-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Odsunované nádraží čeká nové biologické hodnocení

19. března 2012
[Jihomoravský kraj]

Řízení o výjimce pro živočichy je přerušené

Krajský úřad v Brně na základě rozsudku Městského soudu v Praze z ledna 2012 uložil na plánovaném území odsunovaného nádraží vypracovat nové biologické hodnocení, které prověří aktuální výskyt zvláště chráněných druhů živočichů.

Správní řízení o výjimce ze zákona ke škodlivému zásahu je tak do září 2012 přerušené. Důvodem je upozornění Dětí Země na znalecký posudek zoologa Mojmíra Vlašína, podle kterého nebyly předchozí průzkumy prováděny ve vhodném termínu a pro všechny známé druhy.

„Krajský úřad rozhodl správně, pokud po Brnu a Správě železniční dopravní cestě požaduje předložit kvalitní přírodovědné průzkumy s biologickým hodnocením, které už zahrnou celé vegetační období a chybějící druhy živočichů jako jsou plazy, obojživelníci a letouni,“ souhlasí s přerušením řízení Miroslav Patrik z Dětí Země.

Nesouhlasí tak s názorem krajského úřadu, že ke škodlivému zásahu do biotopů čtrnácti zvláště chráněných druhů živočichů nedochází. Za pravdu jim dává posudek soudního znalce Mojmíra Vlašína a další podklady, podle nichž na území odsunovaného nádraží žije nejméně šestnáct druhů živočichů, které mohou být stavbou dotčeni. Tento počet může být i vyšší, zejména o různé druhy netopýrů, kteří sídlí ve starých budovách.


Průběh správního řízené o povolení výjimky pro zvláště chráněné druhy živočichů:
1) 21.12.2009 = podání žádosti o povolení výjimky k zásahu do biotopů
2) 01.03.2010 = krajský úřad v Brně řízení zastavuje, neboť ke škodlivému zásahu nedojde
3) 25.05.2010 = MŽP vydává rozhodnutí, kterým usnesení krajského úřadu v Brně o zastavení řízení potvrzuje
4) 19.10.2010 = Městský soud v Praze žalobu Dětí Země odmítá
5) 29.06.2011 = Nejvyšší správní soud v Brně rozsudek ruší
6) 09.01.2012 = Městský soud v Praze ruší usnesení krajského úřadu a rozhodnutí MŽP
7) 23.02.2012 = krajský úřad požaduje biologické hodnocení a řízení o výjimce přerušuje do 30.09.2012
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Nádraží v centru

[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-