-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Výdaje za přípravu kanálu u Přelouče za rok 2011 jsou tajné

21. června 2012
[Pardubický kraj]

Ředitelství vodních cest ČR pět měsíců odmítá poskytnout informace

V roce 2011 utratilo Ředitelství vodních cest ČR ze státního rozpočtu za přípravu plavebního kanálu u Přelouče třikrát více veřejných prostředků, než byl původně schválený rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury. Částka 5 mil. Kč se bez zjevného důvodu zvýšila na více než 12 mil. Kč. Avšak doklady ŘVC ČR o tomto rozhazování peněz jsou před Dětmi Země již pět měsíců utajovány.

„Už ledna marně čekáme, až od ŘVC ČR dostaneme podle zákona o právu na informace 17 faktur, abychom věděli, za co se těch 12 mil. Kč loni utratilo, ale tyto údaje jsou nám stále odpírány masivní obstrukční taktikou a nečinnosti. Ředitel Jan Skalický má zřejmě vážný důvod k utajování, pokud raději porušuje ústavní právo na informace, takže je to jistě ten správný člověk na svém místě,“ myslí si předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Pro kanál byly přitom již dávno nakoupené všechny pozemky, byly povoleny všechny výjimky k zásahu do biotopů více než 70 chráněných druhů organismů a dokonce existovalo územní rozhodnutí a stavební povolení, než byly všechny pro nezákonnost zrušeny.

Nyní bylo územní řízení znovu obnovené, takže se bude o žádosti ŘVC ČR ze srpna 2004 o umístění plavebního kanálu znovu rozhodovat. Námitky lze podat do 13. 7. 2012.

Stejným způsobem ŘVC ČR už pět měsíců utajuje také své výdaje za rok 2011 na přípravu jezu Děčín. Původní rozpočet SFDI počítal s částkou 35 mil. Kč, ale ta se zvýšila až na 68,5 mil. Kč, tj. téměř o 100 %. Jez za 4,2 mld. Kč stále nemá souhlasné stanovisko o hodnocení vlivů na životní prostředí, neboť předkládaná dokumentace je nekvalitní. MŽP ji proto v květnu 2012 podruhé vrátilo k přepracování.

„Plánovaný kanál u Přelouče zbytečně zničí poslední zbytky cenných lužních lesů na Slavíkových ostrovech, je dopravně neodůvodněný a ekonomicky neefektivní,“ shrnuje své hlavní námitky proti jeho stavbě Patrik.

Současně připomíná, že Komise již v létě 2011 vyzvala náš stát, aby na ochranu dvou druhů modrásků zařadil Slavíkovy ostrovy do evropské soustavy NATURA 2000, ale ministr Tomáš Chalupa to úspěšně blokuje.

ŘVC ČR se o stavbu plavebního kanálu u Přelouče za více než 3,1 mld. Kč snaží již více než deset let. Má být údajně postaven do roku 2015. Dosud bylo za projektanty, různé odborníky, právníky a za výkupy pozemků utraceno více než 690 miliónů korun. V rozpočtu SFDI nejsou pro rok 2012 na stavbu vyčleněny žádné peníze.
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

 [zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-