-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Poslední územní rozhodnutí pro silnici R52 bylo zrušeno

26. června 2012
[Jihomoravský kraj]

Silnice škodlivě ovlivňuje krajinu CHKO Pálava

Krajský úřad Jihomoravského kraje svým rozhodnutím ze dne 18. června 2012 na základě odvolání Dětí Země, Ekologického právního servisu a dvou místních sdružení zrušil poslední, čtvrté, dílčí územní rozhodnutí pro silnici R52 z Pohořelic do Mikulova. Tentokrát jde o úsek R5206 Perná – státní hranice.

Důvodem jsou dvě nesouhlasná stanoviska Ministerstva životního prostředí se zásahem do krajinného rázu a k umístění silnice v CHKO Pálava. Podle Dětí Země by se další příprava silnice R52 měla zastavit.

„Postup krajského úřadu byl správný, neboť na základě naše odvolání vydalo Ministerstvo životního prostředí v listopadu 2011 dvě nesouhlasná stanoviska, když zjistilo, že silnice je umístěna v rozporu se stanoviskem o hodnocení vlivů na životní prostředí, což je nepřípustné,“ upřesnil předseda Dětí Země Miroslav Patrik, podle kterého by se další příprava R52 měla zastavit a pozornost by se měla zaměřit na R55 kolem Břeclavi.

Druhým důvodem na zastavení další přípravy silnice R52 je podle něho zrušení Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje Nejvyšším správním soudem dne 21. 6. 2012, neboť bez nového „krajského plánu“ nelze do území umisťovat žádné záměry nadmístního významu, včetně této silnice, a předjímat silniční koncepci.

„Jihomoravský kraj nemá po dvanácti letech svůj krajský plán a investor po pěti letech ani jedno ze čtyř dílčích územních rozhodnutí. Viníky jsou přitom hlavně politici, kteří silnici R52 z nelogických důvodů urputně prosazují, a úředníci, kteří ve snaze jim vyhovět, musejí porušovat zákony,“ hodnotí aktuální stav Patrik.

Základní údaje o schvalování silnice R52 Pohořelice – Mikulov délky 23,1 km:

1) R5204 Pohořelice – Ivaň v km 16,1-23,0 (6,9 km)
- územní rozhodnutí pro část v km 16,1-19,2 (druhá žádost ze dne 21. 07. 2011) zrušeno krajským úřadem 23. 05. 2011
- územní rozhodnutí pro část v km 19,2-23,0 (žádost ze dne 19.03.2010) zrušeno krajským úřadem 11. 07. 2011
- územní rozhodnutí pro správu a údržbu silnice (žádost ze dne 10.05.2010) zrušeno krajským úřadem 28. 11. 2011

2) R5205 Ivaň – Perná v km 23,0-31,0 (8,0 km)
- žádost o územní rozhodnutí ještě nepodána

3) R5206 Perná – státní hranice v km 31,0-39,2 (8,2 km)
- územní rozhodnutí (žádost ze dne 25.02.2010) zrušeno krajským úřadem 18. 6. 2012
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Zrušující rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje na úřední desce (25.06.2012)

Nejvyšší správní soud zrušil celé Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (TZ NSS, 21.06.2012)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-