-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Čištění Brněnské přehrady od sinic je zřejmě na rozcestí

17. prosince 2010
[Jihomoravský kraj]

Krajský úřad v Brně na základě žádosti Povodí Moravy, s. p., zastavil 1. prosince 2010 správní řízení o povolení výjimky z vodního zákona použít proti sinicím v Brněnské přehradě chloridy hliníku. Řízení probíhalo od dubna a jeho účastníkem byly i Děti Země, které žádaly použití těchto látek nepovolit, neboť mají krátkodobý účinek.

Čištění přehrady má v letech 2009-12 spolufinancovat Státní fond životního prostředí částkou kolem 160 milionů korun. Proto nyní zkoumá jeho efektivnost.

„Tyto nepřírodní látky pod názvem PAX 18 by se neměly proti sinicím v Brněnské přehradě používat, neboť mají krátkodobou účinnost a jde tak o zbytečně drahý experiment. Proto vítáme, že se Povodí Moravy, s. p., ani podruhé nepodařilo výjimku z vodního zákona získat,“ říká uspokojeně předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Důvodem zastavení řízení o výjimce je skutečnost, že Povodí Moravy, s. p., se Státním fondem životního prostředí řeší účelnost a finanční efektivnost použití jednotlivých opatření proti sinicím tak, aby bylo cíle skutečně dosaženo a současně nedošlo k negativním vlivům na kvalitu vody a žijících živočichů v přehradě. Fond má na projekt poskytnout kolem 160 milionů korun z celkových cca 236 milionů korun.

„Pokud má fond nějaké pochybnosti, tak ať vše prověří, neboť dát veřejné peníze a na drahé a neprověřené experimenty s nejistým dlouhodobým efektem v době finanční krize není logické,“ myslí si také Patrik, který od počátku podporuje vytvoření Poradního sboru složeného z odborníků i zástupců veřejnosti, aby bylo transparentně zřejmé, které látky a proč a jak drahé se mají používat.

Krajský úřad v červnu 2009 povolil proti sinicím použít na deset let biopreparáty a huminové kyseliny. Toto povolení ale Městský soud v Praze na základě žaloby Dětí Země v září 2010 zrušil, neboť pro jeho vydání nebyly k dispozici podklady o vlivu na přírodu. 1)

Dále krajský úřad v lednu 2010 povolil používat dva roky chloridy a sírany železa. Jejich aplikace byla zatím úspěšná, neboť množství sinic se v létě podařilo krátce snížit. Třetí a nejdražší skupina látek, chloridy hliníku pod názvem PAX 18, zatím ale povoleny nebyly. 2)

Děti Země opakovaně upozorňují, že účinky mnohých uvažovaných chemikálií v boji proti sinicím v Brněnské přehradě jsou jen krátkodobé a tedy zbytečné, neboť je do ní stále přinášen nežádoucí fosfor a organické látky z jejího povodí. Důkazem je i posudek Hydrobiologického ústavu Akademie věd ČR. 3)
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00

Související odkazy: 

1) Soud přerušil čištění Brněnské přehrady od sinic (TZ, 22.09.2010)

2) Proti sinicím mají pomoci železité látky (TZ, 23.02.2010)

3) Posudek BC AV ČR k návrhům opatření „boje“ proti sinicím v nádržích Plumov, Brno a Luhačovice (16.05.08)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-