-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Silnice R52 do Mikulova čelí dalším čtyřem žalobám

30. listopadu 2009
[Jihomoravský kraj]

Je zbytečné likvidovat přírodu pod Pálavou i na Břeclavsku

Ministerstvo životního prostředí po blamáži s doporučením vyhodnotit vlivy územního plánu Břeclavska na životního prostředí podle zrušeného zákona čelí čtyřem žalobám Dětí Země a Ekologického právního servisu proti povolení výjimky k zásahu do biotopů 45 zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, které mají byt zlikvidovány silnicí R52 v úseku Pohořelice – Mikulov. Jedním z důvodů pro vydání těchto výjimek byl právě nezákonně schválený územní plán, který Nejvyšší správní soud dne 25. 11. 2009 zrušil.

„Nelíbí se nám, že se za zády veřejnosti a v rozporu se zákony rozhoduje o likvidaci jak cenné krajiny pod Pálavou silnicí R52 na Mikulov, tak lužních lesů na Břeclavsku obchvatem města, když na nejbližších třicet let zcela postačuje jen jedna silnice do Rakouska, což by mohla být R55,“ tvrdí Miroslav Patrik z Dětí Země.

Při povolení čtyř výjimek ze zákona o ochraně přírody a krajiny se MŽP opřelo o ÚP VÚC Břeclavska z listopadu 2006, dále o stanovisko EIA o hodnocení vlivů R52 na životní prostředí z května 2005, o rozhodnutí vlády vybudovat silnici R52 na Mikulov i silnici R55 kolem Břeclavi z června 2008 a také o mezistátní česko-rakouskou dohodu z ledna 2009 o stavbě obou silnic. O žalobách rozhoduje Městský soud v Praze.

„První důvod padl rozsudkem NSS, stanovisko EIA ještě žaloba čeká a obě rozhodnutí vlády považujme jen za politický zájem stavební lobby, neboť vláda rozhodovala bez analýzy s porovnáním obou koridorů a navíc stavět dvě kapacitní silnice do Rakouska těsně vedle sebe je drahý nesmysl,“ upozorňuje dále Patrik.

Vlivy obou koridorů na životní prostředí byly naposledy podle zákona hodnoceny v roce 1999 v rámci koncepce rozvoje dopravních sítí do roku 2010. Ministerstvo životního prostředí tehdy ve svém stanovisku z 24. června 1999 odmítlo silnici R52 na Nový Přerov a podpořilo naopak silnici R55 od dálnice D2 kolem Břeclavi až ke státní hranici. 1) V rámci hodnocení vlivů ÚP VÚC Břeclavska už ale koridor R52 na Mikulov a R55 kolem Břeclavi nebyly posouzeny. Tento územní plán pak NSS před pěti dny pro nezákonnost zrušil.

Podle studií, která občanská sdružení i obce proti silnici R52 mají, je pro přírodu a krajinu, obyvatele Břeclavi i pro státní rozpočet výhodnější přednostně vybudovat čtyřpruhovou silnici R55 kolem města a dále na Vídeň, než ve stejném místě jen dvoupruhový obchvat I/55 a ještě R52 zničit krajinu pod Pálavou a blízkou ptačí oblast.

Poznámka k tiskové zprávě:

1) Stanovisko MŽP ze dne 24. 6. 1999, č.j.: M/11862/1137/700/1412/OPVŽ/99 k návrhu koncepce rozvoje dopravních sítí v ČR do roku 2010 uvádí, že se „vylučuje výstavba a územní ochrana trasy R52 v úseku Pohořelice - Nový Přerov - hranice Rakouska, preferuje se dostavba trasy R55 Břeclav D2 - hranice Rakouska“.
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00


Související kampaň: 


Ekoporadna

Související odkazy: 

NSS zrušil územní plán VÚC Břeclavska (TZ, 26.11.2009)

Rozsudek NSS: zbytečný projekt rychlostní silnice R52 Brno – Mikulov zmizí z územního plánu (TZ, 26.11.09)
[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-