-
- - Hlavní stránka Pro novináře Pro příznivce Kontakt Rozšířěné vyhledávání -
-
logo Děti Země -
Programy Dětí Země
PROGRAM - Doprava
PROGRAM - Příroda
PROGRAM - Věc veřejná
- Pobočky Dětí Země
- Publikace Dětí Země
- O organizaci Děti Země
Kalendář akcí
www.detizeme.cz > Basic Information in EnglishDeutsch
OK

Tisková zpráva Dětí Země
Schvalování dálnice D8 se zřejmě zastavilo

27. listopadu 2009
[Ústecký kraj]

Zprovoznění lze očekávat až po roce 2010

Už osm měsíců nebylo podle zjištění Dětí Země zahájeno žádné nové důležité stavební řízení pro dálnici D8 přes České středohoří. Její schvalování je tak na mrtvém bodě, aniž je zřejmé proč a aniž by na to měly Děti Země nějaký vliv.

Nyní probíhá jen jedno stavební řízení pro plynovod a dvě odvolací řízení. Za dva roky byla povolena asi stovka stavebních objektů, což je jen polovina. Ze Zprávy o realizaci Operačního programu Doprava ze září 2009 vyplývá, že D8 nelze do konce roku 2010 určitě dostavět.

„Nechápeme, jak může někdo tvrdit, že tato dálnice je prioritní stavbou, když už osm měsíců marně čekáme na zahájení nějakého významného stavebního řízení, takže by nás zajímalo, kdo je viníkem, že se žádosti o vydání stavebního řízení nepodávají v rychlejším tempu,“ diví se Miroslav Patrik z Dětí Země.

Dálnice má kolem 220 objektů a dosud má stavební povolení jen asi 100. Po uplynutí dvou třetin plánované doby pro výstavbu je tak možné stavět jen asi polovinu objektů. Děti Země se zatím zúčastnily téměř 30 stavebních řízení a proti 9 stavebním povolením podaly žaloby.

Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje prý od Ředitelství silnic a dálnic ČR v polovině října přijal ještě žádost na čtyři objekty, ale pro její závažné nedostatky řízení ihned přerušil. Investor jako obvykle nemá zřejmě všechny potřebné podklady nebo nemá přístup k pozemkům.

„Podle naší evidence bylo v roce 2009 pro dálnici D8 podáno zatím jen sedm žádostí o vydání stavebního povolení pro 60 objektů, což je žalostně málo, aby se dálnice otevřela již na konci roku 2010,“ tvrdí Patrik a připomíná, že podle dvou analýz Dětí Země je tento termín nereálný a spíše se může posunout na rok 2012.

Za pravdu mu nepřímo dává i „Zpráva o realizaci Operačního programu Doprava ke dni 30. 9. 2009“, v níž se s rokem 2010 nepočítá, neboť mj. uvádí následující:

„Dne 10. 7. 2009 obdrželo MD druhý Interruption letter s požadavkem na objasnění problematiky životního prostředí. Ředitelství silnic a dálnic ČR doposud zpracovává dokument k otázkám životního prostředí k předmětnému projektu. (str. 26)

V souvislosti s realizací projektu „Dálnice D8, úsek 805 Lovosice – Řehlovice“ lze konstatovat, že nezajištění pravomocných stavebních povolení objednatelem (ať již z důvodů nevypořádaných pozemků či neukončených stavební řízení z důvodu odvolání) je největší překážkou k plnému rozvinutí stavby a z dnešního pohledu (v důsledku dosavadního nezahájení části stavby „F“ Tunel Radejčín a některých částí „A“ Hlavní trasy) se jeví termín zprovoznění stavby 11/2010 jako nereálný a zřejmě si vyžádá v tomto bodě aktualizaci smlouvy o dílo. Na zbylých 4 stavebních úsecích D8 probíhaly práce v souladu s harmonogramem.“ (str. 37)

Žádost České republiky z ledna 2009 k získání 8,2 mld. Kč pro dálnici D8 z Operačního programu Doprava ještě nebyla Evropskou komisí vyřízena, neboť k ní má značné výhrady. Zatím se tedy staví na dluh.
Vydala pobočka: 

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Cejl 866/50a
Brno; 602 00


Související kampaň: 


Tunel pro České středohoří (dálnice D8)

Související odkazy: 

Asi dvouleté zpoždění dostavby D8 potvrzeno další analýzou (TZ, 10.11.2009)

[zpět] [tisk...]


-
Děti Země deti.zeme@ecn.cz      
  Tyto stránky vznikly díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
 RSS čtečka | Ropák a Zelená perla | Den bez aut | Tunel Kubačka (dálnice D8) | silnice R 35
-