-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Ústavní soud odmítl stížnosti státu ve sporu o stupeň Přelouč

3. prosince 2012
[Pardubický kraj]

Ředitelství vodních cest ČR prohrálo další dva soudní spory

Podle náhodného zjištění Dětí Země odmítl Ústavní soud řešit ústavní stížnost Ředitelství vodních cest ČR proti zrušení územního rozhodnutí v roce 2011 a stavebního povolení pro zařízení staveniště v roce 2012, které se týkají jeho snahy postavit plavební kanál u Přelouče.

První stížnost byla odmítnuta během jednoho měsíce v březnu 2012 a druhá během čtyř měsíců v srpnu 2012. Ústavní soud označil tvrzení ŘVC ČR, že Děti Země nemohly podat žaloby proti vydání obou rozhodnutí, za jednoznačný nesmysl.

„Stát se asi nemůže smířit se skutečností, že se mu nedaří plavební stupeň u Přelouče postavit, tak si raději najme drahé externí advokáty a vymýšlí absurdní důvody, jak napadat naše právo se účastnit rozhodování o stavbě a podávat i žaloby,“ vysvětluje si toto zoufalé počínání ŘVC ČR předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Ačkoliv krajský soud v Pardubicích musel při zrušení územního rozhodnutí a stavebního povolení přezkoumat zákonnost účasti Dětí Země v obou řízeních a stejně to musel udělat i Nejvyšší správní soud, který oba tyto rozsudky potvrdil, ŘVC ČR si přesto najalo advokáta Marka Vojáčka z advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners, s. r. o., k podání obou ústavních stížností. Přitom šance na úspěch byla zcela mizivá.

„ŘVC ČR prostě sabotuje vládní programové prohlášení, pokud utrácí veřejné prostředky za externí advokáty a ještě úmyslně nezákonným způsobem tají informace, kolik jim za to sype peněz,“ tvrdí dále Patrik, podle něhož občanská sdružení nad ŘVC ČR vyhrála téměř všechny soudní spory.

Soudy za poslední dva roky zrušily na základě žalob občanských sdružení jak územní rozhodnutí, tak všechna stavební povolení, kromě jediného. ŘVC ČR přitom externím advokátům podle odhadů Dětí Země muselo zaplatit milióny korun, neboť přesnou částku v rozporu se zákonem o právu na informace utajuje.

Podle Dětí Země a Přátel Slavíkových ostrovů plavební kanál u Přelouče délky téměř 3,2 km přes Slavíkovy ostrovy zbytečně zničí biotopy více než sedmdesáti zvláště chráněných druhů organismů a stovek vzácných druhů bezobratlých živočichů, zejména evropsky chráněných modrásků očkovaných a bahenních.

ŘVC ČR se o prosazení plavebního kanálu u Přelouče za více než 3,1 mld. Kč snaží již čtrnáct let. Stavba má být údajně postaven do roku 2015. Dosud bylo za projektanty, různé investorovi nakloněné odborníky a advokáty a za výkupy pozemků utraceno více než 690 miliónů korun. V rozpočtu SFDI nejsou pro rok 2012 na stavbu vyčleněny žádné peníze. Stavbě chybí územní rozhodnutí a stavební povolení.

* * * * *

Příloha k tiskové zprávě ze dne 3. prosince 2012:

Soudní spory 2011-12: ŘVC ČR prohrává 8 sporů a občanská sdružení 4 spory

1) Výjimka k zásahu do biotopů 2 druhů modrásků
27.10.2011 = NSS kasační stížnost ŘVC ČR zamítá

2) Územní rozhodnutí
03.02.2011 = krajský soud podruhé ruší územní rozhodnutí
16.11.2011 = NSS kasační stížnost ŘVC ČR zamítá
22.03.2012 = Ústavní soud odmítá ústavní stížnost ŘVC ČR

3) Stavební povolení pro skrývku na zařízení staveniště
03.02.2011 = krajský soud podruhé ruší stavební povolení
19.01.2012 = NSS kasační stížnost ŘVC ČR zamítá
23.08.2012 = Ústavní soud odmítá ústavní stížnost ŘVC ČR

4) Výjimka k zásahu do biotopů 30 druhů organismů
12.04.2011 = Městský soud v Praze žalobu ŘVC ČR zamítá
23.08.2012 = NSS kasační stížnost ŘVC ČR zamítá

5) Souhlas č.1 se zásahem do VKP niva a tok řeky Labe
05.09.2012 = NSS kasační stížnost ŘVC ČR a KÚ PaK zamítá

6) Prodloužení platnosti vodoprávního stavebního povolení
07.03.2012 = krajský soud žalobu DZ zamítá
26.09.2012 = NSS kasační stížnost DZ zamítá

7) Souhlas č.2 se zásahem do VKP niva a tok řeky Labe:
17.05.2012 = krajský soud žalobu DZ a PSO zamítá
29.11.2012 = NSS kasační stížnost DZ a PSO zamítá


2. Průběh schvalování územní rozhodnutí pro plavební kanál u Přelouče
01) 25. 08. 2004 = Ředitelství vodních cest ČR podává žádost o územní rozhodnutí
02) 27. 12. 2004 = stavební úřad Městského úřadu Přelouč vydává územní rozhodnutí
03) 06. 05. 2005 = Krajský úřad Pardubického kraje územní rozhodnutí ruší
04) 11. 10. 2005 = stavební úřad znovu vydává územní rozhodnutí
05) 14. 12. 2005 = krajský úřad územní rozhodnutí potvrzuje
06) 27. 02. 2006 = Děti Země a Přátelé Slavíkových ostrovů podávají žalobu
07) 13. 06. 2008 = krajský soud územní rozhodnutí ruší
08) 25. 02. 2010 = Nejvyšší správní soud v Brně ruší zrušující rozsudek krajského soudu
09) 03. 02. 2011 = krajský soud územní rozhodnutí znovu ruší
10) 16. 11. 2011 = Nejvyšší správní soud v Brně kasační stížnost ŘVC ČR zamítá
11) 22. 03. 2012 = Ústavní soud odmítá ústavní stížnost ŘVC ČR
12) 13. 06. 2012 = stavební úřad sděluje, že územní řízení pokračuje
13) 13. 07. 2012 = Děti Země a Přátelé Slavíkových ostrovů podávají námitky
14) 13. 12. 2012 = lhůta pro podání nových námitek k novým podkladům
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 590/12 o odmítnutí stížnosti ŘVC ČR – územní rozhodnutí (22.03.2012)

Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 1305/12 o odmítnutí stížnosti ŘVC ČR – stavební povolení (23.08.2012)

Ředitelství vodních cest ČR čelí dvěma žalobám za utajování informací (TZ, 31.07.2012)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-