-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Ministr Chalupa nerespektoval doporučené ekologické projekty

2. července 2012
[Česká republika]

Ministerstvo také tají podezřelý projekt Mladých konzervativců

Děti Země na základě dvou podaných žádostí o informace zjistily, že ministr životního prostředí Tomáš Chalupa podpořil tři méně kvalitní ekologické projekty pro rok 2012 a ignoroval tak odborné doporučení výběrové komise.

Ministerstvo také tají projekt Mladých konzervativců s diskusemi o životním prostředí ve vybraných městech, který získal téměř čtvrt milionu korun. Proti nezákonnému postupu ředitelky tiskového odboru Ilony Vysoudilové při vyřizování žádostí o informace Děti Země již podaly stížnosti.

„Ministerstvo letos poskytne jen asi pěti miliónů korun, které rozdělilo mezi dvacet jedna projektů, ale na ty kvalitnější od České společnosti ornitologické, Arniky a sdružení KONÍČEK jaksi peníze nezbyly, přitom je jednoznačně doporučila odborná výběrová komise,“ kroutí hlavou předseda Dětí Země Miroslav Patrik. 1)

Podle něho by mělo být logické, aby peníze dostaly jen ty nejlepší projekty, jak o jejich pořadí rozhodlo 17 hodnotitelů, což se ale nestalo. Z výsledků výběrového řízení totiž vyplývá, že vedení ministerstva odborné doporučení ignorovalo a podezřele podpořilo tři horší projekty v kategorii B, než tři lepší v kategorii A a C.

Dotaci více než 663 tisíc Kč tak obdržely Novohradská občanská společnost, o. s. (83,6 bodů), Ekologické centrum Žatec (82,7 bodů) a Společnost Vincenze Priessnitze, o. s. (80,6), nikoliv správně projekty sdružení KONÍČEK (86,8 bodů), Arniky (85,5 bodů) a České společnosti ornitologické (84,7 bodů) za 673 tisíc Kč.

„Zajímalo nás také, v čem byl projekt Mladých konzervativců tak kvalitní, že uspěl s téměř čtvrtmilionovou dotací, zvláště když jde o sdružení, které se dlouhodobě věnuje spíše politice a ne životnímu prostředí,“ vysvětluje důvod podání druhé žádosti o informace místopředseda Dětí Země Martin Hyťha a dodává: „To, že ministerstvo obsah projektu tají, jen posiluje obavy, že důvody pro jeho podporu byly spíše politické.“ 2)

Děti Země proti nezákonnému postupu ředitelky tiskového odboru Ilony Vysoudilové při neposkytnutí informací podaly stížnosti. Ta je známá tím, že na ministerstvu pracuje od dubna a její mzda je tajná, přitom jako bývalá mluvčí pražského dopravního podniku letos obdržela mimořádnou odměnu ve výši 416 tisíc Kč. 3)

MŽP se nyní potýká i s další dotační aférou, neboť poskytlo více než 6 miliónů korun pro tři občanská sdružení, která dosud nejsou veřejnosti známé, přičemž dvě z nich vznikly zřejmě jen účelově kvůli dotaci těsně před termínem pro podání žádosti z česko-švýcarského fondu. Jejich činnost je tak neprůhledná. 4)

* * * * * *

Příloha k tiskové zprávě ze dne 2. července 2012:

Údaje o průběhu a výsledku výběrového řízení na podporu projektů nestátní neziskové organizace pro rok 2012:


1) O předložených projektech rozhodovalo 17 hodnotitelů bodovým systémem, a to v tomto složení:
- 7 osob z Ministerstva životního prostředí
- 1 osoba ze Správy Chráněné krajinné oblasti
- 3 osoby z krajských úřadů, odboru životního prostředí
- 1 ekologický odborník
- 4 osoby z Ministerstva průmyslu a obchodu
- 1 osoba z Ministerstva zemědělství

Komentář Dětí Země: „Ačkoliv většinu hodnotitelů tvoří úředníci státní správy z oblasti ochrany životního prostředí a přírody a krajiny (asi 65 %), přesto nechápu, proč mezi nimi jsou i zástupci dvou jiných ministerstvech, a to z oblastí, které se na znečišťování životního prostředí podílejí podstatným způsobem. Zcela ale postrádám zástupce akademické obce či měst a obcí,“ říká Miroslav Patrik.


2) Tříčlenná výběrová komise, složená z úředníků MŽP, hodnocení 17 hodnotitelů akceptovala a na vedení MŽP předala pořadí projektů podle jejich bodového ohodnocení ve třech kategoriích. Vedení MŽP však návrh neakceptovalo a podpořilo i tři projekty v kategorii B s menším počtem bodů, než jeden lepší projekt v kategorii A a dva lepší projekty v kategorii C.

MŽP podpořilo tyto počty projektů (rozdíl bodů mezi kategoriemi je až 6,3 bodů):
a) 4 projekty v kategorii A (nejhorší s 84,9 body)
b) 10 projektů v kategorii B (nejhorší s 80,6 body)
c) 7 projektů v kategorii C (nejhorší s 86,9 body)

Tři sporně podpořené projekty MŽP:
1) Novohradská občanská společnost, o. s.: Rozvoj naučných cykloturistických okruhů na Novohradsku – 267.260 Kč (kategorie B, 83,6 bodů)
2) Ekologické centrum Žatec: Rozšíření Naučné stezky Holedeč a doprovodné modelové aktivity pro veřejnost – 132.000 Kč (kategorie B, 82,7 bodů)
3) Společnost Vincenze Priessnitze, o. s.: Květinové konto – 264.042 Kč (kategorie B, 80,6 bodů)

Správně měly být podpořeny tyto počty projektů (rozdíl bodů mezi kategoriemi je jen 0,8 bodů):
a) 5 projektů v kategorii A (nejhorší s 84,7 body)
b) 7 projektů v kategorii B (nejhorší s 85,1 body)
c) 9 projektů v kategorii C (nejhorší s 85,5 body)

Tři nelogicky nepodpořené projekty MŽP:
1) KONÍČEK, o. s.: Environmentální programy v KONÍČKU – 189.250 Kč (kategorie C, 86,8 bodů)
2) Arnika: Patroni potoků – 300.000 Kč (kategorie C, 85,5 bodů)
3) Česká společnost ornitologická: Péče o vlhké a rašelinné louky – 184.000 Kč (kategorie A, 84,7 bodů)

Komentář Dětí Země: „Vedení MŽP nerespektovalo doporučení výběrové komise a 17 hodnotitelů finančně podpořit projekty jen podle jejich kvality a tedy získaných bodů, ale podezřele dalo přednost třem méně hodnotným projektům na úkor tří obsahově lepších projektů. Tento postup lze považovat za účelově manipulativní a za fatální znehodnocení objektivního rozhodování. Důkazem je také značný rozdíl bodů mezi nejhoršími projekty všech tří kategorií, který je 6,3 bodů, ačkoliv měl být jen 0,8 bodu,“ říká Miroslav Patrik.

Související odkazy: 

1) Výsledky Výběrového řízení na podporu projektů předložených NNO pro rok 2012 (viz také příloha v pdf)

2) Z Mladých konzervativců zelení aktivisté. Za státní (31.05.2012)

3) Mluvčí dostala z vašeho odměnu 416 tisíc. Za co? Mlčí (04.06.2012)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-