-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Ministerstvo dopravy musí vydat 35 smluv s advokáty

23. srpna 2012
[Česká republika]

Děti Země uspěly se svou žalobou proti zatajování informací

Téměř tři roky musely Děti Země čekat, než Městský soud v Praze dne 15. června 2012 vydal rozsudek, který Ministerstvu dopravy přikázal, aby jim do třiceti dní poskytnul plné znění 35 smluv s advokátními kancelářemi WEIL, GOTSHAL & MANGES, v. o. s., AK Jansta, Kostka & spol., AK Kříž a Bělina a AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři o právním zastupování.

Soud zcela odmítnul tvrzení ministerstva a bývalých ministrů dopravy Aleše Řebíčka a Gustáva Slamečky, že jde o obchodní tajemství, že to odporuje evropskému právu nebo že jde o citlivé a žadatelem zneužitelné informace.

„Městský soud v odůvodnění rozsudku jednoznačně potvrdil, že veřejné orgány musejí smlouvy s externími advokáty žadatelům poskytovat v plném znění, nikoliv, jak se stalo nám, že předmět těchto smluv bude skryt, neboť to odporuje veřejné kontrole a veřejným zájmům,“ sděluje spokojeně Miroslav Patrik z Dětí Země.

Smlouvy s těmito čtyřmi advokátními kancelářemi na tři roky za 450 miliónů korun zařídil v roce 2007 bývalý ministr dopravy Aleš Řebíček (ODS). Když se o tom Děti Země v létě 2008 dověděly, požádaly o tyto smlouvy Ministerstvo dopravy, Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) a Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC).

Informace tehdy poskytlo jen ŘVC, kdežto ministerstvo i ŘSD začaly proti Dětem Země uplatňovat obsáhlé obstrukce a opakovanou nečinnost (s nutností podávat žaloby proti nečinnosti).

Nakonec tehdejší ministr dopravy Gustáv Slamečka v červenci 2009 „svolil“ k poskytnutí 35 smluv, ale se zakrytím textu o jejich předmětu, a tehdejší generální ředitel ŘSD Jiří Švorc až v červnu 2011 k poskytnutí svých 35 smluv, ale také se zakrytím jejich předmětu. Děti Země proto proti ŘSD podaly žalobu loni v srpnu, takže rozsudek využijí.

„Už jsme poměrně zvyklí na to, že jedním z důvodů, proč nám úřady informace nechtějí poskytovat, je to, že o ně žádají Děti Země. Nejtěžší kalibr zneužití zákona o právu na informace jsme ale zažili za ministra dopravy Aleše Řebíčka, který nám dokonce vyhrožoval, že jsme jedním soudním úspěchem na dálnici D8 připravili stát o 215 miliónů korun a že nás dá k soudu, což se později ukázalo jako lež,“ připomíná Patrik.

Podle něho obstrukce a úmyslnou nečinnost při vyřizování žádostí o informace nyní provádí šéf ŘVC Jan Skalický. Děti Země proto proti nečinnosti ŘVC podaly už dvě žaloby, přičemž ŘVC odmítá poskytnout nejen smlouvy s externími advokáty, ale i různé odborné studie, takže jejich postup může mít znaky trestného činu.

„Veřejné orgány by si vůbec neměly externí advokáty najímat, pokud řeší takové banální právní kauzy jako je poskytování informací nebo zákonnost správních rozhodnutí, neboť to musejí zvládnout úředníci sami nebo nanejvýš advokáti příslušného úřadu,“ uzavírá ještě Patrik.

