-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Plavební kanál u Přelouče letos u soudů prohrál pětkrát

29. prosince 2011
[Pardubický kraj]

Ředitelství vodních cest ČR dosud nevyhrálo žádný významný soudní spor

Ani letos se Ředitelství vodních cest ČR v soudních sporech proti Dětem Země a Přátelům Slavíkových ostrovů o plavební kanál u Přelouče nevedlo dobře, neboť jich pět prohrálo. Poslední letošní rozsudek vydal Nejvyšší správní soud, který zčásti zamítl jeho kasační stížnost proti rozsudku o zrušení územního rozhodnutí letos v únoru.

Stejný soud přitom již na podzim zamítl další jeho kasační stížnost proti rozsudku o zamítnutí povolit výjimku k zásahu do biotopů dvou druhů vzácných modrásků. Na jaře pak krajské soudy zamítly jeho žalobu proti nepovolení výjimky k zásahu do biotopů 30 druhů organismů a zrušily jedno stavební povolení. Stavba je tedy bez územního rozhodnutí a bez stavebních povolení.

„Investora mohly dosud soudní spory stát až milióny korun z veřejných rozpočtů, které vyplácí svému externímu advokátovi Jiřímu Stránskému, i když ten dosud nic zásadního u soudů nevyhrál. Podstatné však je, že stavba je zatím u ledu, neboť ji ještě trápí i nedostatek peněz,“ hodnotí rok 2011 Miroslav Patrik z Dětí Země.

Soudní spory o plavební kanál začaly již v roce 2004, přičemž obě sdružení jich dosud vyhrála sedm. Stavba má totiž nevratně zničit cenné Slavíkovy ostrovy, na nichž žije více než sedmdesát chráněných druhů organismů. Navíc chybí prokazatelné dopravní důvody a důvěryhodné údaje o ekonomické efektivnosti stavby.

„Evropská komise již v létě vyzvala náš stát, aby Slavíkovy ostrovy zařadil do evropské soustavy NATURA 2000, neboť populace modrásků očkovaných i bahenních jsou vzácné, ale nic se neděje,“ upozorňuje dále Patrik.

ŘVC ČR se o stavbu plavebního kanálu u Přelouče za více než 3,1 mld. Kč snaží již více než deset let. Nejnovější termín dostavby je do roku 2015. Dosud bylo za projektanty, různé odborníky, právníky a za výkupy pozemků utraceno kolem 680 miliónů korun, letos to má být podle rozpočtu SFDI dalších 12,2 mil. Kč.

Přehled soudního sporu o územní rozhodnutí pro plavební kanál u Přelouče (dva soudní rozsudky v roce 2011):
1) 25. 08. 2004 = Ředitelství vodních cest ČR podává žádost o vydání územního rozhodnutí
2) 13. 06. 2008 = krajský soud poprvé ruší územní rozhodnutí
3) 25. 02. 2010 = Nejvyšší správní soud v Brně ruší zrušující rozsudek krajského soudu
4) 03. 02. 2011 = krajský soud podruhé ruší územní rozhodnutí
5) 16. 11. 2011 = Nejvyšší správní soud v Brně zčásti zamítá kasační stížnost ŘVC ČR

Přehled soudního sporu o výjimku k zásahu do biotopů 2 druhů modrásků v trase kanálu u Přelouče:
1) 07. 07. 2006 = Ředitelství vodních cest ČR podává žádost o povolení výjimky
2) 04. 06. 2010 = Městský soud v Praze zamítá správní žalobu ŘVC ČR
3) 27. 11. 2011 = Nejvyšší správní soud v Brně zamítá kasační stížnost ŘVC ČR

Přehled soudního sporu o stavební povolení pro skrývku na zařízení staveniště pro plavební kanál u Přelouče:
1) 11. 12. 2006 = Ředitelství vodních cest ČR podává žádost o vydání stavebního povolení
2) 17. 06. 2008 = krajský soud poprvé ruší stavební povolení
3) 25. 02. 2010 = Nejvyšší správní soud v Brně ruší zrušující rozsudek krajského soudu
4) 03. 02. 2011 = krajský soud podruhé ruší stavební povolení

Přehled soudního sporu o výjimku k zásahu do biotopů 30 druhů organismů v trase kanálu u Přelouče:
1) 14. 05. 2008 = Ředitelství vodních cest ČR podává žádost o povolení výjimky
2) 12. 04. 2011 = Městský soud v Praze zamítá správní žalobu ŘVC ČR

Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

 [zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-