-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
ŘVC ČR při vyřizování žádostí o informace lže a podvádí

5. dubna 2013
[Pardubický kraj,Ústecký kraj]

Podle Dětí Země je jeho zrušení na konci roku nutné

Ředitelství vodních cest ČR je podle Dětí Země příkladem disfunkčnosti státní instituce. Důkazem je nepřijatelný způsob vyřizování jejich dvaadvaceti podaných žádostí o informace v roce 2012, kdy se jeho šéf Jan Skalický opakovaně uchyloval k nepravdivým tvrzením, k podvodům a k nečinnosti.

Proto Děti Země souhlasí s rozhodnutím vlády ze dne 16. ledna 2013, aby v rámci úsporných opatření došlo na konci roku ke zrušení ŘVC ČR, neboť jeho činnost je v rozporu s požadavkem na otevřenou veřejnou správu.

„Pokud vedoucí vysoký státní úředník s měsíčním platem kolem sto tisíc korun nezvládá vyřizovat běžné žádosti o informace včas, bez lhaní a podvádění, pak je logické, že nemůže tuto funkci vykonávat a je tak i důvodné a nutné jeho úřad zrušit,“ myslí si předseda Dětí Země Miroslav Patrik, podle kterého ŘVC ČR navíc pohrdá i programovým prohlášením vlády o snaze dodržovat zákony a prosazovat otevřenost a šetření peněz.

Příkladem použití nepravdivých tvrzení je podle něho vyřizování žádostí Dětí Země o poskytnutí studie vlivu plavebního kanálu u Přelouče na krajinný ráz, kdy ŘVC ČR za zaslání kopií této studie v počtu 79 stran požadovalo zaplatit 521 Kč.

Ministerstvo dopravy ale tuto částku v souladu se zákonem snížilo na nula korun. ŘVC ČR pak studii poslalo poštou na CD, ačkoliv před tím tvrdilo, že ji může zaslat poštou jen v tištěné podobě.

Stejně účelovým způsobem postupovalo ŘVC ČR i při vyřizování žádosti o poskytnutí znaleckého posudku firmy A-Consult plus, s. r. o., při hodnocení stejné stavby, neboť za zaslání kopií v počtu 144 stran chtělo dokonce 973 Kč.

Posudek pak ale po zásahu ministerstva poslalo poštou na CD zdarma, nikoliv kopie stránek.

„Dalším příkladem jasného porušování zákona o právu na informace byl třeba pokus ŘVC ČR, abychom zaplatili 170 korun za údaj, jaký má Skalický měsíční plat, nebo téměř 120 korun za pět výročních zpráv za roky 2007 až 2011 o vyřizování žádostí o informace, které přitom měly být zveřejněny již dávno na jeho internetové stránce,“ vypočítává Patrik nezdařené snahy ŘVC ČR se na Dětech Země finančně obohatit.

ŘVC ČR se při vyřizování žádostí o informace uchyluje i k podvodné činnosti, neboť se mu loni podařilo od Dětí Země dvakrát vylákat peníze za informace, které ale nikdy zcela neposlalo. Děti Země tak už více než rok čekají na doklady, za co se v roce 2011 utratily peníze při přípravě kanálu u Přelouče a jezu u Děčína.

„Obě žádosti jsme podali loni v lednu, v květnu jsme za jejich poskytnutí zaplatili, ale ŘVC ČR nám žádné faktury neposlalo. Proto jsme proti jeho nečinnosti podali v červenci dvě žaloby k Městskému soudu v Praze, který ale o nich dosud nerozhodl, takže je zase nečinný soud,“ popisuje Patrik podvodné jednání ŘVC ČR.

