-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Nově schválený územní plán Bíliny může být nezákonný

25. června 2012
[Ústecký kraj]

Východní obchvat silnice I/13 je v rozporu se Zásadami územního rozvoje kraje


Podle Dětí Země bílinští zastupitelé dne 21. června 2012 schválili nový územní plán města v rozporu se Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje ze dne 15. září 2011, neboť neobsahuje východní obchvat silnicí 1/13, o níž se má rozhodovat až při aktualizace těchto zásad.

Bílině tak hrozí riziko zrušení části územního plánu s obchvatem pro jeho nezákonnost. Hlavním viníkem jsou úředníci krajského úřadu, kteří dne 25. května 2012 chybně vydali souhlasné stanovisko, což lze kvalifikovat jako trestný čin.

„Podle judikatury nelze záměr s krajskýma a státním významem nejprve schválit do územního plánu obce a pak až do krajského plánu, neboť správně to musí být obráceně, takže v Bílině si vinou krajského úřadu zadělali na velký problém,“ myslí si předseda Dětí Země Miroslav Patrik, který modernizaci silnice I/13 v Bílině sleduje.

Podle něho je také velmi podezřelé, pokud úředníci odboru územního plánování na krajském úřadě dne 25. května 2012 takové souhlasné stanovisko vůbec vydali, ačkoliv je zjevné, že to není pravda.

Východní obchvat města v krajském plánu schválen není a jeho přesné plošné vyměření se stalo úkolem AŽ pro následnou aktualizaci ZÚR, neboť požadavek města na zahrnutí tohoto obchvatu do ZÚR jako veřejně prospěšné stavby byl loni krajskými zastupiteli zamítnut.

„Obávám se, že vydáním souhlasného stanoviska krajským úřadem se jeho úředníci dopustili trestného činu maření úkolu úřední osoby z nedbalosti, neboť jaksi jasnovidecky předjímají totožné rozhodování krajských zastupitelů při aktualizaci krajského plánu, což je nepřípustné přisvojování pravomocí,“ tvrdí dále Patrik.

Ten nebude vůbec překvapen, pokud proti schválenému územnímu plánu Bíliny podají někteří dotčení místní občané města žalobu ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem, který by o ní měl pak rozhodnout do tří měsíců. Šance na „vygumování“ obchvatu Bíliny z územního plánu města je podle něho vysoká.

„Ve stejný den, co byl územní plán Bíliny schválen, se občanům a obcím u nás na jižní Moravě podařila unikátní věc, neboť Nejvyšší správní soud zrušil celé Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje z důvodu špatného posouzení vlivů plánovaných silnic na životní prostředí,“ připomíná ještě Patrik.

Podle Dětí Země východní obchvat zbytečně znehodnotí hodnotný krajinný ráz a zničí zachovalou přírodu kolem města, a to hlavně předpolí Národní přírodní rezervace Bořeň a v okolí vrchu Trupelník s údolím potoka Syčivka. Obchvat má stát 2,9 miliardy korun a modernizace průtahu kolem 3,1 miliardy korun, s výstavbou se má začít po roce 2018, což je podle Dětí Země příliš optimistický termín – reálný je spíše až po roce 2025.

* * * * *

Úkol označen jako ÚP6 ve schválených Zásadách územního rozvoje Ústeckého kraje (15.09.2011)
http://www.kr-ustecky.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=450018&id_ktg=99078&archiv=0&p1=166596

Bílina – silnice I/13 (str. 73): „Přestavba silnice I/13 v prostoru Bíliny je v současné době koncepčně nestabilizovaná, přestože je koridor východního obchvatu schválen v rámci ÚP SÚ Bíliny. V rámci posouzení vlivů tohoto záměru na životní prostředí je požadováno dopracovat variantní návrhy, které by omezily negativní dopady trasy na přírodu a krajinu. V současné době je na objednávku ŘSD ČR zpracovávána technická studie (VPÚ DECO, a. s.), která prověřuje další dvě varianty, tj. zahloubený průtah a západní obchvat. Vymezení koridoru v koordinaci s výsledky projednávání této studie by mělo být upřesněno a navrženo jako veřejně prospěšná stavba v rámci ÚP Bíliny, následně uplatněno v aktualizaci ZÚR ÚK.“
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Nejvyšší správní soud zrušil celé Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (TZ NSS, 21.06.2012)

Informace o silnici I/13 s průtahem/obchvatem Bíliny
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-