-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Plavební kanál u Přelouče podruhé bez územního rozhodnutí

8. února 2011
[Pardubický kraj]

Úředníci v Přelouči a na krajském úřadě v Pardubicích porušili zákon

Děti Země v pondělí 7. února 2011 od pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové obdržely rozsudek, kterým bylo podruhé zrušeno územní rozhodnutí pro plavební kanál u Přelouče. Rozsudek pro vady řízení zrušil rozhodnutí Městského úřadu Přelouč i jeho potvrzení krajským úřadem v Pardubicích.

Soud zjistil, že úředníci v rozporu se zákonem správně neodůvodnili svá rozhodnutí a navíc nebylo Dětem Země a Svobodě zvířat Hradec Králové jako žalobcům umožněno se vyjádřit ke všem podkladům.

„Bez územního rozhodnutí nelze nyní vydat chybějící stavební povolení a ani další rozhodnutí a je vůbec otázkou, zda má cenu se pokoušet získat nové, když celé územní řízení musí začít znovu,“ domnívá se předseda Dětí Země Miroslav Patrik, kterému se již podařilo podobným způsobem „sestřelit“ územní rozhodnutí pro odsunované nádraží v Brně (prosinec 2008) a pro dálnici D8 přes České středohoří (červen 2010).

Stavba podle něho nenahraditelně zničí biotopy více než sedmdesáti zvláště chráněných druhů organismů na Slavíkových ostrovech u Přelouče, včetně největší populace modrásků očkovaných v Čechách, přičemž tato lokalita měla být už dávno zařazena do evropské soustavy chráněných území NATURA 2000.

„Jelikož neexistují žádné prokazatelné dopravní, ekonomické či jiné důvody ke splavnění Labe do Pardubic, pak je lepší od tohoto záměru upustit a zbytečně neutrácet další peníze,“ myslí si dále Patrik.

„Rozsudek opět potvrdil, že správní orgány obvykle zcela ignorují námitky občanských sdružení a raději je prostě paušálně zamítají bez potřebného odůvodnění, neboť je to pro ně jednodušší,“ upozornil na běžný nešvar úředníků předseda sdružení Svoboda zvířat Hradec Králové Michael Kousal.

Ten proto nyní doufá, že by již mohl vyhrát zdravý rozum a 2,5 miliard korun by se místo do této nepotřebné stavby použily spíše na podporu veřejné dopravy v Pardubickém kraji. Ředitelství vodních cest ČR dosud za projektanty, různé odborníky, právníky a za výkupy pozemků spotřebovalo kolem 680 miliónů korun.

„Tak obrovské množství peněz může marnotratně utrácet jen státní investor, nikoliv soukromá firma,“ myslí si Patrik, podle kterého by ŘVC ČR měl být zrušeno a celá agenda by měla být vrácena na Ministerstvo dopravy.

Přehled soudních sporů o územní rozhodnutí pro plavební kanál u Přelouče:
1) 25. 08. 2004 = Ředitelství vodních cest ČR podává žádost o územní rozhodnutí
2) 11. 10. 2005 = stavební úřad Městského úřadu Přelouč vydává územní rozhodnutí
3) 14. 12. 2005 = Krajský úřad Pardubického kraje územní rozhodnutí potvrzuje a odvolání zamítá
4) 27. 02. 2006 = Děti Země a Svoboda zvířat Hradec Králové podávají soudní žalobu
5) 13. 06. 2008 = krajský soud ruší územní rozhodnutí potvrzené krajským úřadem
6) 25. 02. 2010 = Nejvyšší správní soud v Brně ruší zrušující rozsudek krajského soudu
7) 03. 02. 2011 = krajský soud ruší územní rozhodnutí vydané MěÚ Přelouč a potvrzené krajský úřadem
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Likvidace přírody Slavíkových ostrovů může začít (TZ, 05.01.2011)

[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-