-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Přerušení územního řízení pro silnici R52 je nezákonné

14. ledna 2010
[Jihomoravský kraj]

Občanská sdružení kritizují úředníky stavebního úřadu v Mikulově

Děti Země, Ekologický právní servis a sdružení Nebojsa podala minulý týden odvolání ke krajskému úřadu v Brně proti nezákonnému usnesení stavebního úřadu v Mikulově ze dne 7. prosince 2009, který podle nich v rozporu se zákonem na rok přerušil územní řízení pro silnici R5204 z Pohořelic do Ivaně.

Nejvyšší správní soud totiž dne 25. listopadu 2009 zrušil územní plán velkého územního celku Břeclavska, takže žádost investora z 10. května 2007 o vydání územního rozhodnutí měla být správně zamítnuta.

„Je až neuvěřitelné, jak dokáží někteří státní úředníci v Mikulově vyhovět státním úředníkům na Ředitelství silnic a dálnic ČR, když raději poruší zákon a územní řízení popáté přeruší, než aby jeho žádost do schválení Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje prostě striktně zamítli,“ tvrdí Miroslav Patrik z Dětí Země.

Ze stavebního zákona a ze správního řádu a z logiky věci totiž vyplývá, že nelze umisťovat stavby nadmístního významu a chránit toto území, pokud nejsou schváleny v příslušném „nadmístním“ územím plánu, kterým je území kraje. V opačném případě by pak vznikl zmatek a územní plánování by bylo k ničemu. Proto také při každé takové stavbě si musí investor vždy opatřit souhlas krajského úřadu o souladu jeho stavby s tímto plánem.

„Je smutné, že ani dvacet let po sametové revoluci se u nás nerozhoduje podle zákona, ale spíše podle politicko-stranických a mocenských zájmů jako za socialismu a dokonce bez ohledu na to, že silnice R52 je dopravně zbytečná a stát tak přijde nejméně o deset miliard korun, které chybějí jinde,“ domnívá se dále Patrik.

Proto se obává, že spor nakonec asi skončí u Krajského soudu v Brně, neboť nevěří, že by úředníci krajského úřadu odvolání uznali, neboť si nebudou chtít narušit pohodlné vztahy s krajskými politiky.

Stavební úřad územní řízení od podání žádosti o vydání územního rozhodnutí v květnu 2007 již čtyřikrát přerušil a vždy ŘSD ČR „vyhrožoval“, že když žádost nedoplní o chybějící podklady, tak řízení zastaví. Přitom to neudělal ani po zrušení ÚP VÚC Břeclavska, přestože jde o podklad, který investor sám nemůže sehnat.

„Pokud se má v Jihomoravském kraji nějaká kapacitní silnice stavět, tak ať je to silnice R55 kolem Břeclavi a dále na Staré Město a Napajedla, která zničí méně přírody, než R52 kolem CHKO Pálava,“ myslí si Patrik.
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00


Související kampaň: 


Ekoporadna

Související odkazy: 

NSS zrušil územní plán VÚC Břeclavska (TZ, 26.11.2009)

Územní řízení pro silnici R52 je na rok přerušeno (TZ, 16.12.09)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-