-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Neposouzení variant k jezu Děčín je rizikové, jako bylo u D8

2. března 2012
[Ústecký kraj]

Připomínky k dokumentaci EIA do 21. března 2012

Na základě požadavků Ministerstva životního prostředí nechalo Ředitelství vodních cest ČR přepracovat dokumentaci EIA o hodnocení vlivu jezu u Děčína na životní prostředí, k níž může každý do 21. března 2012 poslat své připomínky. Studie však opět neposuzuje žádné varianty, ačkoliv to veřejnost v roce 2005 požadovala. Podle Dětí Země je tento postup velmi rizikový, neboť dochází k opakování stejné chyby jako u dálnice D8 v letech 1994-5, kdy z výběru variant byla veřejnost vyloučena.

„Pokud investor neposoudí varianty veřejnosti, pak se obávám, že schvalování a výstavbě jezu hrozí stejné soudní komplikace, jaké od roku 2003 probíhají u dálnice D8 přes České středohoří, kdy bylo už opakovaně prokázáno, že její příprava nebyla podle zákona,“ domnívá se Miroslav Patrik z Dětí Země.

Podle něho podobnost špatného způsobu schvalování jezu a dálnice D8 je zřejmá, neboť dlouholetým jádrem hlavních námitek Dětí Země a dalších občanských sdružení proti dálnici byl právě špatný proces EIA v roce 1996, při němž MŽP požadavek veřejnosti posoudit varianty s dlouhým tunelem nezákonně zamítlo.

„Velmi se divím tomu, že ředitelka odboru EIA na ministerstvu Jaroslava Honová u tak sledované a sporné stavby nechává ŘVC ČR v mylném domnění, že posuzování jezu bez variant s měkkými opatřeními probíhá procesně správně, když navíc je známo, že jez ve velmi cenném území Labe je z ekologického hlediska nepřijatelný a případné vydání souhlasného stanoviska EIA bude jen splněním politického úkolu,“ tvrdí Patrik.

Podstatou opomíjené organizačně-technické varianty z roku 2005 ke zlepšení splavnosti Labe od Střekova po státní hranici je provést tato základní opatření: Na některých úsecích Labe zúžit plavební dráhu na 30 metrů, takže by lodě jezdily střídavě v jednom směru. Dále provést důkladnou revizi marže, která se v různých úsecích řeky bude pohybovat mezi 30-50 cm. Cílový plavební ponor se sníží ze 140 cm na 130 cm a na zbývajících nevyhovujících úsecích se plavební podmínky zlepší pomocí příčně podélných hrází a prohrábek dna.

Proces EIA pro plavení stupeň Děčín byl zahájen v říjnu 2005, v prosinci 2005 vydalo MŽP závěry zjišťovacího řízení s požadavkem provést vyhodnocení varianty navržené veřejnosti s měkkými opatřeními. ŘVC ČR pak v září 2010 předložilo nekvalitní dokumentaci EIA, takže ji MŽP v květnu 2011 nechalo přepracovat. Nová verze dokumentace EIA z února 2012 se nyní do 21. března připomínkuje.

Pokud nedojde k zásadnímu zvratu a nebude posouzena i varianta bez stavby jezu, lze podle Dětí Země vydání vadného souhlasného stanoviska EIA, očekávat nejdříve na konci roku 2012. Celkové investiční náklady na výstavbu jezu mají být 4,2 mld. Kč a má být dostavěn do konce roku 2015.
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Körnerova 219/2
Brno (adresa pro doručování pošty); 602 00

Související odkazy: 

Hodnocení vlivů na životní prostředí jezu v Děčíně

[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz   
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-