-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Osm miliard korun pro dálnici D8 je stále nejistých

25. července 2012
[Ústecký kraj]

Schvalování dálnice a výběrové řízení má vážné chyby, říká předběžná kontrola

Podle předběžné kontroly Evropského účetního dvora z května 2012 by Evropská komise neměla vyhovět žádosti České republiky z roku 2009 na poskytnutí asi 8 miliard korun pro dálnici D8 přes České středohoří, neboť při výběru varianty nebyla zajištěna účast veřejnosti, územní rozhodnutí byly zrušeny soudem a výběrové řízení mělo příliš zužující podmínky.

Podle Dětí Země také ze zprávy nepřímo vyplývá, že poskytnutí těchto evropských peněz nemusí zajistit ani dostavba této dálnice do roku 2015.

„Kontrolní zpráva uvádí, že se tyto chyby týkají nejen nepřesvědčivého posouzení vlivů dálnice na životní prostředí a vyřazení veřejnosti, vydávání nezákonných rozhodnutí úřady a nesprávného výpočtu ekonomické efektivnosti stavby, ale také výběrového řízení s diskriminačními kritérii, které mohlo vyhrát jen sdružení firem, jejímž členem byl Metrostav, což se i stalo,“ vysvětluje Miroslav Patrik z Dětí Země.

Výběrové řízení na stavbu dálnice D8 délky 16,4 km přes České středohoří vyhrálo sdružení firem pod vedením firem EUROVIA CS, a. s., a Metrostav, a. s., které mělo dle smlouvy z 25. září 2007, podepsané za Ředitelství silnic a dálnic ČR generálním ředitelem Alfrédem Brunclíkem, tuto dálnici postavit nejpozději za tři roky a tři měsíce za 9,9 miliard korun (bez DPH).

Neuspělo tak sdružení včele s firmami Skanska, a. s., a STRABAG, a. s., a ani žádná zahraniční firma, ačkoliv zájemci z Německa projevili o stavbu dálnice také zájem.

„Když jsme se v roce 2007 dověděli, jak byly podmínky výběrového řízení účelově nastavené, tak nám bylo jasné, že takto nemůže vyhrát žádná zahraniční firma, neboť se šlo až do velkých podrobností. Nyní nám tyto pochybnosti o férovosti tohoto řízení potvrzuje i tato předběžná kontrola,“ vzpomíná dále Patrik, který se proto domnívá, že na osm miliard korun z Operačního programu Doprava můžeme asi už zapomenout.

* * * * *

Přehled chyb při přípravě dálnice D8 podle předběžné kontroly Evropského účetního dvora (V/2012):

- z výběru koridoru a varianty dálnice pod vedením MŽP a spoluúčasti ŘSD ČR byla vyloučena veřejnost

- v červnu 2010 a v únoru 2012 byly Krajským soudem v Ústí nad Labem zrušeny územní rozhodnutí

- analýza přínosů a nákladů dálnice (CBA analýza) má značné rozpory

- socio-ekonomická analýza neobsahuje přesné stanovení vlivu dálnice na životní prostředí

- poplatek za podklady pro výběrové řízení byl příliš diskriminačně vysoký

- technická kritéria pro zájemce o výstavbu dálnice byly nepřiměřeně zužující: stavbyvedoucí musel umět česky, měl mít osm let zkušeností s výstavbou silnic nad 3 mld. Kč a musel být u zájemce neméně dva roky zaměstnán, zájemce zase měl mít roční obrat za poslední tři roky nejméně 15 mld. Kč, za posledních pět let měl postavit nejméně tři silniční stavby za více než 4,5 mld. Kč a aspoň dva 4pruhové tunely délky nejméně 500 metrů metodou NRTM (v ČR byly přitom nejnověji postaveny jen tři tunely: jeden na dálnici D5 u Plzně a dva na dálnici D8 přes Krušné hory, přičemž u všech byla firma Metrostav, a. s.)

- váhy čtyř kritérií hodnocení nabídek byly nezákonně nastaveny: 40 % pro nabízenou cenu za stavbu je neobvykle nízká a 20 % za nesplnění konečného termínu je příliš vysoká (25 % tvoří dodržení dílčích lhůt výstavby a 15 % představuje nabízenou délku záruční doby)

Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Audit zpochybňuje, že nám Unie zaplatí miliardy na D8 (28.05.2012)

[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-