-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Děti Země nesouhlasí s logistickým areálem u Žďárku

7. ledna 2013
[Ústecký kraj]

Jde o zbytečné betonování půdy a zásah do krajinného rázu Ústecka

Děti Země dne 3. 1. 2013 podaly odvolání proti rozhodnutí krajského úřadu v Ústí nad Labem, který povolil výjimku ze zákona ke škodlivému zásahu do biotopů dvanácti chráněných druhů živočichů stavbou logistického areálu CPI Park Ždárek nedaleko dálnice D8.

Důvodem bylo nedoložení veřejného zájmu a ani jeho převahy na zničení těchto biotopů. Krajský úřad se navíc podle Dětí Země nezabýval jejich kritickými námitkami. O odvolání bude rozhodovat Ministerstvo životního prostředí.

„Rozhodnutí krajského úřadu považujeme za politické, neboť se vůbec nezabývalo našimi námitkami, nebyla doložena převaha veřejného zájmu tohoto soukromého podnikání a navíc alibisticky odkázalo na územní plány, ačkoliv ty žádnou stavbu nepovolují, ale jen vymezují určité plochy k jejich využití,“ vysvětluje hlavní důvody odvolání Miroslav Patrik z Dětí Země.

Firma CPI Park Žďárek, a. s., nejméně čtyři roky plánuje u obce Žďárek mezi dálnicí D8 a Ústím nad Labem na 53,5 hektarech vybudovat logistický areál s obrovskými skladovacími halami na 22,5 hektarech a s parkovišti pro 635 aut, takže zastavěná plocha zaujme asi 33 hektarů zemědělské půdy. Denně zde má údajně přijíždět kolem 1.500 nákladních aut a skladování zboží má zaměstnat asi 3.300 osob. 1)

„Zdá se nám také podezřelé, jak tento fantasktní podnikatelský plán lehce proplouvá schvalovacím procesem, neboť investor má prý povolení ke kácení dřevin a již za dva měsíce je povolena výjimka, přičemž podrobné hodnocení vlivů na životní prostředí vůbec neproběhlo, ačkoliv ho veřejnost v roce 2008 požadovala s obavami, že se zbytečně zabetonuje půda a znehodnotí se i krajinný ráz,“ upozorňuje dále Patrik. 2)

Podle něho totiž neznamená, že když v územních plánech obcí Libouchec a Velkého Chvojna je dotčené pole schválené jako „polyfunkční území s přípustnými výstavbami charakteru VP – výroba příměstského typu“, takže je zde možné povolit cokoliv, co si kdo vymyslí, třeba zastavět 33 hektarů půdy. Podle názoru Dětí Země stavět tak obrovský areál je nereálné. A pokud by měl na Ústecku být, tak spíše na zdevastovaném území.

Řízení o povolení výjimky k zásahu do biotopů 18 chráněných druhů živočichů stavbou „Logistický areál CPI Park Žďárek“ na 53,5 hektarech:
1) 08. 10. 2012 = žádost firmy CPI Park Žďárek, a. s., k povolení výjimky pro 18 druhů živočichů
2) 13. 12. 2012 = řízení o výjimce pro 4 druhy živočichů zastaveno, neboť výjimka již byla krajským úřadem a Správou CHKO Labské pískovce povolena dříve
3) 14. 12. 2012 = výjimka povolena pro 12 druhů živočichů a nepovolena pro 2 druhy (chřástal polní a střevlík zlatitý)
4) 03. 01. 2013 = odvolání Dětí Země proti povolení výjimky
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

1) Vizualizace logistického areálu CPI Park Žďárek

2) Závěry zjišťovacího řízení pro Logistický areál CPI Park Žďárek (29.02.2008)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-