-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Likvidace přírody Slavíkových ostrovů může začít

5. ledna 2011
[Pardubický kraj]

Plavební kanál u Přelouče jen s porušováním zákona

Ministerstvo životního prostředí před koncem roku 2010 potvrdilo platnost dvou rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje o povolení výjimek k zásahu stavby kanálu u Přelouče do biotopů 44 zvláště chráněných druhů organismů. Ředitelství vodních cest ČR tak po deseti letech čekání může začíst s terénními pracemi a zlikvidovat biotopy kolem 70 zjištěných druhů.

Občanská sdružení tak neuspěla, když opakovaně tvrdí, že jde o dopravně neodůvodněnou a ekonomicky neefektivní stavbu, která navíc bez reálné náhrady zbytečně zničí poslední zbytky přírody v Polabí. Nezbývá jim, než podat žaloby.

„V rámci Mezinárodního roku biodiverzity, který právě skončil, jde o originální příspěvek České republiky, neboť její úředníci za podivných okolností povolí zničení tohoto území, které mělo být dle odborných kritérií dokonce zařazeno mezi evropsky významné lokality,“ připomíná předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

V této „hře“ na seriozní ochranu přírody podle něho hlavní role především sehráli vedoucí odboru životního prostředí Krajského úřadu Pardubického kraje Josef Hejduk, který obě výjimky svým podpisem povolil, a dále pak z MŽP v Hradci Králové Svatopluk Zábranský, který měl odvolací spis na starosti, a jeho nadřízený Emil Rudolf, který pak obě rozhodnutí o zamítnutí odvolání podepsal.

„Všichni tři budou zřejmě navrženi na titul Ropák roku 2010, takže bude zajímavé, kdo se do finále nakonec dostane a jak uspěje,“ očekává Patrik, který je zároveň koordinátorem této ankety o antiekologický čin.

Podle MŽP se průlomovým stalo tvrzení Vladimíra Vrabce, který od roku 2002 pracuje pro investora, že loni v srpnu na levém břehu Labe zcela nově našel tři stanoviště, na nichž je prý stejně početná populace modráska očkovaného a bahenního, přičemž motýli ze Slavíkových ostrovů na pravém břehu sem úspěšně přelétávají.

„Požadovali jsme, aby tento soukromý objev pana Vrabce byl ověřen letos v létě i nezávislými odborníky, neboť máme pochybnosti o jeho pravosti. Navíc tento pán a ani nikdo jiný nemůže zaručit, že tyto skvělé náhradní stanoviště nebudou za několik let zničeny jinými zásahy či stavbami,“ upozorňuje Patrik.

Podle územního plánu má jedno náhradní stanoviště v šířce 60 metrů zřejmě protnout nová silnice č. II/333, takže by bylo překvapivé, pokud by zde modrásci přežili. Na dalších dvou stanovištích byly zase opakovaně v minulosti zjištěny jen velmi nízké počty modrásků, takže ani ony nejsou odpovídajícími náhradami.

„Je sice pěkné, že různí politikové brojí proti korupci a chtějí šetřit veřejné peníze, ale obávám se, že tak snadné povolení výjimky k zásahu do biotopů desítek chráněných druhů organismů pro kanál u Přelouče spíše dokládá, že korupci úředníků a vyhrožování jejich propuštěním nebude vůbec snadné vymýtit,“ myslí si Patrik.
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

Územní plán Přelouče – textová část (článek 9 o koridoru nové silnici č. II/333)

Územní plán Přelouče – dopravní mapa (severní obchvat města silnicí č. II/333)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-