-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Územní rozhodnutí pro spalovnu v Chotíkově je nezákonné

10. července 2012
[Plzeňský kraj]

Vyřešení všech odvolání lze čekat na konci roku

Spor o zákonnost územního rozhodnutí pro spalovnu komunálních odpadů v Chotíkově u Plzně bude již podruhé řešit krajský úřad v Plzni. Děti Země proti jeho vydání dne 1. června 2012 Městským úřadem Nýřany podaly odvolání, neboť ho podle nich stavební úřad vydal bez nutných podkladů a o námitkách rozhodl nezákonně.

Rozhodnutí krajského úřadu o odvoláních lze očekávat nejdříve na konci roku. Firma Plzeňská teplárenská, a. s., podala žádost o územní rozhodnutí před třinácti měsíci.

„Stavební úřad v Nýřanech vydal v červnu územní rozhodnutí stejně nezákonně jako stavební úřad Města Touškova loni v říjnu, jehož zaměstnance krajský úřad pak uznal jako podjaté, takže nemáme pochybnosti, že i nýřanský stavební úřad je podjatý, pokud nebyl schopen se našimi námitkami pečlivě zabývat,“ tvrdí předseda Dětí Země Miroslav Patrik, které se účastní schvalování spalovny v Chotíkově již několik let.

Děti Země požadovaly zahrnout všechny důležité podmínky stanoviska o hodnocení vlivů na životní prostředí do územního rozhodnutí, což stavební úřad udělal jen částečně. Navíc neuvedl důvody, proč zbývající podmínky stanoviska EIA nezahrnul, což je nezákonné.

Děti Země také předložily vlastní požadavky na ochranu životního prostředí, ale o nich stavební úřad opět podle zákona řádně nerozhodl.

„Další vážnou chybou stavebního úřadu bylo, že si před umístěním spalovny nevyžádal od investora studie o migračních trasách obojživelníků, jak požaduje zákon, takže se opakuje situace jako na dálnici D8 přes České středohoří, kde se tento problém podobně odsunul až do stavebního řízení a soud pak územní rozhodnutí v červnu 2010 zrušil a muselo se pak čekat téměř dva roky na vydání nového,“ připomíná dále Patrik.

Podle něho jsou navíc nezákonná i čtyři podkladová závazná stanoviska, takže Děti Země žádají jejich přezkoumání nadřízenými orgány, tj. ministerstvy životního prostředí a zdravotnictví a krajským úřadem.

Nová spalovna může podle Patrika vážně zhoršit životní prostředí a zdraví lidí v okolí, včetně Plzně. Město totiž vykazuje nejvyšší procento nádorových onemocnění v ČR. Spalovna ke spálení až 95 tisíc tun odpadů za rok může také zkomplikovat snahy o zvýšení podílu třídění a recyklace odpadů v Plzeňském kraji.

Přehled schvalování spalovny v Chotíkově:
1) 13.06.2011 = firma Plzeňská teplárenská, a. s., podává žádost č.1 o vydání územního rozhodnutí
2) 21.10.2011 = stavební úřad MěÚ Města Touškova vydává územní rozhodnutí č.1
3) 28.11.2011 = odvolání č.1 Dětí Země proti vydání územního rozhodnutí č.1 MěÚ Města Touškova
4) 20.12.2011 = KÚ v Plzni rozhodl o tom, že vedoucí stavebního úřadu je podjatá
5) 13.02.2012 = firma Plzeňská teplárenská, a. s., žádost o vydání územního rozhodnutí stahuje
6) 17.02.2012 = KÚ v Plzni vydává stanovisko EIA s 51 podmínkami
7) 02.03.2012 = firma Plzeňská teplárenská, a. s., podává žádost č.2 o vydání územního rozhodnutí
8) 01.06.2012 = stavební úřad MěÚ Nýřany vydává územní rozhodnutí č.2
9) 02.07.2012 = odvolání č.2 Dětí Země proti vydání územního rozhodnutí č.2 MěÚ Města Touškova
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

O spalovně v Chotíkově rozhodovaly podjaté úřednice (TZ, 12.01.2012

[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-