-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Ekologické organizace nabízejí ministru Chalupovi věcnou spolupráci

10. ledna 2011
[Česká republika]

Ekologické organizace nabízejí novému ministrovi životního prostředí věcnou a korektní spolupráci při hledání praktických řešení ke zlepšení zdraví a kvality života.

Ekologické organizace od designovaného ministra očekávají, že bude chránit české lesy a veřejnou zeleň (1), prosadí nový zákon o ovzduší, usnadní lidem třídění odpadu nebo zajistí pokračování programu Zelená úsporám. Naopak by měl stopnout snahy o zneprůhlednění kontroly znečišťovatelů Českou inspekcí životního prostředí (2) nebo práce na omezování veřejné kontroly rozhodování stavebních úřadů (3).

Měl by také prosazovat snižování emisí oxidu uhličitého, trvale udržitelnou státní energetickou koncepci a zastat se občanů proti plánům na změkčení hlukových limitů či se zasadit o splnění koaličního závazku, že bude zrušena možnost vyvlastňovat domovy lidí kvůli těžbě uhlí.

Hlas ministra životního prostředí by měl znovu získat ztracenou váhu.

Poznámky:

(1) MŽP již více než rok odkládá vydání připravené vyhlášky, která má chránit populární aleje a stromy ve městech před živelným kácením. Nyní lze bez povolení a bez náhrady libovolně kácet většinu stromů, které rostou v městských parcích, u dětských hřišť, na náměstích či ve stromořadích.

(2) Ex-ministrem Drobilem pověřený ředitel ČIŽP připravil návrh zrušení zákonné povinnosti trestat znečišťovatele. Napříště mají jednotliví inspektoři s provinilci vyjednávat o uložení nebo neuložení pokuty. Taková změna by vytvořila prostor pro korupci a politické tlaky na odpuštění pokuty velkým podnikům.

(3) Ministerstva pro místní rozvoj a životního prostředí připravují novelu stavebního a dalších zákonů. Pracovní verze návrhu počítá s radikálním omezením veřejné kontroly rozhodování stavebních úřadů a je tak v přímém rozporu s deklarovaným cílem nového ministra životního prostředí i s veřejným závazkem jeho politické strany.

V případě jejího schválení hrozí vyloučení veřejnosti z územních i stavebních řízení u projektů, u kterých neproběhlo plné posouzení vlivů na životní prostředí. K nejznámějším takovým příkladům patří pražský tunel Blanka nebo projekt Plzeňské spalovny.

Občanům má být zabráněno také v účasti ve stavebních řízeních, kde se rozhoduje o konkrétní podobě stavby nebo o provozu nákladní dopravy na staveništi.

Před loňskými volbami do Poslanecké sněmovny zaslal Zelený kruh politickým stranám otázku: „Odmítáte všechny návrhy na omezení práva občanů efektivně se podílet na rozhodování o věcech veřejných, připomínkovat vznik nových kamenolomů, skládek, továren či jiných velkých projektů v jejich okolí?“. Všechny současné parlamentní strany bez výjimky odpověděly kladně.
 [zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-