-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Územní plán Brněnska za dva dny končí svou platnost

29. prosince 2009
[Jihomoravský kraj]

Nadmístní stavby jako R43 mohou mít problémy

Po zrušení územního plánu Břeclavska z roku 2006 Nejvyšším správním soudem letos v listopadu získává Jihomoravský kraj zřejmě další unikát. Za dva dny totiž končí platnost i územního plánu Brněnska z března 1985 a územního plánu CHKO Podyjí z června 1990. 1) V platnosti tak zůstávají jen lokální plány CHKO Moravský kras a okresu Hodonín z roku 1998. 2)

Na zbytku území kraje tak nelze do schválení Zásad územního rozvoje umisťovat žádné nadmístní stavby jako je například silnice R43 na Svitavy. Tento kritický stav může podle Dětí Země trvat nejméně půl roku, ale také i celý rok.

„Je to jen další negativní vizitka Jihomoravského kraje v rámci celého státu, neboť úředníci krajského úřadu nebyli od počátku svého úřadování v roce 2001 schopni zákonným způsobem schválit žádný územní plán kraje,“ kroutí hlavou Miroslav Patrik z Dětí Země, kterému se nepodařilo zjistit, že by stejný problém měl jiný kraj.

Podle § 187 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) totiž končí platnost územních plánů schválených před 1. červencem 1992 nejpozději do 31. prosince 2009. V odst. 3 se pak uvádí, že do 31. prosince 2011 je nutné schválit Zásady územního rozvoje, které pak nahradí ještě ty zbývající územní plány VÚC.

Podle Dětí Země tak všechny nadmístní stavby mimo CHKO Moravský kras a Hodonínsko, pro která ještě nebyla vydána územní rozhodnutí, mohou mít problémy, než budou schváleny Zásady územního rozvoje.

Podle Patrika by měl hejtman Michal Hašek (ČSSD) nebo radní pro územní plánování Anna Procházková (ODS) zjistit, zda je za tuto ostudu zodpovědná například vedoucí odboru ÚP Eva Hamrlová či někdo jiný.

Katastrofálně totiž také skončila snaha schválit územní plán VÚC Jihomoravského kraje, neboť celý proces se zastavil hned na začátku v roce 2004 předložením územní prognózy.

Podle šeření Ministerstva pro místní rozvoj se k ní veřejnost nemohla řádně seznámit. Další fáze pak už neprobíhaly a z území kraje se vyčlenilo jen Břeclavsko, které ale bylo v listopadu 2006 schváleno nezákonně, což před měsícem prokázal NSS.

Poznámky k tiskové zprávě:

1) Územní plán velkého územního celku Brněnské sídlení regionální aglomerace (ÚP VÚC BSRA) schválila svým usnesením č. 64 vláda České socialistické republiky dne 13. března 1985 a územní plán VÚC CHKO Podyjí na svém 19. plenárním zasedání Krajský národní výbor Jihomoravského kraje dne 26. června 1990.

2) Stále platný územní plán VÚC okresu Hodonín z roku 1998 například obsahuje koridor rychlostní silnice R55 přes ptačí oblast či kanál Dunaj – Labe – Odra, ale jejich územní ochrana bude trvat ještě dva roky.
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00


Související kampaň: 


Ekoporadna

Související odkazy: 

NSS zrušil územní plán VÚC Břeclavska (TZ, 26.11.2009)

Přehled koncepčních materiálů územního plánování Jihomoravského kraje
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-