-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Děti Země nepodpoří rozšíření drůbežárny ve Velkém Malahově

6. května 2010
[Plzeňský kraj]

Děti Země se po důkladném zvážení a mnohých konzultacích rozhodly neumožnit výstavbu druhé haly drůbežárny ve Velkém Malahově na Domažlicku. Nová technologie chovu předložená firmou Česká drůbež by totiž neznamenala výrazné zlepšení životních podmínek zvířat. Dalším důvodem, proč Děti Země smlouvu z roku 2003, v níž se Česká drůbež zavázala postavit v Malahově pouze jednu halu, nemohou přehodnotit, je i to, že v minulosti opakovaně docházelo k překračování limitu slepic v klecích

Česká drůbež navrhla místo obohacených klecí tzv. Kleinvoliere, což je nový systém chovu provozovaný zatím jen v Německu. „Oproti stávajícímu klecovému systému jde jen o malé kosmetické úpravy, které neznamenají zásadní zlepšení životních podmínek zvířat. Ostatně už název tohoto zařízení je zavádějící, neboť voliéra je velká klec, Kleinvoliere je tedy malá velká klec. To je podobně výmluvné jako rčení, že pátek je malá sobota,“ říká Martin Hyťha z plzeňské pobočky Dětí Země.

Souhlasit s výstavbou druhé haly nedoporučila ani německá ochranářská organizace Provieh VgtM e.V., s níž Děti Země věc konzultovaly.

Dle smlouvy z roku 2003 mezi Dětmi Země a Českou drůbeží je na pozemky v okolí stávající haly zanesené v katastru nemovitostí věcné břemeno, podle kterého lze nové stavby umisťovat pouze se souhlasem sdružení.

„Nejsme apriori proti jakémukoliv rozšíření chovu. České drůbeži jsme navrhovali zavedení neklecového systému chovu, v němž mají zvířata lepší životní podmínky. V Německu a dalších zemích navíc v současné době existuje větší poptávka po neklecových vejcích, než kolik výrobci dodávají, mělo by to být tedy reálné i ekonomicky,“ uzavírá Hyťha.
Vydala pobočka: 

Děti Země - Plzeň
Thámova 21
Plzeň (adresa pro doručování pošty); 301 00


Související kampaň: 


Velkochovy hospodářských zvířat

Související odkazy: 

Více informací o kampani týkající se velkochovů hospodářských zvířat

[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-