-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
ŘVC ČR prohrálo všechny žaloby za kanál u Přelouče

10. července 2013
[Pardubický kraj]

Výstavba má začít v roce 2015, ale stále chybí pravomocné územní rozhodnutí

Městský soud v Praze ve středu 3. července 2013 zamítl žalobu Ředitelství vodních cest ČR z roku 2009 proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o nepovolení škodlivého zásahu do biotopů vzácného brouka lesáka rumělkového v trase plánovaného plavebního kanálu u Přelouče.

Podle soudu Správa CHKO Kokořínsko i MŽP pečlivě odůvodnily, proč výjimku ze zákona nešlo povolit. ŘVC ČR tak podle evidence Dětí Země prohrálo celkem dvanáct soudních sporů o zákonnost osmi správních rozhodnutí.

„Tento dvanáctý rozsudek opět dokazuje, že státní investor prosazuje za veřejné peníze stavbu, která je v rozporu se zájmy ochrany přírody,“ hodnotí výsledek posledního soudního sporu předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

ŘVC ČR v soudních sporech o kanál u Přelouče v letech 2005 až 2011 zastupovala advokátní kancelář Stránský & partneři se sazbou asi 1.300 Kč/h, která ročně získala 2,44 mil. Kč ze státního rozpočtu, tj. celkem kolem 17 mil. Kč. Efektivita této externí advokátní práce je podle Dětí Země velmi nízká.

Od roku 2012 zastupuje ŘVC ČR advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners, s. r. o., se sazbou 3.200 Kč/h, nicméně ŘVC ČR náklady za tyto nové advokáty v rozporu se zákonem úmyslně tají, takže Děti Země už proti nečinnosti ŘVC ČR podaly žalobu k Městskému soudu v Praze.

Třetí najatou advokátní kanceláří je VOBORNÍK NIGRINI KIPIEL. V tomto případě ovšem ŘVC ČR tají nejen smlouvu, ale i náklady za jejich činnost, takže Děti Země opět podaly žalobu proti nečinnosti.

„Úmyslnou obstrukční nečinnost ŘVC ČR v čele s Janem Skalickým při systematicky nezákonném vyřizování žádostí o informace by měla jako potenciální spáchání trestného činu šetřit policie, neboť povinností úředníků je dodržovat zákony, nikoliv je účelově porušovat ve svůj prospěch a na úkor občanů,“ myslí si Patrik.

Podle Dětí Země a Přátel Slavíkových ostrovů plavební kanál u Přelouče délky téměř 3,2 km přes Slavíkovy ostrovy zbytečně zničí biotopy více než sedmdesáti zvláště chráněných druhů organismů a stovek vzácných druhů bezobratlých živočichů, zejména evropsky chráněných modrásků očkovaných a bahenních.

ŘVC ČR se o prosazení plavebního kanálu u Přelouče za více než 3,1 mld. Kč snaží již čtrnáct let. Dosud bylo za projektanty, různé investorovi nakloněné odborníky a advokáty a za výkupy pozemků utraceno více než 690 miliónů korun.

Stavbě nyní chybí pravomocné územní rozhodnutí, přičemž spory o jeho vydání probíhají od roku 2004. Plavební kanál u Přelouče má v letech 2015 až 2018 stavět firma SKANSKA.

* * * * *

Příloha k tiskové zprávě Dětí Země ze dne 10. 7. 2013:

