-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Druhý vítězný rozsudek proti odsunu nádraží v Brně

31. ledna 2012
[Jihomoravský kraj]

Na krajském úřadě se znovu bude řešit vliv na chráněné živočichy

Městský soud v Praze na základě žaloby Dětí Země – Klubu za udržitelnou dopravu vydal dne 9. ledna 2012 rozsudek, kterým pro nezákonnost zrušil rozhodnutí Ministerstva životního prostředí a usnesení krajského úřadu v Brně, kterým bylo řízení o škodlivém zásahu do biotopů zvláště chráněných druhů živočichů na místě odsunovaného nádraží nesprávně zastaveno.

Jde již o druhý soudní úspěch kritiků přesunu nádraží, neboť 12. prosince 2008 Krajský soud v Brně zrušil územní rozhodnutí.

„U krajského úřadu by mělo řízení o výjimce začít znovu, neboť podle soudního znalce Mojmíra Vlašína a dalších podkladů žije na území odsunovaného nádraží nejméně 16 chráněných druhů živočichů a tento počet je nutné celoročním průzkumem aktuálně ověřit,“ upozornil Miroslav Patrik z Dětí Země, podle kterého byl problém o rozsahu zásahu do biotopů jedním ze tří důvodů zrušení územního rozhodnutí dne 28. listopadu 2011.

Tato stále nevyřešená otázka se také stala osudným prvnímu územnímu rozhodnutí, které brněnský magistrát vydal 31. května 2007. Na základě žaloby Dětí Země a sdružení Stará Osada – Židenice a dalších třinácti obyvatel Židenic totiž Krajský soud v Brně mj. i z tohoto důvodu toto rozhodnutí dne 12. prosince 2008 zrušil.

„Nyní je územní řízení přerušeno, neboť se musejí právě vyřešit vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů novým biologickým průzkumem a podle nového nařízení vlády i vlivy hluku na občany Židenic a také, zda nádraží bude před záplavami skutečně účinně ochráněno,“ vypočítává dále Miroslav Patrik tři současné hlavní problémy žádosti o vydání územního rozhodnutí podané v prosinci 2005.

Na realizaci první etapy odsunovaného nádraží v Brně za 20,4 mld. Kč nejsou vyčleněny žádné peníze nejen v Harmonogramu výstavby dopravní infrastruktury pro roky 2012-3, ale osud tohoto projektu je ve hvězdách i podle současně přijaté Strategie rozvoje dopravní infrastruktury v ČR.

„Nyní má občanská koalice Nádraží v centru také zpracovaný i urbanistický návrh hlavní železniční stanice v Brně s nádražím bez odsunu, s nímž postupně seznamujeme veřejnost a politiky,“ připomíná Patrik nakonec.

Přehled dvou soudních úspěchů proti odsunu nádraží v Brně:
1) 09.12.2005 = podání žádosti o vydání územního rozhodnutí SŽDC, s. o., a Statutárním městem Brno
2) 27.11.2006 = vydání územního rozhodnutí č.1 stavebním úřadem
3) 31.05.2007 = brněnský magistrát územní rozhodnutí č.1 potvrzuje
4) 15.08.2007 = podání žaloby proti územnímu rozhodnutí
5) 12.12.2008 = Krajský soud v Brně územní rozhodnutí ruší
6) 21.12.2009 = podání žádosti o povolení výjimky k zásahu do biotopů chráněných živočichů
7) 01.03.2010 = krajský úřad v Brně řízení zastavuje, neboť ke škodlivému zásahu nedojde
8) 25.05.2010 = MŽP vydává rozhodnutí, kterým usnesení krajského úřadu v Brně o zastavení řízení potvrzuje
9) 02.07.2010 = vydání územního rozhodnutí č.2 stavebním úřadem
10) 28.11.2011 = brněnský magistrát územní rozhodnutí č.2 ruší a řízení vrací zpět na stavební úřad
11) 09.01.2012 = Městský soud v Praze usnesení krajského úřadu a rozhodnutí MŽP o výjimce ruší

Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Urbanistické řešení nádraží v centru, Jižního centra a Ponavy (září 2011)

[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-