-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Kanál u Přelouče je potřetí bez územního rozhodnutí

6. prosince 2013
[Pardubický kraj]

Spory o umístění plavebního kanálu probíhají již devět let

Krajský úřad v Pardubicích zrušil dne 28. listopadu 2013 územní rozhodnutí pro plavební kanál u Přelouče, které vydal Městský úřad Přelouč dne 17. prosince 2012. Úspěšné odvolání podala občanská sdružení Přátelé Slavíkových ostrovů a Děti Země.

Krajský úřad stavebnímu úřadu především vytknul, že se pečlivě a přesvědčivě nezabýval všemi námitkami obou občanských sdružení, čímž závažným způsobem porušil zákon. Územní řízení probíhá devět let a územní rozhodnutí bylo zrušeno již třikrát.

„Stavební úřad opět porušil základní pravidla správního řízení, pokud se nevypořádal se všemi našimi připomínkami, což ovšem není nijak neobvyklý jev, pokud město a kraj stavbu prosazují a pokud chybí služební zákon, který by úředníky od nežádoucích vnějších vlivů trochu ochránil, přičemž by zároveň také měli vyšší zodpovědnost,“ komentuje zrušující rozhodnutí krajského úřadu předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Stavební úřad ignoroval pět procesních námitek obou občanských sdružení, které bude nutné v novém řízení napravit. Předně není jasné, zda popsaná stavba odpovídá mapovým podkladům, dále chybí odůvodnění, proč některé podmínky stanoviska EIA nebyly do rozhodnutí zahrnuty a zda protipovodňová opatření budou skutečně účinná. Také není jasně řešeno nakládání s odpady a vliv těžby zeminy na vodní živočichy v řece Labi.

„Plavební kanál trasovaný přes evropsky cenné Slavíkovy ostrovy považujeme za ekologicky škodlivou a dopravně zbytečnou stavbu, která je navíc velmi drahá. Lepší by bylo investovat peníze do železnice a do obchvatů obcí a měst, než do vodní dopravní infrastruktury podle přání betonové lobby,“ myslí si dále Patrik.

Podle Dětí Země a Přátel Slavíkových ostrovů plavební kanál u Přelouče délky téměř 3,2 km přes Slavíkovy ostrovy zbytečně zničí biotopy více než sedmdesáti zvláště chráněných druhů organismů a stovek vzácných druhů bezobratlých živočichů, zejména evropsky chráněných modrásků očkovaných a bahenních.

ŘVC ČR se o prosazení plavebního kanálu u Přelouče za více než 3,1 mld. Kč snaží již čtrnáct let. Dosud bylo za projektanty, různé investorovi nakloněné odborníky a advokáty a za výkupy pozemků utraceno téměř 700 miliónů korun. Plavební kanál u Přelouče má v letech 2015 až 2018 stavět firma SKANSKA.

* * * * * * * * * * *

Průběh schvalování územní rozhodnutí pro plavební kanál u Přelouče:

01) 25. 08. 2004 = Ředitelství vodních cest ČR podává žádost o územní rozhodnutí
02) 27. 12. 2004 = stavební úřad Městského úřadu Přelouč vydává územní rozhodnutí č. 1
03) 06. 05. 2005 = Krajský úřad Pardubického kraje územní rozhodnutí ruší poprvé
04) 11. 10. 2005 = stavební úřad vydává územní rozhodnutí č. 2
05) 14. 12. 2005 = krajský úřad územní rozhodnutí potvrzuje
06) 27. 02. 2006 = Děti Země a Přátelé Slavíkových ostrovů podávají žalobu
07) 13. 06. 2008 = krajský soud územní rozhodnutí ruší
08) 25. 02. 2010 = Nejvyšší správní soud v Brně ruší zrušující rozsudek krajského soudu
09) 03. 02. 2011 = krajský soud územní rozhodnutí ruší znovu
10) 16. 11. 2011 = Nejvyšší správní soud v Brně kasační stížnost ŘVC ČR zamítá
11) 22. 03. 2012 = Ústavní soud odmítá ústavní stížnost ŘVC ČR
12) 17. 12. 2012 = stavební úřad vydává územní rozhodnutí č. 3
13) 29. 11. 2013 = krajský úřad územní rozhodnutí ruší podruhé
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

ŘVC ČR prohrálo všechny žaloby za kanál u Přelouče (TZ, 10.07.2013)

ŘVC ČR při vyřizování žádostí o informace lže a podvádí (TZ, 05.04.2013)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-