Přehled 12 soudních sporů Ředitelství vodních cest ČR za plavební kanál u Přelouče
1) kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze o zrušení výjimky k zásahu do biotopů 26 kriticky a silně ohrožených druhů organismů = 2006 ŘVC ČR podává stížnost, 27.03.2008 NSS stížnost zamítá
2) soudní žaloba proti MŽP o nepovolení výjimky k zásahu do biotopů 2 druhů modrásků = 2007 ŘVC ČR podává žalobu, 04.06.2010 MS Pha žalobu zamítá
3) kasační stížnost proti zamítavému rozsudku Městského soudu v Praze o nepovolení výjimky k zásahu do biotopů 2 druhů modrásků = 2010 ŘVC podává kasační stížnost, 27.10.2011 NSS kasační stížnost zamítá
4) soudní žaloba proti MŽP o nepovolení výjimky k zásahu do biotopů 30 kriticky a silně ohrožených druhů organismů = 2008 ŘVC ČR podává žalobu, 12.04.20 MS Pha žalobu zamítá
5) kasační stížnost proti zamítavému rozsudku Městského soudu v Praze o nepovolení výjimky k zásahu do biotopů 30 kriticky a silně ohrožených druhů organismů = 2011 ŘVC ČR podává kasační stížnost, 23.08.2012 NSS kasační stížnost zamítá
6) soudní žaloba proti MŽP o nepovolení výjimky k zásahu do biotopů lesáka rumělkového = 2009 ŘVC ČR podává žalobu, 03.07.2013 MS Pha žalobu ŘVC ČR zamítá
7) kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice o zrušení souhlasu se zásahem do významných krajinných prvků niva a řeka Labe =2010 ŘVC Ř podává kasační stížnost, 05.09.12 NSS kasační stížnosti zamítá
8) kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice o zrušení územního rozhodnutí = 2011 ŘVC ČR podává kasační stížnost, 16.11.2011 NSS kasační stížnost z části uznává a z části zamítá
9) ústavní stížnost proti rozsudku NSS o zrušení územního rozhodnutí = 2012 ŘVC ČR podává ústavní stížnost, 22.03.2012 ústavní soud stížnost odmítá
10) kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice o zrušení stavebního povolení pro 9 stavebních objektů = 2010 ŘVC ČR podává kasační stížnost, 29.03.2012 NSS kasační stížnost zamítá
11) kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice o zrušení stavebního povolení pro skrývku na zařízení staveniště = 2011 ŘVC ČR podává kasační stížnost, 19.01.2012 NSS kasační stížnost zamítá
12) ústavní proti rozsudku NSS o zrušení stavebního povolení pro skrývku na zařízení staveniště = 2012 ŘVC ČR podává ústavní stížnost, 23.08.2012 ústavní soud stížnost odmítá

Průběh schvalování územní rozhodnutí pro plavební kanál u Přelouče
01) 25. 08. 2004 = Ředitelství vodních cest ČR podává žádost o územní rozhodnutí
02) 27. 12. 2004 = stavební úřad Městského úřadu Přelouč vydává územní rozhodnutí
03) 06. 05. 2005 = Krajský úřad Pardubického kraje územní rozhodnutí ruší
04) 11. 10. 2005 = stavební úřad znovu vydává územní rozhodnutí
05) 14. 12. 2005 = krajský úřad územní rozhodnutí potvrzuje
06) 27. 02. 2006 = Děti Země a Přátelé Slavíkových ostrovů podávají žalobu
07) 13. 06. 2008 = krajský soud územní rozhodnutí ruší
08) 25. 02. 2010 = Nejvyšší správní soud v Brně ruší zrušující rozsudek krajského soudu
09) 03. 02. 2011 = krajský soud územní rozhodnutí znovu ruší
10) 16. 11. 2011 = Nejvyšší správní soud v Brně kasační stížnost ŘVC ČR zamítá
11) 22. 03. 2012 = Ústavní soud odmítá ústavní stížnost ŘVC ČR
12) 13. 06. 2012 = stavební úřad sděluje, že územní řízení pokračuje
13) 17. 12. 2012 = stavební úřad potřetí vydává územní rozhodnutí
14) 16. 01. 2013 = Děti Země a Přátelé Slavíkových ostrovů podávají odvolání ke krajskému úřadu
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Ústavní soud odmítl stížnosti státu ve sporu o stupeň Přelouč (TZ, 03.12.2012)

ŘVC ČR při vyřizování žádostí o informace lže a podvádí (TZ, 05.04.2013)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-