-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Na dálnici D8 se stromy kácejí nezákonně

28. ledna 2010
[Ústecký kraj]

Hlavními podezřelými jsou stavební firmy Metrostav a EUROVIA CS

Na základě podnětů Dětí Země během roku 2009 potvrdila ústecká pobočka České inspekce životního prostředí, že při výstavbě dálnice D8 přes chráněné České středohoří se opět porušovaly zákony.

Na třech místech samotné trasy a na dvou místech u tunelu Radejčín došlo k předčasnému kácení stromů a keřů a při stavbě průzkumné štoly pro tento tunel i k likvidaci biotopů zvláště chráněných druhů živočichů bez povolení. 1)

I když vyšetřování inspekce ještě neskončilo, Děti Země podezírají zejména stavební firmy.

„Jiný výsledek, než porušení zákona, jsme ani neočekávali, neboť je to nejúčinnější způsob, jak u dálnice D8 splnit nereálné sliby betonové lobby na její dostavbu letos v listopadu,“ upozorňuje Miroslav Patrik z Dětí Země, které v trase dálnice už několik let provádějí pravidelný monitoring.

I když inspekce ještě všech šest případů neuzavřela a viníci tak ještě nejsou známí, Děti Země za hlavní podezřelé považují pracovníky firmy Metrostav, a. s., a EUROVIA CS, a. s., které zakázku na stavbu dálnice D8 vyhrály a od října 2007 ji staví. Další možností jsou subdodavatelské firmy jako třeba AZ SANACE, a. s.

„Pokud obě vysoutěžené firmy mají dálnici stavět podle zákona, tak jsou zodpovědné i za vše, co se na staveništi děje a zda se zde nepohybují cizí osoby,“ tvrdí Patrik, podle kterého je už zvláštní i to, že z ani jedné stavební firmy nikdo neoznámil podivné kácení stromů ve vegetačním období, když to žádné povolení nedovoluje.

V roce 2002 už inspekce prokázala nezákonné vykácení čtyř kusů vzácného kriticky ohroženého stromu jeřábu českého na okraji lomu Prackovice, za které udělila pokutu dva tisíce korun. 2)

Při výstavbě úseku dálnice D8 přes Krušné hory podobně Děti Země zase úspěšně upozornily ČIŽP na nezákonné zahájení výstavby jižního portálu tunelu Panenská bez povolení k zásahu do biotopů ohrožených druhů rostlin, dále na likvidaci asi dvou tisíc stromů na vrcholu hor 3) a až hektaru lesa pro zařízení staveniště firmy Metrostav, a. s., u severního tunelu Panenská 4). Tato firma také v roce 2005 dostala na základě zjištění občanů Libouchce od ČIŽP milionovou pokutu za znečištěni Jílovského potoka důlními vodami z tohoto tunelu.

Internetové stránky:
1) Podezřelé staveniště u tunelu Radejčín na dálnici D8 (TZ = 29.07.2009)
2) Vzácné jeřáby české v trase dálnice D8 byly vykáceny (TZ = 09.12.2002)
3) Na dálnici D8 v Krušných horách se kácelo opět nezákonně (TZ = 13.10.2004)
4) Zařízení staveniště pro dálnici D8 nemá stavební povolení (TZ = 03.10.2003)

Příloha k tiskové zprávě „Na dálnici D8 se stromy kácejí nezákonně“ s podrobným popisem (doc)Foto č.1: Dálnice D8-0805, část F – tunel Radejčín v km 58,81: nezákonně vykácené stromy na jaře 2009 a nezákonný zásah do biotopů zvláště chráněných druhů živočichů při pojíždění a vytýčování monitorovacích vrtu nad tunelem na podzim 2009
Foto č.2: Dálnice D8-0805, část F – tunel Radejčín v km 59,35: nezákonně vykácené stromy na jaře 2009
Foto č.3: Dálnice D8-0805, část A – hlavní trasa v km 61,52: nezákonně vykácené stromy na jaře 2009
Foto č.4: Dálnice D8-0805, část A – hlavní trasa v km 61,75: nezákonně vykácené stromy na jaře 2009


Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00


Související kampaň: 


Tunel pro České středohoří (dálnice D8)

Související odkazy: 

Tunel Kubačka na D8 v CHKO

[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-