-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Povodí Moravy má všechna povolení proti sinicím

2. listopadu 2011
[Jihomoravský kraj]

Na likvidaci sinic se nejlépe osvědčily železité látky

Po třech letech skončila u Krajského úřadu Jihomoravského kraje a u Ministerstva životního prostředí čtyři povolovací řízení o výjimkách z vodního zákona pro Povodí Moravy, s. p., které žádalo proti sinicím v Brněnské přehradě použít některé závadné látky.

Do přehrady byly dosud použity jen sírany a chloridy železa, které také dokázaly sinice likvidovat společně s provzdušňováním. Děti Země jako účastníci těchto řízení doufají, že povolené velmi drahé biopreparáty a chloridy hliníku nebudou nakonec vůbec použity.

„S průběhem správních řízení jsme spokojení, neboť žadateli byly uloženy poměrně přísné podmínky, navíc jsme vyhráli jeden soudní spor u Městského soudu v Praze, neboť brněnský krajský úřad a MŽP nezákonným způsobem ignorovaly naše námitky,“ pochvaluje si Miroslav Patrik z Dětí Země.

Povodí Moravy, s. .p., v lednu 2010 získalo povolení použít v přehradě chloridy a sírany železa, které také ihned dokázaly úspěšně zničit značné množství sinic. Obdobně výborné výsledky ukázalo také provzdušňování vodního sloupce. Naopak neefektivní bylo vápnění, od něhož podle Dětí Země bude nutné zřejmě ustoupit.

V březnu 2011 bylo bez účasti veřejnosti povoleno použití chloridů hliníku (PAX-18), které jsou ale podle Dětí Země rizikové, jejich účinek je nejistý a jsou velmi drahé.

Nakonec byly v říjnu 2011 povoleny biopreparáty a huminové látky, a to až na podruhé, neboť první povolení z června 2009 zrušil na základě jejich žaloby v září 2010 Městský soud v Praze.

„Úředníci krajského úřadu a MŽP se tvářili, že naše námitky o absenci některých důležitých podkladů, závazného stanoviska brněnského magistrátu o zásahu do přehrady a ukládání velmi krátkých lhůt pro vyjádření mohou beztrestně zcela ignorovat,“ popisuje úspěšný výsledek soudního sporu Patrik.

Nyní na podzim 2011 nejsou v přehradě zřejmě aplikovány žádné závadné látky. Děti Země proto očekávají, že na jaře 2012 se opět použijí jen železité látky a provzdušňování a že se zcela upustí od použití chloridů hliníku a biopreparátů, i když nelze vyloučit tlak politiků a lobbyistů, neboť nákup těchto látek je velmi drahý.

Základní údaje o schvalování výjimek pro použití závadných látek do Brněnské přehrady (2009-11):

1) biopreparáty a huminové látky v peroxidu vodíku
- průběh správního řízení = 24. 2. 2009 až 7. 10. 2011 (32 měsíců = látky dosud nepoužity)
- výjimka na 6 let místo 10 let (do 2017), 14 podmínek, podána jedna správní žaloba – soud ji v září 2010 uznal

2) chloridy a sírany železa = chlorid železitý, síran železitý, síran železnatý a chlorid-síran železitý
- průběh správního řízení = 2. 7. 2009 až 25. 1. 2010 (6 měsíců= látky s úspěchem použity)
- výjimka na 2 roky (do 2012), 16 podmínek

3) chloridy hliníku (PAX-18) = polyaluminiumchlorid a polyaluminiumhydroxidchlorid
- průběh správního řízení = 27. 12. 2010 až 18. 3. 2011 (3 měsíce = látky dosud nepoužity)
- výjimka na 2 roky (do 2012), 16 podmínek, správní řízení bez účasti veřejnosti
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

 [zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-