeho prostřednictvím podalo dvě ústavní stížnosti proti zrušení územního rozhodnutí a stavebního povolení pro kanál u Přelouče,“ vysvětluje dále Patrik.

Děti Země již služeb exekutora proti ŘVC ČR úspěšně využily v roce 2012, neboť v rozporu s rozsudkem neobdržely soudní náklady ve výši 4.320 Kč. Za dva měsíce od podání návrhu na exekuci mělo ŘVC ČR zaplatit již částku 11.820 Kč, jinak mu hrozilo zabavení majetku. ŘVC ČR pak dluh i nové náklady zaplatilo.

„ŘVC ČR je typickým příkladem selhání státní správy, pokud utajuje smlouvy a faktury s externími firmami a advokáty, ignoruje příkazy Ministerstva dopravy i soudů či neprůhledným způsobem utrácí veřejné prostředky pro firmy, jako je třeba WELL Consulting, s. r. o., s níž bylo během pěti let sepsáno více než čtyřicet smluv vždy na částku pod dva milióny Kč a některé i s podezřelým obsahem,“ upozorňuje dále Patrik.

Potíže s dodržováním zákonů a s odůvodnitelnými výdaji veřejných prostředků měl i předchozí ředitel ŘVC ČR Jan Skalický, který byl odvolán začátkem října. Podle Dětí Země prováděl Skalický trestnou činnost, neboť vědomě a opakovaně několik let porušoval právo na informace a pohrdal příkazy Ministerstva dopravy.

Kontakty:
Ing. Lubomír Fojtů, ředitel ŘVC ČR = 267 132 801, fojtu@rvccr.cz
Ing. Simona Cibulková, asistentka ředitele ŘVC ČR = 602 638 420, cibulkova@rvccr.cz


* * * * * * * * * * *


Přehled úmyslné obstrukční činnosti ŘVC ČR při vyřizování tří žádostí o informace

Děti Země při vyřizování těchto tří žádostí o informace musely od roku 2012 z důvodu úmyslného porušování zákona ze strany ŘVC ČR podat dvě odvolání, čtyři stížnosti proti nečinnosti ŘVC ČR, dvě stížnosti proti nečinnosti Ministerstva dopravy vyřídit odvolání a tři žaloby proti nečinnosti ŘVC ČR, přičemž samo ŘVC ČR bylo nečinné nebo ve třech případech ignorovalo příkazy Ministerstva dopravy.

Podle Dětí Země může jít o důkazy trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby či maření úkolu úřední osoby, a to ze strany vedení ŘVC ČR, tzn. býv. ředitele Jana Skalického a jeho zaměstnance Libora Kadlece.


1) Žádost č. 52 o poskytnutí smlouvy ŘVC ČR o zastupování advokátem Mgr. Markem Vojáčkem před soudy a doklady o výdajích ŘVC ČR od 1. 12. 2012 do 30. 11. 2012
a) 01. 12. 2012 = Děti Země podávají žádost o informace
b) 14. 12. 2012 = ŘVC ČR prodlužuje lhůtu k vyřízení žádosti o 10 dní
c) 27. 12. 2012 = ŘVC ČR žádost odmítá, neboť informace nemá
a) 07. 01. 2013 = Děti Země podávají odvolání
b) 12. 02. 2013 = Děti Země podávají stížnost proti nečinnosti Ministerstva dopravy vydat rozhodnutí
c) 01. 03. 2013 = MD sděluje, že ŘVC ČR nepředložilo spis ve lhůtě
d) 02. 04. 2013 = MD přikazuje ŘVC ČR do 15 dní žádost znovu vyřídit
e) 29. 04. 2013 = Děti Země podávají stížnost proti nečinnosti ŘVC ČR
f) 28. 05. 2013 = Děti Země podávají žalobu proti nečinnosti ŘVC ČR – spis. zn. 10A 102/2013
g) 18. 06. 2013 = MD přikazuje ŘVC ČR do 15 dní žádost znovu vyřídit
h) 24. 10. 2013 = Městský soud v Praze vydává rozsudek (doručen 20.11.13), v němž přikazuje ŘVC ČR do 10 dní žádost vyřídit (do 30.11.13) a do 30 dní zaplatit 12.500 Kč (20.12.13): nesplněno, ale zaplaceno


2) Žádost č. 46 o poskytnutí smluv mezi ŘVC ČR a firmou WELL Consulting, s. r. o., v letech 2008-12
a) 15. 08. 2012 = Děti Země podávají žádost o informace
b) 11. 09. 2012 = Děti Země podávají stížnost č. 1 proti nečinnosti ŘVC ČR
c) 11. 09. 2012 = ŘVC ČR žádost odmítá do doby ukončení územního řízení pro plavební kanál u Přelouče a hodnocení vlivů jezu u Děčína na životní prostředí
d) 01. 10. 2012 = Děti Země podávají odvolání
e) 12. 11. 2012 = Děti Země podávají stížnost proti nečinnosti Ministerstva dopravy vydat rozhodnutí
f) 19. 11. 2012 = MD sděluje, že ŘVC ČR nepředložilo spis ve lhůtě
g) 18. 12. 2012 = MD přikazuje ŘVC ČR do 10 dní žádost znovu vyřídit
h) 07. 01. 2013 = Děti Země podávají stížnost č. 2 proti nečinnosti ŘVC ČR
i) 04. 06. 2013 = Děti Země podávají žalobu proti nečinnosti ŘVC ČR – spis. zn. 11A 84/2013
j) 03. 09. 2013 = ŘVC ČR posílá poštou 42 smluv od 01.01.08 do 31.12.12 o objemu 55 mil. Kč
k) 30. 09. 2013 = Městský soud v Praze vydává usnesení (doručeno 11.10.13) o zastavení řízení, přičemž přikazuje ŘVC ČR do 30 dní zaplatit 11.200 Kč (10.12.13): nezaplaceno


3) Žádost č. 51 o poskytnutí smlouvy mezi ŘVC ČR a firmou ERIBOS s. r. o. a doklady o výdajích ŘVC ČR za služby touto smlouvou
a) 10. 11. 2012 = Děti Země podávají žádost o informace
b) 27. 11. 2012 = ŘVC ČR prodlužuje lhůtu k vyřízení žádosti o 10 dní
c) 07. 01. 2013 = Děti Země podávají stížnost proti nečinnosti ŘVC ČR
d) 28. 05. 2013 = Děti Země podávají žalobu proti nečinnosti ŘVC ČR – spis. zn. 10A 103/2013
e) 19. 08. 2013 = ŘVC ČR posílá poštou smlouvy a přehledy výdajů
f) 09. 09. 2013 = Městský soud v Praze vydává usnesení (doručeno 11.09.13) o zastavení řízení, přičemž přikazuje ŘVC ČR do 30 dní zaplatit 11.200 Kč (11.10.13): nezaplaceno
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Děti Země poslaly Ředitelství vodních cest ČR do exekuce (TZ, 03.10.2012)

Šéf ŘVC ČR Skalický pohrdá Ministerstvem dopravy (TZ, 14.08.2013)

ŘVC ČR při vyřizování žádostí o informace lže a podvádí (TZ, 05.04.2013)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-