-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Spor o náhradní výsadbu dřevin za odstavné nádraží trvá

12. března 2012
[Jihomoravský kraj]

Nejvyšší správní soud uznal stížnost Dětí Země

Již téměř pět let probíhá ostrý spor mezi úředníky v Brně a Dětmi Země o vykácení 476 kusů dřevin namístě vybudovaného odstavného nádraží v Brně v květnu 2010 a o uložení odpovídající náhradní výsadby za 11 miliónů korun. K ní však dosud nedošlo, takže spor začal řešit Krajský soud v Brně.

Ten sice první žalobu Dětí Země v lednu 2009 uznal, ale druhou v únoru 2011 již odmítl. Nejvyšší správní soud v Brně nyní tento rozsudek zrušil, takže se soud sporem o neuložení náhradní výsadby musí zabývat potřetí.

„Orgány ochrany přírody na Brně-jih a na brněnském magistrátu doposud neuložily Správě železniční dopravní cesty, s. o., povinnost vysadit asi trojnásobné množství dřevin za vykácené jako kompenzaci, což jsme v řízení o kácení dřevin v roce 2007 požadovali,“ vysvětluje spor Miroslav Patrik z Dětí Země, které od počátku roku 2012 byly se svými správními žalobami proti státu už pětkrát úspěšné a prohrály jen jediný spor.

Podle něho úředníci na obou úřadech řízení o kácení dřevin bez zajištění náhradní výsadby zastavili v roce 2009 nezákonně, neboť po jejich vykácení v říjnu 2007 důvod pro její uložení neodpadl. Se zastavením řízení se také následně nelogicky ztotožnil i krajský soud, který žalobu Dětí Země v únoru 2011 odmítl.

„Nejvyšší správní soud odmítavý rozsudek nyní zrušil, neboť je podle něho vnitřně rozporný a matoucí. Navíc se soud nezabýval skutečností, že investorovi nevznikla žádná povinnost zajistit náhradu za způsobenou ekologickou újmu,“ upozorňuje dále Patrik na hlavní výsledek aktuálního rozsudku.

Výstavbu první části odstavného nádraží v Brně za 3,1 mld. Kč, původně 2,87 mld. Kč, zajistilo sdružení Brněnský drak, jehož členy byly OHL ŽS, a. s., a SKANSKA, a. s. Podle plánu magistrátu z dubna 2006 měly práce probíhat od prosince 2006 do prosince 2008, ale začalo se v říjnu 2007 a skončilo až v květnu 2010.

Spor o kácení dřevin na místě odstavného nádraží v Brně a o uložení náhradní výsadby:
01) 24.05.2007 = žádost Správy železniční dopravní cesty, s. o., o vykácení 476 ks dřevin
02) 03.10.2007 = ÚMČ Brno-jih povoluje kácení s náhradní výsadbou za 11 mil. Kč
03) 20.11.2007 = MM Brna kácení potvrzuje
04) 29.11.2007 = správní žaloba Dětí Země č. 1
05) 28.01.2009 = Krajský soud v Brně žalobu uznává
06) 12.08.2009 = ÚMČ Brno-jih řízení o kácení zastavuje, neboť dřeviny jsou vykáceny
07) 11.11.2009 = MM Brno řízení potvrzuje
08) 11.01.2010 = správní žaloba Dětí Země č. 2
09) 09.02.2011 = Krajský soud v Brně žalobu odmítá
10) 28.02.2011 = kasační stížnost Dětí Země
11) 15.02.2012 = Nejvyšší správní soud stížnost uznává a rozsudek ruší
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Rozsudek NSS o kácení dřevin na odstavném nádraží (15.02.2012)

Slavnostní ukončení stavby Brno – 1. část odstavného nádraží, I. etapa (25.05.2010)

Brněnský magistrát čelí druhé žalobě za odstavné nádraží (TZ, 20.01.2010)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-