-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
V Černčicích má dojít k rozšíření velkodrůbežárny

26. srpna 2011
[Ústecký kraj]

Firma VEJCE CZ chce zvětšit svůj velkochov nosnic v Černčicích nedaleko Loun o 76.875 zvířat výstavbou nové haly. Nyní probíhá proces posuzování vlivů na životní prostředí. Tento záměr ale kritizují Děti Země, neboť se jim nelíbí, že se neposuzují žádné jiné varianty a přednost dostala jen „továrna na vejce“ s nepřijatelným klecovým chovem drůbeže.

„Klecový chov je ze všech možných druhů ustájení pro zvířata ten nejhorší, neboť v něm nemohou uskutečňovat své přirozené chování,“ vysvětluje Martin Hyťha z Dětí Země. „Podle nás měla být posouzena i pro zvířata příznivější varianta, například chov na podestýlce nebo voliérový chov.“

Již několik let musejí být nové velkochovy nosnic, tj. slepic určených k produkci vajec, vybaveny tzv. „obohacenými klecemi“. To znamená, že slepice nežijí v úplně holé kleci, ale mají k dispozici určité vybavení, např. popeliště nebo hnízdo. Odborné studie (1) však dokazují, že tato provizorní zařízení nemohou ve stísněném prostředí klece dostatečně uspokojit přirozené životní potřeby slepic.

„Schvalování stavby budeme sledovat i v průběhu řízení o vydání integrovaného povolení a požadovat jak dodržování zákonů, tak přijatelné životní podmínky pro zvířata,“ dodává ještě Martin Hyťha z Dětí Země, které se výstavbou a provozem velkochovů hospodářských zvířat v ČR dlouhodobě zabývají.

V roce 2007 tak například zjistili, že právě firma VEJCE CZ provozovala svůj velkochov drůbeže ve Svinčanech bez integrovaného povolení, ačkoliv byla její povinnost ze zákona jej mít.


(1) Např. Laid Bare …the case against enriched cages, Compassion in World Farming Trust, v češtině k dispozici zde (český překlad organizace Společnost pro zvířata).
Vydala pobočka: 

Děti Země - Plzeň
Thámova 21
Plzeň (adresa pro doručování pošty); 301 00


Související kampaň: 


Velkochovy hospodářských zvířat

 [zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-