-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Dálnice D8 je bez jednoho stavebního povolení

19. listopadu 2012
[Ústecký kraj]

Děti Země měly opět pravdu a úředníci opět chybovali

Na základě žaloby Dětí Země z dubna 2010 zrušil Krajský soud v Ústí nad Labem dne 24. října 2012 jedno z dílčích stavebních povolení pro dálnici D8 Lovosice – Řehlovice, které vydal odbor dopravy v Lovosicích a potvrdil odbor dopravy na krajském úřadě.

Oba tyto odbory jednaly nezákonně, stejně tak jako stavební odbor krajského úřadu, který nepřezkoumal zákonnost jednoho závazného stanoviska. Rozsudek by ale neměl mít vliv na termín dostavby D8, neboť chybějící objekty lze do dvou let dostavět.

„Soud opět potvrdil, že povolování dálnice D8 se provádí nezákonně a že tentokrát v tom měly prsty dokonce tři skupiny úředníků, což je opravdu kuriozita,“ hodnotí tento úspěch Miroslav Patrik z Dětí Země.

Hlavními viníky jsou vedoucí oddělení pozemních komunikací krajského úřadu Ing. Petr Michálek a vedoucí odboru dopravy Městského úřadu Lovosice Ing. Jiří Bouček, neboť neumožnili Dětem Země se seznámit s podklady ve spise a vyjádřit se k nim.

Třetím viníkem je vedoucí oddělení stavebního řádu krajského úřadu Ing. Hana Bergmannová, která zase odmítla žádost Dětí Země na přezkum závazného stanoviska o splnění podmínek územního rozhodnutí se zcela mylným tvrzením, že to údajně zákon neumožňuje.

„Krajský soud potvrdil náš právní názor, že došlo k porušení našich základních práv, neboť nelze vydávat žádné rozhodnutí, aniž by se účastníci nemohli vyjádřit ke všem podkladům a aniž by nebylo během odvolání přezkoumáno, zda závazné stanovisko je skutečně vydané podle zákona,“ upřesňuje dále Patrik.

Odbor dopravy v Lovosicích zahájil dne 13. listopadu řízení o odstranění stavby, přičemž ŘSD ČR má do konce dubna 2013 předložit žádost o vydání dodatečného stavebního povolení, jinak postavené stavební objekty odstraní.

Z původních devíti objektů podle Dětí Země chybí postavit asi ještě polní cestu nad obcí Prackovice nad Labem nedaleko lomu (SO A167) a provést rekultivaci všech stavebních míst (SO A820).

Výběrové řízení na stavbu dálnice D8 délky 16,4 km přes České středohoří vyhrálo sdružení firem pod vedením firem EUROVIA CS, a. s., a Metrostav, a. s., které mělo dle smlouvy z 25. září 2007, podepsané za Ředitelství silnic a dálnic ČR generálním ředitelem Alfrédem Brunclíkem, tuto dálnici postavit nejpozději za tři roky a tři měsíce za 9,9 mld. korun (bez DPH). Nyní se udává cena 14,7 mld. Kč a termín dostavby prosinec 2014.

Přehled soudního sporu o stavební povolení pro 9 stavebních objektů na trase dálnice (část „A“):
25.03.2009 = Ředitelství silnic a dálnic ČR podává žádost o stavební povolení
25.09.2009 = Městský úřad Lovosice, odbor dopravy vydává stavební povolení
02.02.2012 = Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství povolení potvrzuje
19.04.2010 = Děti Země podávají žalobu ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem
24.10.2012 = krajský soud žalobu uznává a ruší obě povolení
13.11.2012 = Městský úřad Lovosice, odbor dopravy zahájil řízení o odstranění stavby
30.04.2013 = termín, do kdy má Ředitelství silnic a dálnic ČR podat žádost o dodatečné stavební povolení
31.12.2014 = předpokládaný termín dostavby celé dálnice D8-0805
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00


Související kampaň: 


Tunel pro České středohoří (dálnice D8)

Související odkazy: 

Miroslav Patrik: Oni mají dálnici, my zase pravdu (12.05.2012)

[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-