* * * * *

Příloha k tiskové zprávě Dětí Země ze dne 23. srpna 2012:

Městský soud v Praze ve svém rozsudku ze dne 15. 6. 2012, č.j. 7 Ca 258/2009 – 32-36 mj. uvádí:
- už z principu nelze odepřít žádost o smlouvu s advokátem s odkazem na obchodní tajemství
- zákon o právu na informace nezná důvod odmítnutí poskytnout informace, které jsou citlivé nebo mohou poškodit povinný subjekt (pokud nejde o ochranu veřejných zájmů či osobních údajů)
- pro účinnou veřejnou kontrolu je nezbytné znát nejen výsledek rozhodování politické moci a státní správy, ale i znalost důvodů a podkladů pro taková rozhodnutí
- povinný subjekt je povinný poskytnout každou informaci, která souvisí s jeho činností, aby byla zajištěna její veřejná kontrola a nakládání s veřejným majetkem

Přehled obstrukcí a nečinností Ministerstva dopravy pod vedením Alešem Řebíčka a Gustáva Slamečky:
01) 03. 07. 2008 = podání žádosti Dětmi Země dle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí přílohy č. 1 a č. 2 Rámcové mandátní smlouvy ze dne 26. 11. 2007 mezi MD, ŘSD ČR, ŘVC ČR, SŽDC, s. o., a čtyřmi advokátními kancelářemi o právních službách a všechny Prováděcí smlouvy mezi MD a těmito 4 AK
02) 07. 08. 2008 = zaslání stížnosti DZ proti nečinnosti MD vyřídit jejich žádost
03) 13. 08. 2008 = MD žádosti zčásti vyhovuje, když posílá 2 přílohy i 35 ks rámcových smluv mezi MD a AK (se začerněním účelu smluv) – AK WEIL, GOTSHAL a MANGES = 12 ks, AK Kříž a Bělina = 9 ks, AK Jansta, Kostka a spol. = 7 ks, AK Hartmann a spol. = 7 ks, za MD je podepisovali: 17x Hodač, 6x Suttner, 5x Bártl, 2x Leitner, 2x Řebíček, 1x Nálevka, 1x Šlégr, 1x Vykydal
04) 02. 09. 2008 = rozklad č. 1 DZ proti začernění 35 ks smluv v jejich účelu
05) 14. 10. 2008 = zaslání stížnosti č.1 DZ proti nečinnosti ministra Řebíčka vyřídit jejich rozklad
06) 11. 11. 2008 = ministr dopravy Aleš Řebíček vydává rozhodnutí, kterým ruší odmítavé rozhodnutí MD,
07) 16. 12. 2008 = MD žádost odmítá setrváním na začernění účelu poslaných 35 ks smluv s AK
08) 02. 01. 2009 = rozklad č. 2 DZ proti začernění 35 ks smluv v jejich účelu
09) 11. 02. 2009 = zaslání stížnosti č.2 DZ proti nečinnosti ministra Slamečky vyřídit jejich rozklad
10) 02. 07. 2009 = zaslání žaloby DZ proti nečinnosti MD vyřídit rozklad č.2
11) 07. 07. 2009 = ministr Slámečka rozklad č.2 DZ zamítá
12) 21. 07. 2009 = Městský soud v Praze dle zpětvzetí žaloby DZ soudní řízení proti nečinnosti MD zastavuje
13) 07. 09. 2009 = zaslání žaloby DZ proti neposkytnutí informací ministrem Slamečkou
14) 15. 06. 2012 = Městský soud v Praze vydává rozsudek (doručen 20.08.12), který ruší rozhodnutí ministra dopravy i MD a ukládá do 30 dní poskytnout celé znění 35 smluv s externími advokátními kancelářemi

Děti Země musely od července 2008 do září 2009 během vyřizování jejich žádosti o poskytnutí 35 smluv mezi Ministerstvem dopravy a čtyřmi externími advokátními kancelářemi podat tři stížnosti proti nečinnosti ministerstva, žalobu proti nečinnosti ministerstva a žalobu proti odmítnutí informace poskytnout.
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Řebíček najal „tajné“ právníky za 450 milionů – článek (15.09.2008)

Nejdražší právníky si ministerstvo dopravy platilo za Řebíčka – článek (04.06.2011)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-