* * * * * * * * * *

Příloha k tiskové zprávě Dětí Země ze dne 5. 4. 2013:

1) Vyřizování žádosti Dětí Země o poskytnutí studie o vlivu stavby Stupeň Přelouč II na krajinný ráz

a) 19. 12. 2012 = podání žádosti Dětmi Země dle zákona č. 106/1999 Sb.
b) 04. 01. 2013 = ŘVC ČR prodlužuje lhůtu o 10 dní
c) 14. 01. 2013 = ŘVC ČR žádosti vyhovuje, přičemž za poskytnutí kopií 79 stran textu chce 521 Kč
d) 12. 02. 2013 = stížnost Dětí Země proti nezákonnému výpočtu nákladů
e) 06. 03. 2013 = MD rozhodnutím snižuje náklady za informace na nulu
f) 20. 03. 2013 = ŘVC ČR žádosti vyhovuje a zdarma poštou posílá 1 CD se studií

2) Vyřizování žádosti Dětí Země o poskytnutí znaleckého posudku firmy A-Consult plus, s. r. o., o stavbě Stupeň Přelouč II

a) 19. 12. 2012 = podání žádosti Dětmi Země dle zákona č. 106/1999 Sb.
b) 04. 01. 2013 = ŘVC ČR prodlužuje lhůtu o 10 dní
c) 14. 01. 2013 = ŘVC ČR žádosti vyhovuje, přičemž za poskytnutí kopií 144 stran studie chce 973 Kč
d) 12. 02. 2013 = stížnost Dětí Země proti nezákonnému výpočtu nákladů
e) 06. 03. 2013 = MD rozhodnutím snižuje náklady za informace na nulu
f) 20. 03. 2013 = ŘVC ČR žádosti vyhovuje a zdarma poštou posílá 1 CD s posudkem

3) Vyřizování žádosti Dětí Země o poskytnutí 17 faktur za výdaje v roce 2011 za přípravu stavby Stupeň Přelouč II

a) 04. 01. 2012 = podání žádosti Dětmi Země dle zákona č. 106/1999 Sb.
b) 19. 01. 2012 = ŘVC ČR prodlužuje lhůtu o 10 dní
c) 19. 01. 2012 = ŘVC ČR žádosti vyhovuje, přičemž žádá zaplatit 357 Kč za CD či 379,50 Kč za 33 ks kopií
d) 20. 02. 2012 = stížnost Dětí Země proti nezákonnému výpočtu nákladů
e) 13. 04. 2012 = MD rozhodnutím snižuje náklady za informace na 107,- Kč (CD a poštovné)
f) 22. 05. 2012 = zaslání Dětmi Země 107,- Kč za informace
g) 20. 06. 2012 = stížnost Dětí Země proti nečinnosti ŘVC ČR
h) 24. 07. 2012 = žaloba Dětí Země proti nečinnosti ŘVC ČR

4) Vyřizování žádosti Dětí Země o poskytnutí 19 faktur za výdaje v roce 2011 za přípravu stavby stupeň Děčín

a) 04. 01. 2012 = podání žádosti Dětmi Země dle zákona č. 106/1999 Sb.
b) 19. 01. 2012 = ŘVC ČR prodlužuje lhůtu o 10 dní
c) 19. 01. 2012 = ŘVC ČR žádosti vyhovuje, přičemž žádá zaplatit 707 Kč za CD či 847 Kč za 80 ks kopií
d) 20. 02. 2012 = stížnost Dětí Země proti nesprávnému výpočtu nákladů
e) 13. 04. 2012 = MD rozhodnutím snižuje náklady za informace na 107,- Kč (CD a poštovné)
f) 22. 05. 2012 = zaslání Dětmi Země 107,- Kč za informace
g) 20. 06. 2012 = stížnost Dětí Země proti nečinnosti ŘVC ČR
h) 24. 07. 2012 = žaloba Dětí Země proti nečinnosti ŘVC ČR
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00

Související odkazy: 

Šéf Ředitelství vodních cest ČR Jan Skalický tají své příjmy (TZ, 13.02.2013)

Ředitelství vodních cest ČR čelí dvěma žalobám za utajování informací (TZ, 31.07.2012)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-