-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Děti Země uspěly s přelomovou žalobou proti kolaudaci velkochovu brojlerů

20. března 2012
[Jihomoravský kraj]

Soud po více než šesti letech uznal právo sdružení účastnit se kolaudace velkodrůbežárny v Malešovicích

Krajský soud v Brně na základě žaloby Dětí Země vydal rozsudek, jímž uznal jejich právo na účast v kolaudačním řízení na velkochov 120 tisíc brojlerů, který postavila v Malešovicích firma Sušárna Pohořelice. Krajský úřad i stavební úřad v Pohořelicích předtím toto právo odmítaly. Jde o první známý rozsudek v ČR, který potvrdil, že občanská sdružení se mohou s odkazem na zákon o ochraně přírody a krajiny účastnit i kolaudačního řízení. Krajský soud se přitom opřel o rozsudek Soudního dvora Evropské unie. Firma do vydání nového kolaudačního rozhodnutí nesmí další brojlery začít chovat.

„Jsme rádi, že se konečně po šesti letech od podání žaloby prokázalo, že jsme měli být účastníky kolaudačního řízení pro velkochov brojlerů, neboť tato stavba má mimo jiné také vliv na přírodu. Úředníci právo sdružení na účast v řízení dosud odmítali a tvrdili, že občanská sdružení se takového řízení účastnit nemohou,“ vysvětluje přelomový rozsudek Martin Hyťha z Dětí Země, který se zabývá životními podmínkami hospodářských zvířat ve velkochovech.

Desetitisíce brojlerů produkují amoniak, který může poškodit vegetaci, zvláště pokud se haly nacházejí blízko významných krajinných prvků nebo přírodního parku, jako je to v tomto případě. Ptáci také produkují trus obsahující fosfor, který může negativně ovlivnit kvalitu povrchových vod.

„Opakovaně jsme upozorňovali, že zákon o ochraně přírody a krajiny je speciálním zákonem vůči stavebnímu zákonu, takže naše účast v tomto řízení měla být od počátku jasná,“ uvádí dále Hyťha.

Děti Země v tomto právně složitém soudním sporu také upozornily na mezinárodní smlouvu Aarhuskou úmluvu, kterou Česká republika ratifikovala v říjnu 2004 a která má občanským sdružením zajistit účast v řízeních a soudní obranu v případech, které mají vliv na přírodu a životní prostředí.

Během sporu proto musel krajský soud řízení přerušit, neboť čekal na rozsudek Soudního dvora Evropské unie vydaný dne 8. 3. 2011 ve věci C – 240/09 ke sporu sdružení Lesoochranárske zoskupenie VLK se Slovenskem. Z rozsudku vyplývá, že podle Aarhuské úmluvy měla být účast tohoto sdružení v řízení na ochranu medvědů, i když to slovenské zákony přímo neumožňují, zajištěna.

„Soud v našem sporu rozhodl podobně, neboť i když v českém zákoně není doslova uvedeno, že občanská sdružení na ochranu přírody a životního prostředí se mohou zúčastnit kolaudačního řízení, tak pokud doloží, že jde o tyto veřejné zájmy, tak jim musejí správní orgány účast umožnit,“ dodává Hyťha.
Vydala pobočka: 

Děti Země - Plzeň
Thámova 21
Plzeň (adresa pro doručování pošty); 301 00


Související kampaň: 


Velkochovy hospodářských zvířat

 [zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-